Käyttäjäliittymästä

Käydessäni klubin omissa bokseissa huomasin, että siellä jotkut 
           
kiistelevät siitä kumpi on parempi mikro Amiga vai Atari. Kiistely 
           
tuntui olevan juupas-eipäs tasolla. Monissa kommenteissa kehotettiinkin 
           
lopettamaan  tuollainen  vertailu  hedelmättömänä  ajanhaaskauksena. 
           
Hedelmätöntä tai ei joka tapauksessa tällaisia vertailuja on aina käyty 
           
ja tullaan varmasti käymään. 
           
   Kantaakseni korteni kekoon puutun,  en Amiga/Atari akselilla 
           
olevaan kiistaan,  vaan toiseen hieman merkittävämpään  torailuun. 
           
Käyttäjäliittymät! Taas on maailma revennyt kahteen toisiaan kyräilevään 
           
leiriin.  Komentotulkkia käyttävät pysyvät tiiviisti sillä kannalla, 
           
että mikroa voi ohjata vain näppäimistöltä kirjoitetuilla komennoilla. 
           
Hiirikoneet on lukivammaisia varten.  Sellaista "käyttäjäystävällistä" 
           
mikroa,  ikkunoineen  ja  alasputoavine  valikkoineen,   käyttävät 
           
ihmettelevät taas mitä väärää voi olla siinä, että koneen käyttö on 
           
helppoa ja monet toiminnot sujuvat kätevästi osoittamalla tarvittavaa 
           
kuvaa tai kenttää. Edelleen cp/m-ms/dos-miehet perustelevat kantaansa 
           
sillä,  että  monissa  töissä  työstettävä  kirjoitetaan  sisään 
           
näppäimistöllä  ja  kun  ollaan  jo  muutenkin  työskentelemässä 
           
näppäimistöllä niin miksei tehtäisi kaikkea näppäimistöltä. Toinen 
           
osapuoli voi perustella näkemystään sillä, että grafiikanpiirtäminen 
           
luonnistuu paremmin vapaasti liikuteltavalla hiirellä. Siinähän niitä jo 
           
on hyviä syitä miksi valita jompikumpi. Hyvät mikronistit eihän hätä ole 
           
tämän näköinen.  Kumpikin osapuoli voi halutessaan valita omassa 
           
järjestelmässään ikkunoinnin tai komentotulkin. Oleellista minusta on, 
           
että voi valita välineen jolla työskentelee ja että näitä välineitä 
           
tulee aina uusia.   Tärkeintä on sittenkin se, että työskentelee 
           
tutussa ympäristössä  tarkoitukseen sopivimmilla välineillä.
           
   Minusta vieläkin merkittävämpää on se, että nyt on tietokonemaailma
           
päästy  askeleen lähemmäksi  "tavallista"  ihmistä.  Visuaalisuuteen 
           
perustuva maailma on tutumpi.  Sellainen tietokone , joka "näyttää" 
           
mitä on tekemässä, ei pelota.  Tämän lisäksi se vielä neuvoo ja 
           
kysymyksillä tarkistaa halutaanko tietty tapahtuma suoritettavaksi. 
           
Tällaisella  käyttäjäystävällisyydella voi olla merkitystä joidenkin 
           
ilmiöiden kohdalla. Ihmisten "luontainen" torjunta tuntemattomia tieto-
           
koneita vastaan voisi hieman hälvetä. Työssään jo valmiiksi tietokoneita 
           
käyttävät, jotka ovat usein naisia naputtelemassa tietoja sisään, 
           
näkisivät, että  koneella voi tehdä jotain  muutakin  kuin  vain 
           
tekstinkäsittelyä.  Joku  vastoin  tahtoaan  tulevaksi  tietokoneen 
           
käyttäjäksi määrätty saattaisi innostua käyttäjäystävällisyydestä ja 
           
rupeaa vaatimaan parempia koneita. Jne..  
           
   Moni kotimikroilija ei tule ajatelleeksi kuinka  erikoisessa 
           
asemassa he jo nyt olevat.  Heillä on käytettävissä melkein kaikki se 
           
mitä tietokoneella voi tehdä. Tosin ei ammattimaisella tasolla, mutta 
           
kuitenkin he näkevät ja voivat kokeilla kaikenlaista. Tästä kertyy 
           
kokemusta ja näkemystä enemmän kuin "tavallisilla ihmisillä" on. Ja 
           
uskokaa pois enemmäm kuin useilla työkseen tietokoneilla puurtavilla on. 
           
Tämän takia olisikin tärkeätä keskustella kaikenlaisten ihmisten kanssa. 
           
Ei vain sen vastapuolen, niiden "tietäväisten", kanssa. Tavallisillakin 
           
ihmisillä voisi olla sanottavansa tietokoneitten kehittämiseksi.  
           
           
           
               Käyttäjäystävällisesti Jan Alanco

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003