Siivuja ST-kollin Hiiripaistista

Lehti on aloittanut uuden kulinaristisen palstan. Siinä julkaistaan hyväksi koettuja reseptejä ja vihjeitä. Tarkoitus on kertoa sellaisista ST:n ominaisuuksista, joita ei löydy käyttöohjeista tai ne on saattanut muuten vaan jäädä huomiotta. Muutenkin käydään käyttöohjeita niin läpi, että kaikki kohdat tulee selvitettyä. Palstalle saa lähettää kysymyksiä ja julkaistuista voi oikaista löytämänsä virheet tai niitä voi täydentää. Yhtenä kerhon tarkoituksenahan on, että käyttäjien kokemukset saadaan koottua ja kaikkien tietoon. Tartuppa siis 1STWORDIISI ja ryhdy naputtelemaan. Joku asia voi olla Sinulle yksinkertainen ja liian selvä, mutta jollekulle se voi olla todellakin Siivu Herkullista Paistia.

Siivuja ST-kollin Hiiripaistista 1.

NÄPPÄIMISTÖSTÄ
Atari ST:n näppäimistöstä saattavat jotkut toiminnat jäädä käyttämättä. Syitä tähän on monia: yksipuolinen hiirellä ohjailu, laiska käyttöohjeen lueskelu tai mistään ei ole löytynyt tietoja jostain määrätystä ominaisuudesta.

Esc-näppäin: 1. Jos desktop:ssa yhden tai useamman ikkunan ollessa auki panee uuden levykkeen levyasemaan, niin Esc-näppäimen painallus muuttaa aktivoituun ikkunaan uuden levykkeen tiedostot.

2. Joidenkin päivitystä vaativien kenttien, kuten esim. Control-panelin kellonaika- ja päiväysasetuksien vanha asetus saadaan poistumaan Esc-näppäimellä ja tilalle voidaan kirjoittaa uusi.

Tab-näppäin: 1. Sarkainkäytön lisäksi Tab-näppäin siirtää kohdistimen kentästä toiseen esim. Insert Diskdrive-keskustelukentässä kohdistimen Drive Identifier-kentästä Icon Label-kenttään. Saman tekee tietysti myös nuolinäppäin.

Alt-Help: 1. Käynnistää printterin piirtämään kaiken kuvaruudussa näkyvän valikkojen otsikoita ja vieritysrivejä myöten. Vastaa Print Screen- toimintoa. Painamalle Alt-Help uudestaan toiminto keskeytyy.

Return (Enter):1.Normaalisti hiirtä käytettäessä keskustelukentissä viedään nuoli vastauksen päälle ja painetaan vasemmampuolista hiirinäppäintä. Vastaus voidaan kuitenkin antaa myös näppäimistöltä painamalla Return silloin kun vastataan oletusarvon mukaisesti eli kun vastausruutu on ympäröity paksummalla reunalla.

Space ja :1.Kun luetaan tekstitiedostoa tai listataan Return ohjelmoitua tiedostoa Desktopissa Return siirtää tekstiä yhdellä rivillä eteenpäin ja Space eli välilyöntinäppäin siirtää tekstiä kokonaisen sivun eteenpäin.

Backspace ja :1.Backspace-näppäin siirtää kursorin yhden pykälän Delete vasemmalle ja poistaa siinä olevan merkin, kun taas Delete pysyy paikoillaan ja poistaa merkin kursorin alla ja siirtää oikealla puolellaan olevan merkin yhden pykälän vasemmalle eli kursorin alle.

Siivuja St-kollin hiiripaistista 2.

ACC-TIEDOSTOISTA
1. ACC-tiedostoja voi olla kappalemäärältään vain kuusi, kuitenkaan niiden suuruudella ei ole merkitystä

2. Alkuperäinen koneen mukana tuleva DESK1 sisältää Install Printer- ja Control Panel-työkalut . Save Desktop-toiminto vaatii Control Panel:in eli DESK1.ACC-tiedoston seurakseen toteuttaakseen aikaisemmin muistiinpannut Desktop asetukset.

3. DESK2 sisältää Set Configuration:in ja VT52 Emulator:in

4. ACC-tiedostot toimivat vain GEM-ympäristössä

5. Joissakin Desk-file kokoelmaohjelmissa, kuten Cornerman ja Darylclick, ACC-tiedostoja voi avata lukumäärältään jopa kymmeneen saakka

6. Cornerman tai Darylclick vievät vain yhden kuudesta työkaluohjelmapaikasta

Siivuja St-kollin Hiiripaistista 3.

TARKENTIMISTA
Tarkennin eli extension eli extender on tiedostojen nimen perässä esiintyvä kolmekirjaiminen, tiedostotyyppiä luonnehtiva lyhenne. Vaikka tarkennin ei ole välttämätön, voi se helpottaa tiedoston tunnistamista jälkeenpäin. Joillekin tarkentimille on vakiintunut oma erityismerkityksensä, joita kaikki käyttävät.

 • TXT tekstitiedosto
 • DOC dokumentti, esim. tekstinkäsittelyllä kirjoitett
 • BAK varmuuskopio
 • ASM assembler-kääntäjän lähdekielinen koodi
 • BAS Basic-kielinen ohjelma
 • LOG Logo-kielinen ohjelma
 • PAS Pascal-kielinen ohjelmakoodi
 • TOS ei GEM-ympäristössä toimiva ohjelmatiedosto
 • PRG GEM-ympäristössä toimiva ohjelmatiedosto
 • BAT käyttöjärjestelmälle annettavia käskyjä (komentojono)
 • DAT datatiedosto, mitä tahansa tietoa
 • ASC ASCII-muodossa oleva tekstitiedosto
 • NEO Neochrome-piirrosohjelman kuva
 • PC1 (2,3)Degas kuva
 • FNT kirjaimistotiedosto
 • TTP TOS-Takes-Parameters, anna ohjelman alkuparametrit

Siivuja ST-kollin Hiiripaistista 4.

AUTOKANSIOSTA
Jos haluaa tiettyjen toimintojen tapahtuvan boottauksen yhteydessä automaattisesti itsestään, voi tarvittavat tiedostot viedä AUTO- kansioon. Luodaan vain kansio, jonka nimeksi tulee AUTO. Sen sisään viedään sitten halutut ohjelmat.

1. Joissakin värimonitoreissa on esiintynyt TOS:in ROM:iin viemisen jälkeen näyttökuvassa vakavia häiriöitä. Nämä voi korjata viemällä boottaus-levykkeeseen ACC-tiedostojen yms lisäksi AUTO-kansion, jossa on sisällä CHANGEHZ.PRG.

2. Jotkut ohjelmat, varsinkin useat pelit, käynnistetään ohjelmalevykkeellä, jossa itse pääohjelma on AUTO-kansion sisällä.

3. AUTO-kansioon voidaan viedä SET TIME/DATE-tyyppisiä ohjelmia, jotka pyytävät bootatessa kellonajan ja päivämäärän. Tällöin ei tarvitse enää avata CONTROL PANEL:ia.

4. GEM-tyyppiset ohjelmat eivät toimi AUTO-kansiossa, koska se latautuu ensimmäisenä ja silloin ROM:issa oleva käyttöjärjestelmä ei vielä ole käynnistynyt.

Siivuja St-kollin Hiiripaistista 5.

HIIRINÄPPÄIMISTÄ
Hiiren näppäimistä vasemmanpuoleinen on huomattavasti ahkerammassa käytössä kuin oikeanpuoleinen. Joissakin ohjelmasovelluksissa toki käytetään oikeanpuoleista, mutta Desktopissa liikkuessa ei lainkaan. Yksi käyttö on kuitenkin nyt löytynyt: kopioitaessa tiedostoja levyltä toiselle, sen levykkeen josta otetaan ei välttämättä tarvitse olla aktivoitu. Nuoli viedään halutun tiedoston päälle, painetaan oikeanpuoleista hiirinäppäintä, pidetään sitä alhaalla ja painetaan sitten vasemmanpuoleista hiirinäppäintä, jolloin tiedosto mustaantuu ja sen voi retuuttaa toiselle levykkeelle. Näin ei tarvitse aina aktivoida sitä ikkunaa, jossa tekee jotakin.

Chefinä toimi Jani

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003