Jäsenluettelon julkaiseminen olisi jäsenien edun mukaista. 
           
Harvaanasutuilla seudulla jäsenet voisivat ottaa yhteyden 
           
lähimpää ST-klubilaiseen yhteistyön merkeissä. Nykyisessä 
           
tilanteessa on kuitenkin vaara, että rekisteri joutuisi vääriin 
           
käsiin. Halukkaat jäsenet saavat luettelon postitse tilaamalla, 
           
jos heidän nimensä löytyy rekisteristä.
           
           
           
  Klubin virallinen osoite: ST-KLUBI, PL 16, 00931 HELSINKI
           
           
           
Jos haluat lehdestä yksipuolisen version se on saatavissa 
           
pd-kirjastosta. Samoin jos lehdessä ilmenee virheitä voi sen 
           
korjauttaa samaan paikkaan lähettämällä.
           
           
           
Lehteen halutaan kirjoituksia, kuvia, itsetekemiä ohjelmia yms.
           
           
           
Disketti lehti tarvitsee PD-TOIMITTAJAN. Toimenkuvaan kuuluu pd-
           
hankinta, ohjelmien testaus, käyttöohjeiden suomentaminen ja 
           
käyttökokemuksista kirjoittaminen. Materiaali julkaistaan pd-
           
kirjastossa ja klubin lehdissä. Kiinnostuneet ottakaa yhteys 
           
lehden päätoimittajaan!
           
           
           
        Suomenkielisten Tieto-Sanomien vastaava                 
           
                    Jan Alanco

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003