AUTOKANSIOSTA
           
           
           
     
           
     Jos haluaa tiettyjen toimintojen tapahtuvan boottauksen 
           
yhteydessä automaattisesti itsestään, voi tarvittavat tiedostot 
           
viedä AUTO- kansioon. Luodaan vain kansio, jonka nimeksi tulee 
           
AUTO. Sen sisään viedään sitten halutut ohjelmat.
           
           
           
1.  Joissakin värimonitoreissa on esiintynyt TOS:in ROM:iin 
           
viemisen jälkeen näyttökuvassa vakavia häiriöitä.  Nämä voi 
           
korjata viemällä boottaus-levykkeeseen ACC-tiedostojen yms
           
lisäksi AUTO-kansion, jossa on sisällä jonkinmonitorinherzi-
           
lukemanmuuttavanohjelmanesim.CHANGEHZ.PRG.
           
           
           
2. Jotkut ohjelmat,  varsinkin useat pelit, käynnistetään oh-
           
jelmalevykkeellä, jossa itse pääohjelma on AUTO-kansion sisällä.
           
           
           
3. AUTO-kansioon voidaan viedä SET TIME/DATE-tyyppisiä ohjelmia,
           
jotka pyytävät bootatessa kellonajan ja päivämäärän. Tällöin ei 
           
tarvitse enää avata CONTROL PANEL:ia.
           
 
           
4. GEM-tyyppiset ohjelmat eivät toimi AUTO-kansiossa, koska se 
           
latautuu ensimmäisenä ja silloin ROM:issa GEMsisältävä
           
käyttöjärjestelmä ei vielä ole käynnistynyt. 
           
                   
           
5.Kansiostakäynnistyvätohjelmatsiinäjärjestyksessäkuinne
           
onsinneviety,jotenkäynnistysjärjestyspitääottaahuomioon.
           
Näinesim.kunkäytetäänAUTO-ohjelmien,.ACC-failien,ASSIG.SYS-
           
tiedostojenja/taiDESKTOP.INFienvalitsinohjelmia.Valitsin
           
pannaantietystiensimmäiseksiAUTO-kansioon.Järjestyssotkeutuu
           
helposti,koskajosvälistäpoistaajonkinohjelman,niin
           
seuraavaksipantuhankirjottautuutuohonväliin.
           
           
           
           
           
AUTO ei tässä ole ajopeli, tai oikeastaan on.
           
  Kyse on auto-nimisestä kansiosta, jonka sisältö latautuu auto-
           
  maattisesti konetta käynnistettäessä tai resetoidessa. Kansio, 
           
  mappi, folder on se tunnuskuva, jonka sisältä paljastuu uusi 
           
  ikkuna ja lisää tiedostoja, kenties kansioitakin. Kansiot ovat 
           
  ikkunassa aina ensimmäisenä, jos niitä on. Ne ovat käteviä 
           
  järjestyksen pidossa aivan kuten oikealla työpöydällä tai 
           
  arkistossakin. 
           
  AUTO on aivan erikoislaatuinen kansio. Se muodostetaan toisesta 
           
  valikosta, kolmas rivi ylhäältä: Uusi kansio (Create folder). 
           
  Siitä kun napsauttaa, tulee eteen laatikko, johon pyydetään 
           
  kansion nimeä. Kirjoita AUTO, paina return, ja sinulla on se 
           
  tuota pikaa, ellei levy ole suojattu.     
           
           
           
  Auton sisään siirrellään ohjelmia, .PRG tai .TOS-loppuisia 
           
  aloitusohjelmia. Rajoitus: GEM-käyttöiset ohjelmat (ne, jotka 
           
  käyttävät ikkunoita ja valikoita) eivät toimi täältä. Auto-
           
  ohjelmat latautuvat siinä järjestyksessä kuin ne on kansioon 
           
  laitettu, mutta ne eivät jää valikkoon valittaviksi, vaan 
           
  suorittavat tehtävänsä ja poistuvat. Tyypillisiä auto-kansion 
           
  ohjelmia ovat ram-diskit, näppäimistön muutosohjelmat, kirjoi-
           
  tinpuskurit, monitorin sammuttajat ja se SUOMI.TOS, tai oikeas-
           
  taan vain sen latausohjelma. Ohjelmat voivat siis jäädä muis-
           
  tiin taustalle valvomaan toimintaa, tekemään muutostöitä, oh-
           
  jaamaan kirjoitinta jne. Silloin ne käyttävät osan muistista 
           
  ja joskus myös hidastavat toimintaa. 
           
           
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003