ST-OHJELMIEN TIEDOSTOYHTEENSOPIVUUDESTA PC-MAAILMAAN


2.4.1988 A.Kaihola
           
           
           
ST KOTONA
           
           
           
Kuulun ST-harrastajien siihen ryhmään, joka ei ole erityisen kiin-
           
nostunut bittinikkaroinnista, vaan koneen käytöstä sekä huviksi 
           
että hyödyksi. 
           
           
           
Moni varmasti ajattelee, että ei tietokoneesta ole mitään hyötyä 
           
kotona. Se kelpaa vain tietokonepelien pelaamiseen. Myöntää 
           
täytyy, että siihen sitä meilläkin enimmäkseen käytetään - 3 
           
innokasta poikaa kun on sitä käyttämässä, itseni lisäksi. Onneksi 
           
ST tarjoaa monipuolisuudellaan hyvät mahdollisuudet sekä huvi- 
           
että hyötykäyttöön. 
           
           
           
Laitteistokokoonpanoon kuuluu 1040ST mustavalkomonitorilla, 
           
Panasonic KX-P1081 kirjoittimena sekä scart-kaapeli, jolla TV 
           
saadaan liitetyksi värimonitoriksi poikien pelikäyttöä varten. 
           
Lisäksi on vanhimman pojan musiikkiharrastusta varten normaalit 5-
           
napaiset DIN-kaapelit MIDI-liitäntäisen soittimen käyttämiseksi 
           
säveltämisohjelman kanssa (Music Studio). Omaa 'hyöty'käyttöäni 
           
varten mustavalkomonitori on välttämätön.
           
           
           
Pidän tärkeänä ohjelmien tiedostoyhteensopivuutta PC-maailman 
           
ohjelmien kanssa siltä varalta, että minä tai joku muu perheestäni 
           
joskus innostuisi tekemään töitä kotona. Tiedonsiirto ei tuota 
           
ongelmaa, koska ST osaa lukea ja kirjoittaa PC/MS-DOS:in 720Kb:n 
           
levykeformaattia.
           
 
           
Hyötyohjelmista käytän koneen mukana tullutta 1STWord tekstin-
           
käsittelyohjelmaa. Sen käyttämät ei-tekstinkäsittelytiedostot ovat 
           
täysin yhteensopivia PC-maailman ASCII-tiedostojen kanssa.
           
Muista tiedostoyhteensopivista ohjelmista olen kokeillut EasyDraw-
           
piirto-ohjelmaa, jonka tiedostot ovat lähes yhteensopivat PC:n 
           
GEM-Draw:n kanssa. Taulukkolaskennassa kokeilut kohdistuivat VIP-
           
Professionalin ja Lotus 1-2-3 yhteensopivuuteen ja kortisto-
           
ohjelmissa Superbase Personalista on käytettävissäni versiot 
           
molemmille koneille.
           
           
           
           
           
KAKSI HYVÄÄ OHJELMAA KOTI JA / TAI AMMATTIKÄYTTÖÖN
           
           
           
Yllämainituista tarkastelen nyt lähemmin kahta tiedostoyhteen- 
           
sopivaa ST-ohjelmaa - EASY-DRAW piirto-ohjelmaa ja SUPERBASE 
           
kortisto-ohjelmaa.
           
           
           
           
           
EASY-DRAW - piirto-ohjelma kaavioiden tekoon
           
           
           
Kun on käyttänyt PC:n vastaavaa piirtämisohjelmaa - GEM-DRAW:ta - 
           
työpaikallaan, ei EasyDraw:n käytön oppiminen ollut mikään 
           
ongelma. Ohjelmat ovat melkein kuin kaksi marjaa - ne näyttävät 
           
päällepäin samanlaisilta, mutta voivat maistua erilaisilta. Jotkin 
           
erot maistuivat makeilta, toiset taas karvailta.
           
           
           
Lyhyt ohjelmavertailu
           
           
           
Molemmat ohjelmat ovat ns. objektiorientoituneita piirto-ohjelmia, 
           
mikä tarkoittaa sitä, että kuvat muodostetaan aina joukosta 
           
erilaisia kuva-alkoita - objekteja. Näitä kuva-alkioita voi missä 
           
tahansa piirtämisen vaiheessa muokata uudelleen: suurentaa, 
           
pienentää, muuttaa mittasuhteita, siirtää paikasta toiseen, viedä 
           
toisten kuva-alkioiden taakse, tuoda etualalle tai kopioida - 
           
kaikki toimenpiteitä, jotka bittikarttapohjaisissa piirto-
           
ohjelmissa ovat mahdottomia. Niissä kun muutokset tapahtuvat 
           
samalla periaatteella kuin kynällä ja paperilla - vanha pyyhitään 
           
pois ja uusi piirretään tilalle.
           
           
           
Peruspiirtotoiminnoissa ei ollut suuriakaan eroja. EasyDraw jäi 
           
jälkeen objektien siirtelyssä takaa etualalle - siitä kun puuttui 
           
ominaisuus, jossa taka-alalla oleva objekti voidaan saada 
           
aktivoiduksi päällä olevan kuvan läpi. Tämän puuttuessa joudutaan 
           
etualalla olevat objektit siirtelemään syrjään, jotta päästäisiin 
           
käsiksi alimmaiseen. Plussaa EasyDraw puolestaan keräsi paremman 
           
ympyränkäsittelynsä ansiosta - GEMDraw:sta puuttuu todellisen 
           
ympyrän piirto, se on piirrettävä silmämääräisesti koordinaatistoa 
           
apuna käyttäen (ellipsi tosin syntyy helposti samalla toiminnol- 
           
la). Toinen alue, jolla EasyDraw veti pidemmän korren oli muistin- 
           
hallinta: kuva-alkioiden määrää rajoittaa ainoastaan vapaan 
           
muistin määrä, kun GEMDraw:ssa on jostain kumman syystä asetettu 
           
ohjelman sisäisiä rajoituksia kuva-alkoiden lukumäärälle. Tekstin 
           
saaminen kuvaan mukaan on EasyDraw:ssa tehty turhan hankalaksi, 
           
lisäksi GEMDraw vetää pidemmän korren suuremmalla fonttien koolla.
           
Kaiken kaikkiaan molemmat ohjelmat tarjoavat samat palvelut hieman 
           
eri paketissa.
           
           
           
           
           
Tiedostoyhteensopivuus
           
           
           
Molemmat ohjelmat käyttävät .GEM loppuliitettä kuvatiedostojensa 
           
nimissä. EasyDraw:n manuaali lupaa lisäksi, että sen tiedostot 
           
ovat yhteensopivia GEMDraw:n kanssa. Näin todella onkin. Kuvat, 
           
jotka oli tuotettu GEMDraw:lla eivät aiheuttaneet mitään ongelmia 
           
käytettäessä EasyDraw:ta niiden muokkaamiseen. Sen sijaan 
           
EasyDraw:n kuvia PC:n GEMDraw:ta käytettäessä ilmeni tekstien 
           
osittaista tai täydellistä poisjäämistä, joka näytti olevan 
           
jokseenkin suorassa suhteessa tekstin fontin kokoon tai pituuteen. 
           
Tämä oli häiritsevää, mutta ei kovin haitallista - kuvathan ovat 
           
näiden ohjelmien pääasia.
           
           
           
           
           
SUPERBASE PERSONAL - hiirikäyttöinen kortisto-ohjelma 
           
           
           
Tästä ohjelmasta voisi sanoa, että se on ensimmäinen t o d e l -
           
l a helppokäyttöinen hiiriohjaukseen perustuva kortisto niin 
           
ST:lle kuin PC:llekin. PC:lle ohjelma on ollut saatavana suomen- 
           
kielisenä jo viime syksystä lähtien, mutta ST:lle saatavuus on 
           
ongelma - ohjelmaa tuo maahan PCI-Data (Commodoren ja siis myös 
           
Amigan maahantuoja). Ohjelmaa voi tietysti tilata suoraan 
           
valmistajalta (Precision Software) Englannista, mutta ST:lle sitä 
           
ei saa suomeksi. ST:n ja PC:n GEMit ovat ilmeisesti jo niin 
           
kaukaista sukua toisilleen, että Resource Filet (.RSC), joissa 
           
ohjelmien tekstit sijaitsevat eivät ole yhteensopivia. Tähän 
           
tulokseen päädyin yritettyäni suomentaa ST-versiota siirtämällä 
           
PC-version .RSC tiedoston ST:lle - menestyksettä. Itse ohjelmat 
           
ovat käyttäjälle päin aivan identtiset (kieltä lukuunottamatta).
           
           
           
           
           
Ohjelman perusominaisuudet
           
           
           
Vain mielikuvitus asettaa rajat kortistosi koolle, tietojen 
           
tarkistuksille ja poimintaehdoille, joita voit määritellä mielesi 
           
mukaan. Voit itse päätellä: 16 000 000 tietuetta / tiedosto, 999 
           
indeksiä (hakuavainta) / tiedosto, tiedostojen kokoa ja yhtäai- 
           
kaisten avoinna olevien tiedostojen lukumäärää sekä kenttien 
           
lukumäärä / tietue ei rajoita muu kuin laitteisto.
           
           
           
Ohjelma tuntee päivämäärät vuodesta 1 vuoteen 9999 ja esittää 
           
päiväykset haluamassasi muodossa. Voit varmistaa syöttämäsi 
           
tietojen oikeellisuuden asettamalla syöttöpakkoja, automaattisia 
           
raja-arvotarkistuksia ja laskukaavoja. Voit myös suojata 
           
tietosi asiattomilta varustamalla tiedoston tunnussanalla.
           
           
           
Kuvien (bittikartta) ja pitkien tekstitiedostojen liittäminen 
           
kortistoon on myös mahdollista. 'Kortissa' olevan viitteen 
           
perusteella ohjelma hakee kuvan tai tekstin levyltä ja näyttää sen 
           
omassa ikkunassaan kortistoa selattaessa.
           
           
           
Mainoksissa sanotaan ohjelmaa relaatiotietokannaksi. Käytännössä 
           
tämä merkitsee vain sitä, että tulosteita voidaan muodostaa 
           
yhdistämällä tietoja eri tiedostoista, joilla on sama avain.
           
Tietojen syöttö tapahtuu aina vain yhteen tiedostoon kerrallaan.
           
Parannuksen tähän asiaan tuo aikoinaan SUPERBASE PROFESSIONAL, 
           
jossa myös tiedon syöttövaiheessa tiedot viedään samanaikaisesti 
           
useaan fyysiseen tiedostoon - tämä varmistaa tietokannan eheyden.
           
           
           
           
           
Käyttö
           
           
           
Helppokäyttöisyys tulee parhaiten esille uuden kortiston perus- 
           
tamisen nopeudessa: määrittelet vain ominaisuudet kentille, joista 
           
haluat kortistosi koostuvan. Kun tämä on tehty voit välittömästi 
           
ryhtyä syöttämään tietoa kortistoon - ilman ohjelmointia.
           
 
           
Käytettävissäsi on tiedon syöttöön ja ylläpitoon kaksi näyttöä - 
           
tietuemuoto ja lomakemuoto - sekä tietojen selaukseen listamuoto.
           
Jos huomaat vasta jonkin aikaa tietoja syötettyäsi, että jonkin 
           
kentän pitäisikin olla pitempi tai että jokin kenttä pitäisi saada 
           
lisätyksi - ei hätää: teet vain muutokset - mitään uudelleen 
           
organisointia ei tarvita. Joustavaa! Indeksien käyttö ei tee tästä 
           
poikkeusta: voit avata ja sulkea niitä, perustaa uusia ja poistaa 
           
vanhoja - kaikki tapahtuu 'hiiren napin painalluksella'.
           
           
           
Ohjelmisto sisältää ominaisuuden, jota kutsutaan filtteriksi. Se 
           
on nimensä mukaisesti eräänlainen suodatin, jossa voidaan määri- 
           
tellä poimintaehtoja minkä tahansa kentän tai kenttien sisällön 
           
perusteella. Filtteri voidaan kytkeä päälle ja pois ja se vaikut- 
           
taa kaikissa toiminnoissa - niin tietojen päivityksessä kuin 
           
tulostuksessakin. Kätevää.
           
           
           
Tulostus
           
           
           
Tarratulostus on Superbasen paras alue. Tarrat määritellään hiiren 
           
avulla 1 - 4 rinnan ja enintään 10 riviä / tarra. Valmista 
           
määritystä voi kokeilla tulostamalla ruudulle - kaikki tulosteet 
           
voi ohjata näytölle, kirjoittimelle, levylle tai uuteen Superbase 
           
tiedostoon. Yksinkertaisten tulosteiden aikaansaaminen on lasten- 
           
leikkiä. Ainoa kohta, jossa Superbasen tulostus pettää, on sivu- 
           
katkojen määrittelymahdollisuuden puuttuminen avaimen vaihtuessa. 
           
Kirjoittimen asetuksia varten on mahdollista antaa ohjausmerkkejä, 
           
jotka lähetetään kirjoittimelle ennen tulostusta. Esim. Panasonic 
           
asetetaan IBM-moodiin skandien esiinsaamiseksi seuraavalla merkki- 
           
jonolla: 27;109;3;27;54
           
           
           
Kyselykielen monipuoliset poimintaehdot, joissa voi käyttää 
           
kaikkia 30 funktiota (niinkuin tiedon syötössäkin) eivät jätä 
           
pulaan, kun halutaan muodostaa monimutkaisia poimintoja. Lajittelu 
           
ja erilaiset merkkijonojen käsittelymahdollisuudet ovat myös 
           
käytettävissä.
           
           
           
Käyttökokemuksia
           
           
           
Omakohtaiset kokemukseni rajoittuvat pienen osoiterekisterin 
           
luontiin, jonka perusteella voi tulostaa esim. joulukortteja 
           
varten tarrat (vaimo ei kylläkään ajatusta hyväksy). 
           
           
           
Toinen käyttökohde on diakuvien arkisto, josta olen saanut 
           
todellista hyötyä. Ensimmäistä kertaa tiedän, mistä mikin kuva 
           
löytyy. Voin tehdä poimintoja kuva-arkistostani mitä moninai- 
           
semmilla kriteereillä: kuvan aiheella, henkilön nimillä, ajan tai 
           
paikan perusteella tai näiden yhdistelmillä. RAM-Disk on ehdoton 
           
apuväline suurien tietomäärien selauksessa ja poiminnoissa. 
           
Yhdelle 720Kb:n disketille mahtuu n. 5000 kuvan tiedot. 
           
Superformatilla saa sitten n. 100Kb lisää tilaa, jos tarvitsee.
           
           
           
Tiedostoyhteensopivuus
           
           
           
Ohjelman erinomaisuuksista kertominen vei juttuni hieman sivuun 
           
aiheesta - se varmaankin annetaan anteeksi, varsinkin jos lukija 
           
on itse saanut tuntuman Superbaseen; siihen ei voi olla ihastu- 
           
matta.
           
           
           
Tiedostoyhteensopivuus PC- ja ST-maailmojen välillä ei sitten 
           
olekaan aivan suoraviivainen. Tiedostot ovat numeerisia kenttiä 
           
lukuunottamatta identtiset. Tämä pieni ero on kuitenkin ratkai- 
           
seva, sillä vaikka kaikki tiedoston kentät olisivat tekstikenttiä, 
           
on Superbasen omassa tiedostokirjanpidossa yksi kenttä - tietuei- 
           
den lukumäärä - joka PC- ja ST-ympäristöissä poikkeaa toisistaan. 
           
Asialla lienee jotain tekemistä pakattujen numeroiden ja Motorolan 
           
sekä Intelin prosessoreiden kanssa.
           
           
           
Ainoa keino siirtää tiedosto ST- ja PC-maailmojen välillä on tehdä 
           
se Export- ja Import-toimintojen avulla - niin hullulta kuin se 
           
kuulostaakin, kun kyseessä on sama ohjelma. No, se joka tapaukses-
           
sa toimii ja voin viedä oman diakuva-arkistoni työpaikalle ja 
           
tulostaa sen siellä PC:n Superbasella esimerkiksi laserkirjoit-
           
timelle.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003