Buuttauksella tarkoitetaan koneen käynnistystä. Kone voidaan käynnistää
           
"kylmänä" (Cold boot) tai "lämpimänä" (Warm boot). Kylmäkäynnistys suo-
           
ritetaan virran kytkemisen yhteydessä, Control-Alt-Right-Shift-Del -näp-
           
päinyhdistelmällä (vain TOS 1.4 ja uudemmat) tai erityisellä buuttiohjel-
           
malla. Lämmin käynnistys suoritetaan reset-näppäimellä, Control-Alt-Del
           
-näppäinyhdistelmällä (vain TOS 1.4 ja uudemmat) tai erityisellä buutti- 
           
ohjelmalla. Cold boot alustaa ST:n RAM:in ja oheispiirit perusteellisem-
           
min kuin Warm boot. Jotkut ongelmat eivät poistu ilman että välillä pi-
           
detään koneesta jonkin aikaa virtaa pois päältä. 
           
           
           
 
           
 MITÄ TAPAHTUU KUN ST
           
           
           
 KÄYNNISTETÄÄN...                   
           
           
           
           
           
        Tarkoitus on tässä selvittää mitä periaatteessa ja missä 
           
järjestyksessä jotain tapahtuu. Kirjoita toki, jos huomaat virheitä tai 
           
haluat lisätä muiden ST-käyttäjien tietoutta.
           
           
           
ST tutkii ja suorittaa seuraavat vaihtoehdot:
           
 
           
1. Onko levykeasemassa levyke?      Pyydetään systeemilevy asemaan!   
           
           \       ei /           
           
2. Onko levyllä TOS.IMG?    ei > Tutkitaan onko ROM:ssa TOS
           
            \       /
           
        TOS luetaan RAM-muistiin.
           
            / 
           
3. Onko (kova)levyllä AUTO-kansio?       ei > Mennään kohtaan 6.
           
             \
           
        Käynnistetään kansiossa olevat ohjelmat.
           
            /
           
4. Onko AUTO-kansiossa GDOS?          ei > Mennään kohtaan 6.
           
            \
           
        Käynnistetään GDOS residenttinä.
           
            /     
           
5. Onko juurihakemistossa ASSIGN.SYS?     ei > Mennään kohtaan 6.
           
            \
           
        Suoritetaan ASSIGN.SYS:n sisältämät ohjeet.
           
            /
           
6. Onko juurihakemistossa .ACC-ohjelmia?    ei > Mennään kohtaan 7.
           
            \
           
        Käynnistetään .ACC-ohjelmat RAM:ssa.
           
             \
           
7. Onko juurihakemistossa DESKTOP.INF?     ei > Käynnistetään DeskTop
           
              \
           
        Käynnistetään Desktop DESKTOP.INF:n määrittelyjen mukaan.
           
           
           
           
           
systeemilevy = käyttöjärjestelmän ja muut tarvittavat tiedostot
           
sisältävä käynnistyslevyke
           
           
           
TOS = The (Tramiel) Operating System = käyttöjärjestelmä
           
           
           
ROM = Read Only Memory = vain luettava sisäinen muisti (muuttumaton)
           
           
           
RAM = Random Access Memory = työmuisti
           
           
           
AUTO-kansio = auto-nimellä luotu kansio, josta ohjelmat käynnistyvät 
           
siinä järjestyksessä, missä ne on sinne viety
           
           
           
GDOS = käyttöjärjestelmän laajennusosa
           
           
           
residentti = muistissa näkymättömästi taustalla toimiva ohjelma
           
           
           
ASSIGN.SYS = ascii-tekstitiedosto, joka sisältää tiedot mistä ohjelmien
           
tarvitsemat lisäkirjaimistot (fontit) ja ajurit (driver) löytyvät
           
           
           
juurihakemisto  =  levyllä  ensimmäiseksi  aukeva  hakemisto  eli 
           
perushakemisto, tietyn ohjelman ylin hakemisto, juuri = root (eng.)
           
           
           
tiedostonimi.ACC = asessoriohjelma, kulkee mukana ohjelmasta toiseen
           
GEM käyttöliittymässä, käynnistyvät boottauksessa siinä järjestyksessä, 
           
missä ne on roottiin viety
           
           
           
GEM = Graphics Environment Manager
           
           
           
Desktop = työpöytä, GEM:in toimistotyöpöytää esittävä peruskuvaruutu
           
kortistolaatikkoineen ja roskakorineen
           
           
           
                      ST-kolli
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
MITÄ, ST käynnistyy ja käynnistyy, eikä valmista tule !!!
           
           
           
  Silloin on vika yleensä noissa .ACC tai AUTO-hommissa. Jompi-
           
  kumpi on syönyt jotakin sopimatonta. Kaikki apuohjelmat eivät 
           
  suinkaan toimi kaikilla koneilla ja kielillä. Käyttöjärjestel-
           
  mien iässä, kielessä ja versiossa on eroja. Nyt eletään versio-
           
  ta 1.4 vuodelta 1989. Se on tuntuvasti parannettu edellisistä, 
           
  joten suosittelen. PD-ohjelmat (useimmat apuohjelmat ovat 
           
  juuri näitä ilmaisia) on ehkä tehnyt joku yksittäinen harras-
           
  telija omalle laitteelleen, ja voi olla, että vanhemmassa, 
           
  toisen kielisessä ST:ssä ohjelma ei toimikaan. Nykyisin kaikki 
           
  uudet PD:t tarkistetaan vain tällä 1.4 TOSsilla. Muuhun meillä 
           
  ei ole resursseja.
           
           
           
  Tuollaisessa vikatapauksessa ensiapuna neuvon ottamaan virrat pois 
           
  koneesta, laittaamaan uuden, ehjän levykeen koneeseen ja 
           
  starttaamaan uudestaan. Nyt kaikki sujuu yleensä hyvin. Sitten 
           
  vaihdetaan 'viallinen' levy levyasemaan, painetaan ESC ja 
           
  saadaan sen sisältö näkyviin. Korjausmenettelyksi suosittelen 
           
  omaani: 
           
           
           
  Aluksi poistetaan kaikki .ACC:t ja AUTO-kansion ohjelmat. 
           
  Poistaminen tapahtuu muuttamalla niiden nimi, (esim nimen 
           
  viimeinen kirjain X:ksi) tai kansioimalla ne uudestaan. Nimen 
           
  muutos tapahtuu 'mustaamalla' kyseinen ohjelma hiirellä, ja 
           
  valitsemalla sitten toisesta valikosta toinen ylhäältä: Näytä 
           
  tiedot (Show info). Ruutuun ilmestyy tiedote, jossa kursori-
           
  viiva on valmiina nimen viimeisen kirjaimen takana. Siitä yksi 
           
  backspace ja tilalle X, niin ohjelmat eivät lataudu enää. Kun 
           
  nimet on vaihdettu, levyn pitäisi toimia. 
           
           
           
  Nyt aletaan lisäillä näitä epäilyksenalaisia apuohjelmia yksi 
           
  kerrallaan, välillä resetoiden, kunnes viallinen ilmestyy. Se 
           
  kuuluu mappi-Ö:hön eli roskikseen.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003