^^37,1,38,101^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Levyaseman määrittely tulee eteen 1 RAM-aseman
           
                 2 kovalevyn partitioiden 
           
tekemisen yhteydessä.
           
           
           
1. Aktivoidaan (mustataan) levyasemaikoni
           
2. Options- valikosta otetaan Install Disk Drive
           
3. Esc:llä tyhjennetään Drive Identifier kohta
           
4.kirjoitetaan uusi levyaseman kirjainmerkki,jonkapitääolla
           
yhden-taikahdenlevyasemankokoonpanossaD,koskaConvarattu
           
mahdollisenkovalevynensimmäistäpartitiotavarten
           
5.Icon Labelliin vastaavasti pannaan haluttu levyaseman nimi
           
6.painetaan Install
           
           
           
RAM-asemankoonmäärittelemiseksiajetaanjokinRAMDISK-ohjelma.
           
           
           
Kovalevynkohdallamäärittelyontapahtunutjoedeltäkäsin,
           
jotenpartitiotvainilmestyvätnäkyviin.Tässätavallaanvain
           
nimetäänne.
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003