Amiga 3000D / 3000T Power Connector

Connector at the Amiga 3000D motherboard.

1 +VID 6 GND 11 -5V
2 +5V 7 GND 12 +5V USER
3 +5V 8 GND 13 TICK
4 +5V 9 GND 14 -12V/-12V USER
5 +5V 10 GND 15 +12V/+12V USER

 

Connector at the Amiga 3000T motherboard.

1 TICK 13 FAIL
2 -12V 14 +12V
3 -5V 15 +12V
4 GND 16 +5V USER
5 GND 17 GND
6 GND 18 GND
7 GND 19 GND
8 GND 20 GND
9 +5V 21 +5V
10 +5V 22 +5V
11 +5V 23 +5V
12 +5V 24 +5V

Source: Amiga 3000D / 3000T Schematics

[Back]