Commodore tiedonsiirto-opas, sivu 2

[Laitteistoa]  [Ohjelmistoa]  [Tiedostojen lataus]  [Tiedostojen siirto]
[Levykkeiden siirto]  [Kasettien siirto]

Tiedostojen lataus

C-64 + C2N232 sovitin + Win98 PC + c2nload

 1. Kaapelit kiinnitetään ja koneet käynnistetään.
 2. Painetaan C-64:lla SHIFT + RUN/STOP ja saadaan tuttu teksti:
  LOAD / PRESS PLAY ON TAPE
 3. Kirjoitetaan PC:llä DOS-ikkunaan hakemistossa, missä c2nload ja siirrettävä ohjelma on: c2nload -c com1 -m 64 ohjelma.prg
  (esimerkissä käytetään com1 porttia ja siirretään ohjelma.prg)
 4. Ennen kuin painetaan Enteriä edellisen komennon lopussa, painetaan C= näppäin alas C-64:lla ja pidetään se alhaalla.
 5. Painetaan PC:llä Enteriä.
 6. C-64:n ruutu pimenee latauksen merkiksi.
 7. Ruutu välähtää nopeasti kun tiedosto löytyy ja lataus alkaa.
 8. Kun ruutu jälleen paljastuu, näkyvät viestit:
  SEARCHING / FOUND OHJELMA.PRG / LOADING / READY.
 9. C= näppäin voidaan vapauttaa.
 10. Ohjelma käynnistyy RUN komennolla automaattisesti tai konekieliohjelmalle joutuu antamaan oikean SYS komennon.

Tiedostojen siirto

C-64 + 1541 levykeasema + C2N232 sovitin + Win98 PC + c2nload + cbmlink

 1. Kaapelit kiinnitetään ja koneet käynnistetään.
 2. C-64:lle täytyy ensin ladata serveriohjelma, joka on C2N232-kotisivulta paketin cbmlink-cbm.zip sisältä polusta cbmprg\c2n232\c64\ löytyvä plain.prg
 3. Ladataan plain.prg [Tiedostojen lataus] ohjeiden mukaisesti.
 4. Plain.prg käynnistetään komennolla SYS 52224.
  FOUND PLAIN.PRG / SYS 52224 / READY.
 5. Asetetaan haluttu levyke C= asemaan.
 6. Tiedosto luetaan  C= levykkeeltä PC:lle  komennolla:
  cbmlink -c c2n232 com1 -fr nimi
  tai tiedosto kirjoitetaan PC:ltä C= levykkeelle komennolla:
  cbmlink -c c2n232 com1 -fw nimi
  PC:llä on käytettävä isoja kirjaimia tiedostonimissä, eikä Commodoren erikoismerkkejä pysty käyttämään. Tiedostotyypin tarkenninta 'PRG' ei myöskään käytetä.

Levykkeiden siirto

C-64 + 1541 levykeasema + C2N232 sovitin + Win98 PC + c2nload + cbmlink

 1. Kaapelit kiinnitetään ja koneet käynnistetään.
 2. C-64:lle täytyy ensin ladata serveriohjelma, joka on C2N232-kotisivulta paketin cbmlink-cbm.zip sisältä polusta cbmprg\c2n232\c64\ löytyvä plain.prg
 3. Ladataan plain.prg [Tiedostojen lataus] ohjeiden mukaisesti.
 4. Plain.prg käynnistetään komennolla SYS 52224.
  FOUND PLAIN.PRG / SYS 52224 / READY.
 5. Asetetaan haluttu levyke C= asemaan.
 6. Levyke luetaan PC:lle D64-tiedostoon komennolla:
  cbmlink -c c2n232 com1 -dr0,3 nimi.d64
  tai levyke kirjoitetaan PC:ltä D64-tiedostosta komennolla:
  cbmlink -c c2n232 com1 -dw0,0 nimi.d64

Numerot dr ja dw -parametrien perässä ovat aseman yksikön numero ja lomituskerroin. Esimerkissä on optimiarvot 1541 levykeasemalle.

1541 levykeasema + X1541 kaapeli + DOS PC (486) + Star Commander

 1. Kaapelit kiinnitetään ja koneet käynnistetään, ensin PC ja sitten 1541.
  (Oma PC:ni pitää sarjaväylän reset linjan päällä ennen käynnistymistä.)
 2. Asetetaan haluttu levyke asemaan ja käynnistetään Star Commander.
 3. Ensimmäisellä kerralla SC on konfiguroitava.
  Ctrl-F9 Setup - F5 Transfer options:
  Transfer mode: Warp (tällä on huomattavin vaikutus kopiointinopeuteen, kannattaa aloittaa Warp:illa ja tipauttaa vasta jos ongelmia ilmenee)
  Serial cable: X1541
  Drive type: 1541
  Star Commander: Transfer options
  OK - F10 Exit - Keep the changes: Yes
 4. Nyt voidaan aukaista toinen ikkuna näyttämään 1541 levykkeen sisältöä:
  Alt-F1 Change drive: 8
  Jos aukaisu ei onnistu, Transfer mode: Turbo tai Transfer mode: Normal voi auttaa.
 5. Aktiivista ikkunaa vaihdetaan TAB-näppäimellä. PC:n puoleisessa ikkunassa voidaan mennä sopivaan kohdehakemistoon.
 6. Aktivoidaan C= puolen ikkuna. Painetaan Alt-F5 Copy disk
  Disk: rivin loppuun annetaan haluttu tiedostonimi: name.d64
  Aluksi kannattaa kokeilla Full disk copy tilaa, jos levyllä on virheitä tai luku-ongelmia niin Safe BAM disk copy voi onnistua paremmin.
  Viedään kursori alas [ Copy ] tekstin päälle ja painetaan Enter.
 7. D64-tiedostosta saa vastaavalla tavalla tehtyä C= levykkeen aktivoimalla PC:n puoleisen ikkunan, viemällä kursorin halutun D64-tiedoston päälle ja painamalla Alt-F5 Copy disk.
 8. Yksittäisen tiedoston saa kopioitua valitsemalla sen ikkunasta ja painamalla F5 Copy. Tätä joutuu käyttämään, jos koko levykettä ei saa kopioitua virheettömästi.

Kasettien siirto

C-64 + 1530 kasettiasema + X1541 kaapeli + DOS PC (486) + mtap / ptap

 1. Kaapelit kiinnitetään ja koneet käynnistetään, ensin PC ja sitten C-64.
 2. Ladataan tapserv.prg ohjelma kasetilta, jonne se on siirretty. X1541 kaapeli kytketään C-64:n sarjaporttiin, jolloin levykeasemaa ei voi käyttää. Ohjelma kannattaa ensin jollain em. tavalla siirtää levykkeelle ja sitten tallentaa normaalilla SAVE komennolla kasetille.
 3. Käynnistetään tapserv.prg RUN komennolla.
  Tapserv 1.4: Send mode
 4. Asetetaan haluttu kasetti asemaan, oikeaa kohtaa voidaan etsiä nauhaa toistamalla, koska kuvaruudun kehystä vilkutetaan nauhalta tulevien pulssien tahdissa.
 5. Käynnistetään PC:llä siirto-ohjelma:
  mtap -x -c64pal nimi.tap
 6. Pitkiä nauhoja siirrettäessä, ohjelman tallennuspuskuri (oletus 4 MB) saattaa loppua ja siirto keskeytyä. Tallennuspuskuria voi kasvattaa -b parametrilla:
  mtap -x -c64pal -b 8 nimi.tap
 7. Nauha käyntiin PLAY-näppäimellä.
 8. Siirron eteneminen näkyy myös PC:n kuvaruudulla vilkkumisena.
 9. Nauhan voi antaa rauhassa toistaa loppuun asti, siirto katkeaa automaattisesti kasetin loputtua tai kun painetaan kasettiaseman STOP-näppäintä jolloin TAP-tiedosto luodaan.
 10. TAP-tiedosto tallennetaan kasetille samalla periaatteella käyttäen ptap ohjelmaa.

© Niila T Rautanen 2003

[Takaisin]