Nimimerkki "Pommituksen uhri" kysyy:
           
           
           
Mitä tarkoittavat ST:n näytön vasempaan laitaan silloin tällöin ilmesty-
           
vät kaksi tai useampaa pommia? Joskus ne vain vilahtavat näytössä ja 
           
sillä hetkellä ajettavan ohjelman suoritus päättyy, toisinaan ne jäävät 
           
näyttöön ja koko kone jumiutuu eikä tokene kuin resetistä tai virran 
           
katkaisusta.
           
           
           
 ***** 
           
           
           
Pommien lukumäärä kertoo, mikä Motorola 68000 -keskusyksikön keskeytys
           
tapahtui. Kyseessä on eräänlainen virheviesti, josta on Sinulle apua 
           
lähinnä silloin kun olet itse laatinut ohjelman. Ohjelman suoritus loppuu
           
tai kone jumiutuu, jotta välttyisit mahdollisilta isommilta vahingoilta. 
           
Yleisimpiä sairastumisia ovat:
           
           
           
 oire  diagnoosi
           
2 pommia BUS ERROR, viitattiin suojattuun muistiin väärässä tilassa
           
3  ""  ADDRESS ERROR, viitattiin virheellisesti parittomaan osoitteeseen
           
4  ""  ILLEGAL INSTRUCTION, suorituksessa kohdattiin tuntematon käsky
           
6  ""  CHK INSTRUCTION, suoritettu CHK-käskyn aiheutti keskeytyksen 
           
7  ""  TRAPV INSTRUCTION, suoritettu TRAPV-käsky aiheutti keskeytyksen
           
8  ""  PRIVILEGE INSTRUCTION, käskyä yritettiin väärässä tilassa
           
           
           
Tarkempaa diagnoosia ja hoito-ohjeita:
           
           
           
MC68000-prosessorissa on kaksi tilaa, supervisor ja user mode. User moden
           
tarkoituksena on estää Sinua tahattomasti tärvelemästä käyttöjärjestel-
           
mälle varattua muistialuetta (ST:ssä osoitteet $0-$7FF, $FF8000-$FFFFFF)
           
sekä suorittamasta tiettyjä käskyjä (STOP, RESET, RTE, MOVE SR:ään, vä-
           
litön AND.W, EOR.W tai OR.W SR:ään, MOVE USP). Siirtymällä supervisor-
           
modeen saat koko muistialueen ja kkki käskyt käyyyttöösi. Mikäli unohdat
           
tilanvaihdon, saat kaksi tai kahdeksan pommia. BASICin PEEK ja POKE suo-
           
ritetaan jo valmiiksi supervisor modessa, muissa kielissä tilanvaihto 
           
tapahtuu GEMDOSin super-funktiota tai XBIOSin supexec-funktiota kutsumal-
           
la. Assemblerilla ohjelmoitaessa address error on yleinen, riittää kun 
           
unohtaa #-merkin välittömästä osoitusmuodosta:
           
           
           
 move 2,d5  ; pommittaa, pitää olla:  move #2,d5
           
           
           
MC68000 edellyttää, että sana- ja kaksoissanaviittaukset (16 ja 32 bittiä)
           
tapahtuvat parillisiin muistipaikkoihin. Mikäli näin ei tapahdu, saat kol-
           
me pommia. Assemblerilla ohjelmoitaessa kannattaa olla tarkkana, ettei käy 
           
näin:
           
           
           
data
           
 tyyppi  blk.b 1
           
 pituus  blk.l 1
           
text
           
 .
           
 .
           
 move.l  #40000,pituus  ; pommittaa, pituus on parittomassa osoitteessa
           
           
           
CHK-keskeytys on Sinun itsesi ohjelmoitava. CHK-käsky testaa, onko anne-
           
tun datarekisterin sisältämä luku pienempi kuin nolla tai suurempi kuin
           
annettu operandi. Mikäli näin on, tapahtuu ko. keskeytys:
           
           
           
 chk #79,d4  ; jos d4<0 tai d4>79, järjestetään seitsemän pommia
           
           
           
TRAPV-keskeytys on myös Sinun itsesi ohjelmoitava. TRAPV-käsky testaa, 
           
onko MC68000:n V-flagi (overflow) päällä. Mikäli näin on, tapahtuu ko. 
           
keskeytys.
           
           
           
 add d1,d2
           
 trapv    ; jos d1+d2<-32768 tai d1+d2>32767, tehdään kahdeksan pommia
           
           
           
MC68000-keskeytysvektoreita on kaikenkaikkiaan 256 kpl. Ne sijaitsevat
           
muistipaikoissa $0-$3FF, kukin niistä on neljän tavun pituinen. Vektorit
           
sisältävät niiden rutiinien osoitteet, joihin suoritus siirtyy, mikäli
           
keskeytys tapahtuu. Vektori 0 ON poikkeus, se ei ole osoita mihinkään
           
rutiiniin. Sen sijaan kone löytää siitä ensimmäisen pino-osoittimen ar-
           
von kun ST käynnistetään tai resetoidaan.
           
           
           
Koska prosessorin osoiteavaruus on "vain" 16Mb, käytetään itse osoittee-
           
seen 24 alinta bittiä, ylin tavu jää käyttämättä. ST:ssä ylin tavu kertoo
           
virherutiinille, montako pommia tulee piirtää.
           
           
           
Kaikki keskeytykset eivät tulosta pommeja; ST käyttää osaa vektoreista
           
kirjastokutsuihin sekä oheislaitteiden ohjaukseen. Osa vektoreista on 
           
varattu ohjelmoijan omaan käyttöön, jolloin pommirutiinin sijasta voi-
           
daankin kutsua jotain omaa toimintoa, esim. itse tehtyä rutiinikirjastoa.
           
           
           
Debuggerit saattavat muuttaa vektoreita siten, että pommeja ei piirretä-
           
kään, vaan käytetään ko. virheenjäljitysohjelman omaa rutiinia. Alkupe-
           
räiset vektorit palautetaan ohjelmasta poistuttaessa. Muistan tosin erään
           
patologisen tapauksen: alkuperäisvektoreita ei palautettukaan ja kone
           
jumiutui aina kun sen piti tulostaa pommeja.
           
           
           
Mikäli keskeytysvektorit tai mikä tahansa muu ST:hen liittyvä asia vaivaa
           
Sinua, kirjoita minulle, autan parhaani mukaan. Mikäli tarve vaatii, oh-
           
jaan Sinut ko. alueen spesialistin hoidettavaksi. Älä arkaile, voit pysyä
           
nimettömänä, ja STairasvakuutus korvaa osan lääkkeistä.
           
           
           
terveisin 
           
           
           
ST-tohtori
           
           
           
P.S. Käytin käsikirjoina seuraavia opuksia:
           
           
           
K. Gerits, L. English, R. Bruckmann:
           
Atari ST Internals, The authoritative insider's guide
           
ABACUS Software, Inc.
           
Grand Rapids, MI, 1985
           
ISBN 0-916439-46-1
           
           
           
Gerry Kane: 
           
68000 Microprocessor Handbook
           
Osborne/McGraw-Hill, Berkeley, California 1981
           
ISBN 0-931988-41-1
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003