Ohjelmointipoppoon kuulumisia

Kuluneen syksyn aikana on klubin ohjelmointiporukka kokoontunut 
           
viikoittain. Osanottajia on koko ajan ollut kymmenkunta. 
           
   Aluksi mietittiin, mitä ruvetaan tekemään ja miten järjes-
           
täydytään. Käytiin lyhyen keskustelun aikana läpi eri kielet ja 
           
päätettiin keskittyä vain osaan niistä - kuitenkin niin, että 
           
esimerkkeinä eri rakenteista käytetään viitteitä tunnettuihin 
           
kieliin. Opintokieliksi otettiin C ja Assembler. Ratkaisu ei ole 
           
omaperäinen mutta näitä pidettiin selvästi perustelluimpina. 
           
Rakennevertailuun on käytetty Basicia ja Pascalia. Tekoälykieliin 
           
ei ole juuri puututtu. Heinrich Pesch on tosin viime aikoina 
           
ollut kiinnostunut Forthista ja hän on esitellyt sen syntaksia, 
           
hän on muuten kirjoitellut aiheesta myös Atari BBS:ään.
           
   Päätettiin, että jonkinlainen kurssimuotoisuus on paikal-
           
laan, jos vain kykenemme siihen ilman palkattua opettajaa. Ensim-
           
mäisen oppitunnin veti Lea Viljanen. Aiheena olivat C:n kontrol-
           
lirakenteet. Seuraavalla tunnilla Ilpo Kejonen ja Lea puhuivat 
           
pointterityypistä. Sitten Esa-Matti Lippu luennoi C-kielen alioh-
           
jelmarakenteesta. Melko paljon ohjelmesimerkkejä on jaettu monis-
           
teina. 
           
   Tietojenkäsittelyn  opiskelijoiden kokonaisen  lukuvuoden 
           
kurssin sisältö käytiin siis läpi kolmena iltana. Tämän jälkeen, 
           
ennalta laaditun suunnitelman mukaan, otti Juhani Vuorio vaikean 
           
homman itselleen ja esitteli Assemblerin periaatteen kahtena 
           
iltana. Oma kärryiltä putoamiseni tapahtui tässä kohdassa. Pitäi-
           
si olla aikaa lukea paljon, paljon, sekä energiaa harjoitteluun. 
           
Konekieli on mielestäni melko ylivoimaisesti vaikein asia, mihin 
           
koko ATK:n alalla voi sotkeutua. Muitakin näkemyksiä on tosin 
           
kurssilla kuultu. 
           
   Porukka koostuu ammattilaisista sekä "pitkälle edistyneistä 
           
harrastajista".  Tietojenkäsittelyn opiskelijoita on  useita. 
           
Meitä "tavallisia ihmisiäkin" on. Siitä on selvää etua, että 
           
asiat hyvin tuntevia on monta.  On voitu esittää vaikeita 
           
kysymyksiä ja saada niihin vastaukset. Väki ei ole myöskään aina-
           
kaan toistaiseksi huvennut motivaation puutteeseen. Esillä oli 
           
(minun toimestani) ajatus erityisen "junttijaoksen" perustamises-
           
ta, mutta se kaatui, sillä sitä pidettiin provokatoorisena hajo-
           
tustoimintana. Tarkoitus oli se, että ei-ammattilaiset voisivat 
           
vatvoa peruskysymyksiä, eivätkä olisi viisaampien ankkureina, 
           
mutta kuten mainitsin, ammattilaiset eivät ainakaan vielä ole 
           
kyllästyneet. Jos ihmettelette, että eivätkö juntit voi toimia 
           
yhdessä kurssin ulkopuolella, niin kyse on oikeastaan juuri 
           
rajallisesta energiasta. No se siitä.
           
   Alunperin asetettiin väljästi tavoitteeksi tuottaa jotakin 
           
konkreettista, esimerkiksi ohjelma tai ohjelmia. Sitten nousi 
           
esiin idea C-aliohjelmakirjastojen uudistamisesta. Tähän saate-
           
taan palata, sillä tästä kehitystyöstä osanottajilla on kokemusta 
           
ja esimerkkejä. Tuottipa porukka ohjelmalistauksia tai ei, on 
           
muistettava, että yhteistyön hedelminä pidetään sitä tietoutta, 
           
joka näin toimimalla voidaan osanottajille saada jaettua, eikä 
           
toimivia ohjelmia. Eikö toimiva ohjelma kuitenkin ole tiedon 
           
selvä ilmenemismuoto? Kyllä. Tunneilla tapahtuvia harjoitustöitä 
           
emme kuitenkaan ole kovin paljon voineet tehdä. Meillä on 
           
nimittäin vain yksi kone. Maahantuoja on luovuttanut sen kurssin 
           
käyttöön ja saa siitä osanottajien kiitokset. Laittesta on paljon 
           
hyötyä. On hyvin hankalaa teettää harjoitustöitä sellaisella 
           
porukalla, jonka tasohajonta on näin suuri. Se ei tunnu edes 
           
hyödylliseltä. Tavaton apu sen sijaan on yhdestä koneesta, sillä 
           
sitä käytetään esimerkkien julkituomiseen. Demonstraatioihin ei 
           
useampia tarvita. Konetta ei tarvitse kuljetella, sillä sitä 
           
säilytetään kokoontumispaikassamme.
           
   Nyt kun alkuvaiheesta päästiin, on ruvettu toteuttamaan 
           
erästä grafiikkaohjelmanpätkää.  Muuan nimeltä mainitsematon 
           
osanottaja (Esa-Matti Lippu) teki siitä Basic-version ja totesi 
           
idean toimivaksi. Vitsi on siinä, että pitäisi osata toteuttaa 
           
ohjelma C:llä. Siihen varmasti kyetäänkin. Toivottavasti tämä 
           
homma innostaa niin paljon, että olemassaoleva asiantuntemus saa-
           
saan kohdistumaan tämän ohjelmalistauksen toteuttamiseen. Ohjel-
           
mointi on sellaista työtä, jota tuntuu olevan melko vaikea jakaa 
           
useille. Pidetään peukkuja. Jos taas yleinen keskustelu ottaa 
           
vallan niin on syytä toivoa juttujen polveilevan alueille, jotka 
           
enemmistöä kiinnostavat. Minkä alan ammattilaisia sitten olette-
           
kin, kuvitelkaapa sille alalle työryhmätoimintaa, jonka osanot-
           
tajat koostuvat sekalaisesta väestä, mukana likimain maallikkoja, 
           
taitavia ammattimiehiä ja kansaa siltä väliltä. Niin saatte käsi-
           
tyksen niistä vaikeuksista, joita ohjelmointityöryhmässäkin voi 
           
olla. Tähän nähden homma on sujunut oikein hyvin. Puheista pää-
           
tellen väki on ollut tyytyväistä. Minäkin olen oppinut paljon. 
           
Kun ohjelmoinnin alalla tulee vaikeuksia eteen, on varmasti 
           
tehokkain keino selvitä kysymällä tietävämmiltä.  Tällaisten 
           
tietojaosten muodostaminen on tietokonekerhotoiminnan keskeisiä 
           
tehtäviä.
           
   "Ohjelmointilupausten" porukalla menee siis lujaa. Joukkoon 
           
tummaan mahtuu kernaasti uusia kasvoja. Sekaan vaan. Kuten 
           
muistatte, tapaaminen on aina tiistai-iltaisin klo 18.00 - 
           
n.20.30. Paikka on Helsingin Kauppakorkeakoulu, sali 405. Kun 
           
tullaan pääovesta sisälle, käännytään oikeanpuoleiseen siipeen ja 
           
noustaan neljänteen kerrokseen. Tasovaatimuksia ei ole. Modeemia 
           
käyttävät ohjelmointiryhmäläiset pitävät yhteyksiä Atari BBS:ssä, 
. Käytössä ovat v.21, v.22 bis ja vadic.
           
   Helsinkikeskeisyys ärsyttää helsinkiläisiäkin. Paikallis-
           
jaostoimintaa tuetaan ja sille löytyy tarvittaessa talousapua. 
           
Jyväskylän liepeillä asuvat voivat ottaa yhteyttä Kosti Karppi-
           
seen. 
           
Turun yhteyshenkilö on Pekka Hernejärvi. Olisi hyvä, jos edes pientä 
           
alajaostoimintaa saataisiin hiljalleen  käynnistymään.  Tässä 
           
lehdessä on jäsenrekisteri. Osannette ottaa yhteyttä lähellänne 
           
asuviin. Jos puuhailusta tulee säännöllistä, olkaa ystävällisiä 
           
ja ottakaa yhteys pääkaupunkiin. Kun alajaoksen puheenjohtajan 
           
nimi julkaistaan tässä lehdessä, se lienee omiaan estämään hommaa 
           
hajoamasta käsiin vaikeuksien ilmetessä. Kauppiksen ohjelmaporuk-
           
ka  on ensimmäisiä säännöllisesti kokoontuvia ST:n käyttäjäseu-
           
rueita. Toiminta on sangen lupaavaa.
           
           
           
              Jari Raikko 

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003