Asiajotaeiopikunnollaennenkuinonnistuuvahingossakadottamaanjonkin
           
ohjelmantaitiedostontaivaantuuliinlopullisesti.Sittenkinpienet
           
menettämiseteivätvieläsaaryhtymääntositoimiintiedostojensa
           
turvaamiseksi.Ei,vaanvastasittenkunmenettääjotaintodellaarvokasta
           
jakorvaamatonta.Itsenikohdallatuomenetysolisuuren,taiparemminkin
           
VALTAVAN,vaivanvaatineenäänilevykortistonkatoaminenhuolimattoman
           
levynvaihdontakiaformatoinninyhteydessä.Kunotinlevykkeenasemasta
           
ihmettelinmitätämälevytekeelevyasemassa.Seuraavaksieitullut
           
mielikuvaalevykkeestä,jossaolisiollutvarmuuskopio.Aivojenviimein
           
kilauttaessalaskeskelunsumman,suunloksahtaessaauki,valkeniminulle
           
asiantodellinenlaita:olinmenettänytpelkästäänomaa
           
mukavuudenhalukkuuttanielilaiskuuttaniarvokkaanTIEDOSTON.Ikäväkyllä
           
vaikuttaasiltä,ettävarmuuskopioinninoppiijokainenomallakohdallaan
           
vainkantapäänkauttaelikäytännönsanelemana.
           
           
           
ElikuinkavoisinsaadaSinutvakuutuneeksi,ettäkaikestapitääottaa
           
VARMUUSKOPIO.Hyväon.Äläusko.Mutta.Selostannytvieläkerran:
           
           
           
MITENVARMUUSKOPIOTEHDÄÄN?
           
           
           
Periaatevarmuuskopioinnissaonseuraava:
           
           
           
1.Hyvässätallessaonalkuperäislevyke,siisse,jokaonmaksanutpaljon,
           
kirjoitussuojauspäällä.Sesaalevätäkoskemattomuutensarauhassa,koska
           
siitä on otettu:
           
           
           
2.Varmuuskopio,jotakäytetäänkoneellatyöskennellessä.Jos"vahingossa"
           
käyniin,ettätämäkäyttöversiojostainsyystäjokoäityyjähmeään
           
tilaantaiseperätituhoutuuroskikseenviennintaiformatoinnintakia.
           
NiinsiitäsiisainalöytyyensimmäisenkohdanALKUPERÄISKAPPALEjase
           
mikätuhoutuiolivainkopio.
           
           
           
3.Samallaperiaatteellakaikistaohjelmillatuotetuistatiedostoistaon
           
varmuuskopiojossainmuuallakin.Tekstinkäsittelyohjelmillaaikaansaadut
           
kirjoituksetlöytyvätmyöskaksoiskappaleinatoisestalevykkeestätai
           
hakemistosta.
           
           
           
Vaikkavarmuuskopionteko-ohjeetlöytyvätST:nkäsikirjasta,kohdasta
           
Järjestelmälevykkeenvarmuuskopiointi,selostetaanse
           
tässäuudelleennytkuvienkanssa: ^^ Varmuuskopio ^^54
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003