SUOMENKIELISET TIETO-SANOMAT Nro 3-4 1987

Julkaisija: ST-klubi c/o Sahlakoski Jarkko
           
           
           
Toimitus: Alanco Jan (vastaava)
           
     Kause Risto, Raikko Jari ja Vuorio Juhani
           
           
           
Jäseneksi on helppo liittyä maksamalla jäsenmaksun seuran tilille 
           
SHOP Mikonkatu 572302 448764. Muista merkitä nimesi, osoitteesi,  
           
puhelinnumerosi suuntanumeroineen ja mahdollisen modeemisi toi-
           
mintaprotokolla (v.21, v.22...) tilillepanokorttiin.
           
Jäsenmaksu on v. 1988 85 mk.
           
           
           
Jos muutat, ilmoita uusi osoitteesi jäsenrekisterin ylläpitäjälle. 
           
Jari on iltaisin löydettävissä kotinumerostaan 
           
Soita  tai lähetä kortti.  Seura  pitää  kirjaa 
           
modeemikannasta. Jos hankit modeemin tai vaihdat vanhan uuteen, 
           
toivomme, että ilmoitat tapahtuvasta kehityksestä myös edellämai-
           
nitulle.
           
           
           
Suomenkielisten  Tieto-Sanomien  kirjoittajat  vastaavat  itse 
           
esittämistään mielipiteistään, jotka eivät välttämättä edusta ST-
           
klubin tai toimituksen kantaa.
           
           
           
ST-klubin hallitus:
           
           
           
Alanco Jan, päätoimittaja,
           
           
           
           
Bergius Petteri, rekisteröinti,
           
           
           
Joki Veikko, puheenjohtaja, 
           
           
           
           
Lippu Esa Matti, ohjelmointiryhmä,
           
           
           
Raikko Jari, taloudenhoitaja ja jäsenrekisteri, 
           
           
           
Sahlakoski Jarkko, pd-kirjasto,
           
           
           
Viljanen Lea, sihteeri,
           
           
           
Soininen Arttu, varajäsen 
           
           
           
Pesonen Kalle J. varajäsen
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003