Suurkiitokset kaikille jäsenkyselyyn vastanneille! VaSTauksia tuli 
           
peräti 136 kpl, vastausprosentti oli yli 40%, mikä on erittäin hyvä 
           
tulos kyselytutkimukselle, etenkin kun vastaamattomille ei lähetetty 
           
uutta kyselylomaketta. 
           
           
           
Jäsenkyselyyn vastanneet osallistuvat kaksipuolisen levykeaseman 
           
arvontaan. Arvonta tapahtuu vuosikokouksen yhteydessä (kts. vuosi-
           
kokouskutsu). Voittaja ilmoitetaan seuraavassa jäsenlehdessä, jossa
           
myös on lisää kyselyn tuloksia.
           
           
           
Kaikki kyselyllä saatu tieto pyritään parhaan mukaan käyttämään hyväksi
           
klubin toimintaa suunniteltaessa. Erityiset kiitokset niille, jotka ha-
           
lusivat enemmänkin kertoa ajatuksiaan, jotkut jopa erillisellä kirjeellä.
           
Muutamat klubilaiset esittivät omia kysymyksiä lomakkeellaan. Disketti-
           
lehti tulee julkaisemaan jatkossa kysymys- ja vastauspalstaa, yksilölli-
           
nen neuvonta toimii toistaiseksi "epävirallisella pohjalla".
           
           
           
Kyselyn tuloksia on tutkittu vasta alustavasti, seuraavassa lehdessä on 
           
lisää tietoa. Osa vastauksista on puutteellisia, joten prosenttiluvut
           
eivät välttämättä summaudu sataan. Tässä alustavia tietoja:
           
           
           
LAITTEISTO
           
==========
           
           
           
Konetyyppi
           
           
           
Yleisin konetyyppi on 520 (65%), 1040:ä on 28%. Mega ST:tä on vastanneilla
           
3 kpl (kaksi Mega ST 4:sta ja yksi Mega ST 2). 
           
           
           
Levykeasema
           
           
           
Ainoastaan yksipuolinen levykeasema on 33% vastanneista, vain kaksipuolisen 
           
omistaa 56% ja molemmat levykeasemat on 11%:lla.
           
           
           
Kovalevy
           
           
           
Kovalevy on 14%:lla eli joka seitsemännellä vastanneista. Heistä joka
           
viides on vaihtanut isomman pyörittimen alkuperäisen tilalle.
           
           
           
Näyttö
           
           
           
Vain mustavalkomonitori on 37%:lla vastanneista, vain värimonitori (tai
           
tv) on 29%:lla, molemmat omistaa 32% vastaajista.
           
           
           
Kirjoitin
           
           
           
Kirjoitin on 79%:lla eli neljällä viidestä vastanneesta, yleisin tyyppi
           
on matriisikirjoitin, mutta kiekko- ja mustesuihkukirjoittimiakin löytyy.
           
           
           
Joystick
           
           
           
Joystick on 68%:lla eli kahdella kolmesta vastanneesta, midin käyttäjiä on
           
yksi seitsemästä (15%).
           
           
           
           
           
OHJELMAT
           
========
           
           
           
Tekstinkäsittelyohjelmat ja DTP
           
           
           
Erikseen hankittujen tekstinkäsittelyohjelmien ykkönen on First Word Plus
           
(21 kpl). Lisäksi on hankittu Signumia (5 kpl). First Wordin perusversio
           
lienee suurella osalla ST:n käyttäjistä, koska yhdessä vaiheessa ohjelmisto
           
toimitettiin laitteen mukana. DTP-ohjelmiakin löytyi muutama (Timeworks,
           
Publishing Partner, Home Publisher).
           
           
           
           
           
Taulukkolaskentaohjelmat
           
           
           
Suosituin taulukkolaskentaohjelma on kiistatta VIP Professional (13 kpl).
           
Toinen käytetty ohjelma on K-Spread (3 kpl).
           
           
           
Tietokantaohjelmat
           
           
           
Tietokantaohjelmia omistetaan seuraavasti: DBMan (2 kpl), H&D (2 kpl),
           
Laserbase (3 kpl), Superbase (1 kpl) ja Trimbase (2 kpl).
           
           
           
Piirto-ohjelmat
           
           
           
Piirto-ohjelmista ylivoimaisimman parin muodostavat Degas ja Degas Elite
           
(20 kpl / 12 kpl). Myös Easy Draw on suosittu (7 kpl). Mm. seuraavia ohjelmia
           
on hankittu 1-3 kpl (Art Director, CAD 3D, Drafix, Film Director, Gfa
           
Draft, Paintpro, Quantum Paint, Spectrum 512. Kuusi henkilöä ilmoitti
           
hankkineensa piirto-ohjelmia erittelemättä sen tarkemmin. Neochrome on
           
tietysti myös suosittu, koska se tuli pitkään koneen mukana.
           
           
           
Musiikkiohjelmien jakauma on seuraava:
           
           
           
Musiikkiohjelmista suosituin on Music Studio (7 kpl), jota voi käyttää myös
           
ilman midi-välineistöä. Varsinaisia midiohjelmia, kuten C-Lab Notator,
           
DR T, Ez-Score+, Smptetrack, Softsynt ja Steinberger on hankittu 1-3 kpl.
           
           
           
Ohjelmointikielet
           
           
           
Suosituin ohjelmointikieli on GFA BASIC (19 kpl).
           
           
           
Seuraavaksi eniten löytyy C:n omistajia (17 kpl). Erilaisten C-kääntäjien
           
jakauma on tasainen: Mark Williams C (4 kpl), Megamax C (4 kpl), GST C 
           
(3 kpl), Lattice C (2 kpl) sekä kolme nimeltä mainitsematonta C-kääntäjää.
           
           
           
Assemblerin hankkineita on 8 kpl. Devpac ST:n omistajia on 2 kpl, GST
           
Assemblerin 2 kpl ja Kuman assembelerin 2 kpl; lisäksi löytyy kaksi nimeltä
           
mainitsematonta assembleria.
           
           
           
Pascalia on hankittu 5 kpl: Personal Pascal (2 kpl), MCC Pascal (1 kpl)
           
sekä kaksi nimeltä mainitsematonta Pascal-kääntäjää.
           
           
           
Näiden lisäksi on hankittu yksi APL, yksi Cambridge Lisp, yksi Pro Fortran
           
sekä kaksi tarkemmin määrittelemätöntä ohjelmointikieltä.
           
           
           
Ohjelmointikieliä on varmasti hankittu enemmänkin, mutta kaikki eivät ole
           
vastanneet ko. kysymykseen riittävän tarkasti tai kohta on jätetty tyhjäksi.
           
Tämän lisäksi monella on käytössään useampi kuin yksi ohjelmointikieli.
           
           
           
PC-emulaattori PC-ditto on myös suosittu (9 kpl). MAC-emulaattori oli vain 
           
yhdellä vastanneista.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003