Atari ST:n VT-52 -näytönohjaimen ohjauskoodit


ESC A		kursori ylös
           
ESC B		kursori alas
           
ESC C		kursori oikealle
           
ESC D		kursori vasempaan
           
ESC E		ruutu tyhjäksi ja kursori vasempaan yläkulmaan
           
ESC H		kursori vasempaan yläkulmaan
           
ESC I		kursori ylös, jos ylimmällä rivillä, niin uusi, tyhjä rivi
           
ESC J		ruutu tyhjäksi kursorista alaspäin
           
ESC K		rivi tyhjäksi kursorista alkaen oikealle
           
ESC L		uusi, tyhjä rivi
           
ESC M		poista rivi
           
ESC Yxy		kursori riville x (0-24) ja sarakkeelle y (0-79).
           
        HUOM! x ja yb ovat ovat muotoa CHR$(32+z), missä z
           
        on rivi/sarake, esim. '/' = CHR$(32+15) = numero 15
           
ESC bx		merkin väriksi x, 0-1 (high), 0-3 (medium) tai 0-F (low)
           
		x:ssä vain 4 oikeanpuolimmaisinta bittiä merkitsevät,
           
        ts. '1' = 'A' = 'a' jne.
           
ESC cx		taustan väriksi x, sama logiikka kuin merkin värissäkin
           
ESC d		ruutu tyhjäksi vasemmasta yläkulmasta kursoriin
           
ESC e		kursori näkyviin
           
ESC f		kursori piiloon
           
ESC j		kursorin sijainti talteen
           
ESC k		kursorin sijainniksi talteen pantu sijainti
           
ESC l		rivi tyhjäksi, kursori rivin alkuun
           
ESC o		rivi tyhjäksi rivin alusta kursoriin
           
ESC p		käänteinen kirjoitusmoodi päälle
           
ESC q		käänteinen kirjoitusmoodi pois päältä
           
ESC v		line wrap päälle
           
ESC w		line wrap pois päältä
           
           
           
Kontrollikoodeista toimivat BEL (7), BS (8), TAB (9), LF (10) ja
           
CR (13) (VT (11) ja FF (12) tulkitaan LF:ksi).
           
           
           
TABin hyödyllisyys on STohtorille hämärän peitossa, tabulaattoria kun
           
ei voi millään asettaa. TAB näkyy siirtävän kursoria pykälän oikealle.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003