Taiteellinen työryhmä...?

ST-härveleiden omistajien joukossa lymyää paljon taiteelli-
           
sesta ilmaisusta kiinnostuneita. Moni muusikko on hankkinut 
           
koneen elektroni-instrumenttien ohjainlaitteeksi. Itse koneen 
           
taas on synnyttänyt kehittyneiden graafisten  ominaisuuksien 
           
tarve, sillä PELIEN on kaupallisista syistä parannuttava, ja 
           
teknologia muodosti esteen. 
           
   Kuvallisessa ATK-ilmaisussa tarvitaan paljon muistitilaa ja 
           
tehoa. Yksi kuva vie tilaa jopa enemmän kuin tuhat sanaa. Jos sen 
           
vielä haluaa liikkumaan, ollaan animaation vanhan perusongelman 
           
ytimessä: kuinka selvitään yksinkertaisesta työn paljoudesta? ATK 
           
on kysymyksen moderni ratkaisu. 
           
   Animaatioon ei ST:llä vielä minun mielestäni  kunnolla 
           
päästä. Syy tähän on ohjelmien puute. Pitäisi olla sellainen 
           
animaatio-ohjelma, joka hyödyntäisi Mega-Atarin muistitilan ja 
           
kovalevyn ominaisuudet.  Julkaisukelpoisen tietokoneanimaation 
           
luominen ei ole kiinni kovoedellytyksistä vaan softasta sekä 
           
osaavasta työvoimasta. Tarvittavat ohjelmat kaiketi aikanaan 
           
syntyvät ja jollei tietokonekerho pysty kokoamaan työvoimaa niin 
           
mikä sitten? 
           
   Pari vuotta sitten oli Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingis-
           
sä tietokonetaiteen näyttely. Esillä oli lasten Logo-opintojen 
           
tuotoksia,  taiteilijoiden  piirturitulostuksia,  värillisiä 
           
kuvia, TTK:n opiskelijoiden harjoitustöitä,  sekatekniikkaa ja 
           
muuta. Näyttely oli eräänlainen tietokoneharrastuksen kartoitus. 
           
Minäkin vein yhden kuvaruutugrafiikkademon sinne  pyörimään. 
           
Vaikutelmaksi jäi, että ensinnäkään ei onnistuttu tavoittamaan 
           
suomalaisten ATK-harrastajien enmmistöä näyttelyä koottaessa ja 
           
toiseksi jonkinlainen ujous kai alkaa vallita heti kun julkaisus-
           
ta tulee kyse. Ei taiteilijan tarvitse verrata omaa tuotostaan 
           
kalliisiin lisenssiohjelmiin. Vertailu on epäreilu ja mahdoton. 
           
Mainitunkaltainen  näyttely  olisi  monelle  hyvä  foorumi 
           
hengentuotteittensa julkaisuun. Nyt ovat grafiikka- ja midipai-
           
noitteiset laitteet olleet muutaman vuoden saatavillamme eikä ole 
           
tutkittu sitä, mitä niillä on tehty. Jokunen tietokonelehdis-
           
tön kilpailu on ollut. ST-klubilainen Anssi Mäkipuro korjasi 
           
voiton Atari-sarjassa Bitin grafiikkakilpailussa itsekseen pyöri-
           
vällä kuvasarjallaan, ansiokasta! Tulokset ovat numerossa 8/87.
           
   Jos meillä olisi taidealan yhteistoimintaa, voisimme mahdol-
           
lisesti kyetä panemaan näyttelyn pystyyn. Moni ongelma ratkeaisi 
           
tämän lähestymistavan ansiosta suoraan. Kukin klubilainen omistaa 
           
hyvän tietokoneen, joten kalustopulaa ei olisi. Laitteet ovat 
           
myös yhteensopivia. ATK-taiteen näyttelyt ovat hyvin harvinaisia, 
           
mikä merkitsee sitä, että näyttelytila varmasti saataisiin. 
           
   Taiteellinen työryhmä mahdollistaisi tutustumisen muiden 
           
välineistöön ja ajattelutapaaan. Jos jollakulla on käytössään 
           
esim. piirturi, tutustuisin siihen mieluusti, kuten varmaan moni 
           
muukin. Kävin kuutisen vuotta sitten tietokonetaidetaidenäytte-
           
lyssä, jonka yksi ohjelmanumero oli itsekseen töitä tekevä 
           
piirturi. Yleisön montut olivat levällään, laitehan on äärimmäi-
           
sen "fiksun" näköinen. 
           
   Tietenkin on ennenaikaista puhua näyttelyistä tai yleisöesi-
           
tyksistä ennen kuin työryhmääkään on. Tuntui kuitenkin tärkeältä 
           
ottaa esiin ajatus siitä, että päämääriä voidaan asettaa ja ne 
           
voivat olla korkeampia, jos voimavarat kootaan. Jos otettaisiin 
           
yhteyttä muihin tietokonekerhoihin esim. näyttelyn pystyttämisek-
           
si, voitaisiin todennäköisesti saada aikaan edustava näyte suoma-
           
laisen tietokonetaiteen tasosta. Sillä olisi merkitystä harras-
           
tajien itsetuntoon. Kun kyetään todistamaan, että lähiöt ovat 
           
täynnä kansaa, jolle tietokone on arkipäiväinen työkalu ja har-
           
rastuskohde, vähenee mystifiointi ja työelämässä vaivaava pelko 
           
niitä kohtaan. Kirjailijat voihkivat pöytälaatikkorunoilua ja 
           
keksivät hyvinkin ankaria luonnehdintoja sille, ettei uskalleta 
           
julkaista. Runojen julkaisukammo on ymmärrettävää, sillä runot 
           
paljastavat kirjoittajan sisimmän. Tietokonetuotosten kohdalla on 
           
toinen julkaisueste, pelko oman osaamattomuuden julkitulosta. Ala 
           
on korostuneen älyllinen. Kuitenkin kaiken osaavat nerot ovat 
           
hyvin harvinaisia, eivätkä he vaikuta aktiivisilta julkaisemaan. 
           
Älyyn kuuluu myös kyky ymmärtää ja hyväksyä monenlaiset ja monen-
           
tasoiset työt. 
           
   On tullut korviini tieto, että ST:n omistajien haltuun on 
           
siunaantunut syntesoijia ja muita äänenkäsittely- ja muokkaus-
           
laitteita. Minullakin on niitä ollut, mutta analogisia. En siis 
           
ole päässyt kokeilemaan tietokonetta musiikin tuotannossa. Olen 
           
tuottanut pöytälaatikkomusiikkia Tascam Portastudion ja kelanau-
           
hurin avulla.  Jos käytössäni olisi ollut  tietokoneohjattu 
           
musiikkijärjestelmä, olisin varmasti kyennyt "hämäämään" ihmiset 
           
kuvittelemaan, että olen eteväkin muusikko. Eihän tarvitse osata 
           
soittaa hituakaan, jos tietämiskone ajoittaa koskettimien painal-
           
lukset ja kaikki parametrit. Nuotit ja asteikot ja muu mekanismi 
           
"vain" on hallittava. Vanhemmat muusikot voisivat kuvitella, että 
           
ATK tekee heidät työttömiksi. Niinhän ei tule käymään, vaan se on 
           
yksi muoto tuntemattoman pelkoa. Näkisin uusien vehkeiden käytös-
           
sä kahdenlaista etua: ensinnäkin ammattimuusikot voivat helpottaa 
           
työtään vähentämällä rutiinitöitään. He voivat esim. transponoida
           
kappaleet muutamalla näppäimenpainalluksella. Myös nauhoitustoimi 
           
helpottuu, kuten luonnostelukin. Useisiin tarkoituksiin riittävä 
           
lopputuloksen laatu voidaan tuottaa omassa työhuoneessa. Toiseksi 
           
musiikin  tutkiminen  on ottanut ATK:n  yleistyessä  suuren 
           
harppauksen. Tarkoitan elektronimusiikin - äänen ja tajunnan vä-
           
lisen vuorovaikutuksen tutkimustyön edistymistä. Alalla voitai-
           
siin tehdä vaikka mitä, mutta kansalla ei ole mahdollisuutta 
           
kuulla  alan harrastajien  tuotantoa.  Radion  kokeilustudio 
           
toisinaan julkaisee radiossa, mutta ylituotannosta ei jouduta 
           
kärsimään.
           
   Tämä juttu on tässä siksi, että yritetään selvittää, onko 
           
taiteellisen työryhmän perustamiseen voimavaroja ST-klubissa. 
           
Tätä kirjoitettaessa klubilaisia on hieman alle 270, ei siis 
           
kovin paljon työryhmää ajatellen. Voitettavista vaikeuksista 
           
pahin lienee se, että olemme hajalla ympäri maata. Kokoontuminen 
           
voi siis olla vaikeahkoa.  Yritämme nyt koota sellaista väkeä, 
           
joka on hankkinut ST:n luovan taiteen kiilto silmissään ja 
           
science fiction - unelmat mielessään. Mitään valmista ei tarvitse 
           
olla - vain kiinnostus siihen, miten voidaan konetta hyödyntää 
           
muutenkin kuin tekstinkäsittelyyn. Ohjelmointityöryhmä on jo 
           
pystyssä, joten pääpaino hommassa ei ehkä olisi ohjelmointi vaan 
           
ohjelmien käyttö. Mutta toimitaan niin kuin osallistujat halua-
           
vat, tämä juttu on vain alustus. Ai niin, ettei unohdu: jos homma 
           
saadaan pyörimään ja jokin resursseja vaativa hanke alulle, klubi 
           
voinee myöntää tarkoitukseen tätä, millä täälä Helesinkissä on 
           
semmoisia lempinimiä, kuin hynä, täppi, tuohi, paalu ja nappula.
           
   Jos ajatuksia on herännyt ja haluat  osallistua uuden 
           
työryhmän perustamiseen, toimi seuraavasti: Soita minulle tai Jan 
           
Alancolle ilta-aikaan. Voit myös kirjoittaa kortin.
           
           
           
          Soittelemisiin  Jari Raikko

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003