Tavallisemmin levykkeen sisältö kaksoisklikataan aukeavaan ikkunaan,
           
    ohjelma käynnistetään kaksoisklikkauksella ja tiedosto avataan 
           
    luettavaksi kaksoiklikkauksella. Samat toimenpiteet voi tehdä myös
           
    aktivoimalla eli mustaamalla halutun ikonin ja valitsemalla Open.
           
           
           
           
           
^^1,12,76,12^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    Viimeisessä tapauksessa näkyviin ilmestyy keskustelukenttä:
           
           
           
            ^^36,1,35,10^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    Show - tuo tiedoston sisällön luettavaksi kuvaruutuun, jos se 
           
    tekstitiedosto. Muut, kuten .PRG-loppuiset, saavat aikaiseksi 
           
    sekavan kirjain- ja numerotulvan ja koneen hälytyskello kilahtelee.
           
    
           
    Print - tulostaa eli kirjoittaa kirjoittimella halutun tekstin.
           
           
           
    Cancel - peruuttaa koko lukemiaikomuksen.
           
           
           
           
           
    Show on ympäröity vahvemmalla laatikolla. Se osoittaa, että se
           
    on ns. oletusarvo. Jos tässä keskustelukentässä painaa Return,
           
    niin valituksi tulee tuo Show. Oletusarvon huomioiminen nopeuttaa 
           
    työskentelyä, koska siihen valitaan joko yleisimmin tehtävä 
           
    valinta tai vähiten haittaa aiheuttava toiminta. Kuten tässä: 
           
    yleensä ottaen halutaan ensin varmuuden vuoksi nähdä teksti
           
    ennenkuin sitä ruvetaan paperille suoltamaan.
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003