Roland Waldi (WALDI@DHDIHEP1.BITNET) on liittänyt KBEXT-ohjelmiensa
           
dokumenttiin näppäimistötaulukot, joita STohtori on muokannut Suomen
           
oloihin. Oma näppäimistösi saattaa poiketa hieman näistä, mutta scan-
           
koodit ovat kaikilla samat (paitsi näppäimelle 60, jota ei ole ame-
           
rikkalaisissa koneissa).
           
           
           
Huomaa C-, Pascal- ja Unix-ihmiselle tuiki tarpeellisten kaari- ja haka-
           
sulkujen sekä matomerkin (~) puuttuminen. STohtori on tehnyt Simon
           
"UNITERM" Poolen laatimalla KEYEDIT-ohjelmalla itselleen skandi- ja
           
ASCII-näppäimistötaulut. Suomen-, saksan- ja ruotsinkielisen TOSin
           
omistajat voivat käyttää Alternate-näppäintä erikoismerkkien generoin-
           
tiin, eikä heidän tarvitse ladata uusia määrittelyjä ohjelmallisesti.
           
           
           
Itse tehdyssä ohjelmassa näppäimistötauluja voi ladata kätevästi
           
XBIOS-funktiolla 16, Keytbl(). ROMissa sijaitsevat oletustaulut saa
           
palautettua XBIOS-funktiolla 24, Bioskeys().
           
           
           
Normaalinäppäimistö:          
           
           
           
F1 /F2 /F3 /F4 /F5 /F6 /F7 /F8 /F9 /F10/ 
           
 
           
Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ' *  Bsp Help   Undo  (  ) /  *
           
Tab q w e r t y u i o p å ü  Del Insrt Up Clr  7  8 9  -
           
Ctrl a s d f g h j k l ö ä Ret | Left Dwn Rght  4  5 6  +
           
Shft > z x c v b n m , . - Shft           1  2 3 Ent
           
  Alt -----Space----- CpsL            0  .
           
           
           
Shift+näppäin:              
           
 
           
F11/F12/F13/F14/F15/F16/F17/F18/F19/F20/
           
                  
           
Esc ! " # $ % & / ( ) = + ` ^  Bsp Help   Undo  (  ) /  *
           
Tab Q W E R T Y U I O P Å Ü  Del Insrt Up Clr  7  8 9  -
           
Ctrl A S D F G H J K L Ö Ä Ret | Left Dwn Rght  4  5 6  +
           
Shft < Z X C V B N M ; : _ Shft           1  2 3 Ent
           
  Alt -----Space----- CpsL             0  .
           
           
           
CapsLock+näppäin:
           
 
           
F1 /F2 /F3 /F4 /F5 /F6 /F7 /F8 /F9 /F10/ 
           
 
           
Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ' *  Bsp Help   Undo  (  ) /  *
           
Tab Q W E R T Y U I O P Å Ü  Del Insrt Up Clr  7  8 9  -
           
Ctrl A S D F G H J K L Ö Ä Ret \ Left Dwn Rght  4  5 6  +
           
Shft < Z X C V B N M , . - Shft           1  2 3 Ent
           
  Alt -----Space----- CpsL             0  .
           
                 
           
Scan-koodit:
           
 
           
3B /3C /3D /3E /3F /40 /41 /42 /43 /44 / 
           
 
           
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 29 0E 62  61 63 64 65 66
           
0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B  53 52 48 47 67 68 69 4A
           
[1D] 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28  1C 2B 4B 50 4D 6A 6B 6C 4E
           
[2A](60)2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 [36]        6D 6E 6F 72
           
  [38] -------39------ [3A]              70  71

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003