Accessoriohjelmat (.ACC) on aputiedostoineen (esim. .RSC 
           
tiedostot) sijoitettava sille levylle, jolta kone käynnistetään. Nämä 
           
tiedostot on sijoitettava myös levyn ylimmälle tasolle (= juuritaso) eli 
           
ne eivät saa sijaita missään kansiossa. Virran päälle laittamisen tai 
           
resetoinnin jälkeen nämä ohjelmat latautuvat koneen muistiin. Värinäytössä
           
accessorit latautuvat levyltä muistiin myös sen jälkeen, kun näytön 
           
resoluutiota vaihdetaan. Accessoreita ei kuitenkaan lataudu kuutta
           
enempää yhtä aikaa muistiin.
           
   Ohjelmat saa aktivoitua viemällä hiiren osoitin vasemmanpuolim-
           
maisen valikko-otsikon (=menu bar heading) päälle ylhäällä, jolloin alas
           
tipahtaa ko. valikko. Valikossa on ylimmäisenä tiedot ajettavasta ohjel-
           
masta ja sen alla accessoriohjelmien otsikot. Accessoriohjelma akti-
           
voidaan valitsemalla hiiren osoittimella halutun accessorin otsikko ja
           
näpäyttämällä kerran hiiren vasenta painiketta, jolloin accessorin
           
ikkuna avautuu näytölle. Accessoriohjelma voidaan aktivoida myös GEM-
           
käyttöisten ohjelmien käyttämisen aikana. Esimerkiksi, kun ST BASICilla
           
editoidaan jotain ohjelmaa, voidaan samalla valita jokin muistissa oleva 
           
accessori, jolloin se aktivoituu. Accessori ohjelman käyttö lopetetaan 
           
yleensä sulkemalla sen ikkuna, jolloin palaudutaan ennen accessorin 
           
käynnistystä käytettyyn ohjelmaan, eli tässä tapauksessa editoimaan ST 
           
BASICin editoriin. 
           
   Accessoreita ei voida ladata käyttöön kuutta enempää käynnistet-
           
täessä. Jos käynnistyslevyllä on kuutta enemmän accessoreita, niistä la-
           
tautuu kuusi ensimmäistä muistiin. Kuitenkin AUTO-kansiossa olevalla oh-
           
jelmalla SELECTOR voidaan valita ne accessorit, jotka halutaan ladata 
           
käyttöön.
           
   Koska käynnistettäessä accessorit ladataan koneen muistiin, ne myös
           
vievät osansa koneen käytettävissä olevasta muistista. Tämän takia
           
accessorit ovat varsin lyhyitä apuohjelmia ja niistä ainoastaan kulloinkin
           
tarpeellisia pidetään muistissa. 

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003