^^2,1,38,19^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
Ohjelmantekijät, siis GEM -ympäristössä toimivien ohjelmien, merkitsevät
           
aina tekijäoikeusrajoituksensa tähän samaan alasvetovalikon lokeroon.
           
           
           
Copyright = ohjelmaa ei saa kopioida (omasta ostetusta kopiosta voi toki
           
      ottaa työkopion omaan käyttöön)
           
           
           
Shareware = ohjelma on kopioitavissa, mutta tekijä(t) toivovat pientä
           
      tukisummaa ohjelman edelleenkehittelyyn
           
Freeware = ohjelma on maksutta käytössä, mutta saa jos haluaa tukea 
           
      ohjelmantekijöitä
           
Kahdessa edellisessä tapauksessa paluupostissa saa yleensä joko ohjel-
           
madokumentaatiot ja/tai uusimman version.
           
           
           
Public Domain = julkisessa jakelussa eli täysin kopiointivapaa 
           
           
           
Cracked  = kopiointi suojaus on murrettu ja ohjelma on pantu näin 
           
      vastoin tekijöitten tahtoa jakeluun
           
 
           
           
           
           
           
   KÄYTTÖJÄRJESTELMÄVERSIOITA VUOSITTAIN
           
           
           
    Kun aikoinani keväällä 1986 ostin oman Atari 1040 ST:ni, toimitet- 
           
 tiin sen mukana käyttöjärjestelmä vielä disketillä. Tämä käyttöjärjes- 
           
 telmä tunnetaan yleensä "RAM TOS":na. Kun työpöytätilassa valitsi 
           
 accessorijonon päältä käyttöjärjestelmän "Desktop Info" -ruudun, näkyi 
           
 version päiväyksenä olevan vuosi 1985.
           
    Saman vuoden lopulla TeknoComputer Oy aloitti ROM palikoille 
           
 sijoitetun käyttöjärjestelmän eli ns. "ROM TOS":n myynnin.  Ostettuani 
           
 samantien tämän käyttöjärjestelmän, nopeutui ja yksinkertaistui ST:ni 
           
 käyttö todella paljon. Muistiakin vapautui RAM TOS:n viemät 200 kilo- 
           
 tavua. Version päiväyskin oli muuttunut vuodeksi 1986.
           
    Vuoden 1988 keväällä saapui Suomeenkin vihdoin seuraava käyttö-
           
 järjestelmäversio, joka tunnetaan "Blitter TOS":na. Se toimitettiin 
           
 aluksi Mega ST koneiden mukana, mutta nykyään kaikkissa uusissa ST 
           
 malleissa on käyttöjärjestelmänä Blitter TOS, joka on päivätty vuosiksi 
           
 1986,1987. Tietysti tämä versio oli heti saatava päivitettyä omille 
           
 ROM:ille ja hyvinhän se toimi pienemmässäkin mallissa kuin Mega ST 
           
 koneet. Joitain bugeja oli häipynyt mm. sarjaportin käsittelystä, skan- 
           
 dit näkyivät myös tiedostoja katsottaessa suoraan työpöytätasolla, 
           
 paristovarmennettua kelloa saattoi käyttää ilman apuohjelmia ja muuta 
           
 pientä.
           
    Vuoden 1989 loppupuoliskolla julkistettiin uusi Atari ST käyttöjärjes-
           
 telmä "TOS 1.4". Ensi kertaa oli käyttöjärjestelmän inforuutuun laitettu 
           
 yksiselitteisesti nimeksi TOS 1.4 selkeine versionumeroineen, päiväyk-
           
 siäkin oli jo pieni rivi: 1986, 1987, 1988. Myös tämä käyttöjärjestelmä-
           
 versio, kuten aikaisemmatkin, toimii kaikissa Atari ST malleissa aina 
           
 520 ST:stä Mega ST 4:een. Samaan aikaan markkinoille tulleissa STE-mal-
           
 leissa on TOS 1.6, jossa on TOS 1.4:n laajennuksena tuki STE:n uusille
           
 grafiikkaa- ja ääniominaisuuksille sekä oheislaiteliitännöille.
           
    Viimeisin uutuus on Atari TT:n käyttöjärjestelmä TOS 3.01, jostan 
           
    on varmasti oma juttunsa tulevaisuudessa. 
           
           
           
 
           
   
           
           
           
           
           
           
           
    TOS 1.4 PARANNUKSET
           
           
           
    Ulkonäöltään uusi TOS 1.4 on likimain samannäköinen kuin edeltäjän-
           
 säkin. Ensimmäisenä tulee vastaan tiedostojen valintalaatikon uusiutunut 
           
 ulkonäkö. Mukana on suorat valintaruudut hiirelle eri levyasemia varten, 
           
 eikä tarkennin tiedostojen valintoja varten häviä kansiosta toiseen 
           
 siirryttäessä.
           
    Sisäisesti TOS 1.4 on muuttunut paljon ja harmittavimmat edeltä-
           
 jissä olleet rajoitukset on poistettu:
           
    -levylle luotavien kansioiden määrää ei ole rajattu 40 kansioon
           
    -tiedostojen päiväykset eivät muutu kopioitaessa tai siirrettäessä
           
    -ikkunassa näkyvät kaikki tiedostot, mitään 400 rajaa ei ole
           
    -nolla tavun pituiset tiedostot eivät ole ongelma
           
    -kaikki merkit näkyvät tiedostoa suoraan katsottaessa
           
    -myös taustalla olevat ikkunat päivittyvät heti
           
           
           
    Yksi tärkeimmistä uudistuksista on nopeutunut FAT:ien käsittely. 
           
 FAT sisältää tiedot levyn sisällöstä, tiedostojen sijainti- ja kokotie-
           
 dot jne. Varsinkin kovalevyjen käyttäjät tulevat huomaamaan tämän 
           
 nopeutuneina levytoimintoina, ei tarvitse käyttää erikseen Turbo DOS:a 
           
 kovalevyä nopeuttamaan. Kovalevyn vapaan tilan saa selville nopeammin ja 
           
 kansioiden luonti ei enää kestä ikuisuuksia. Diskettien käyttäjät eivät 
           
 näitä uudistuksia välttämättä huomaa, mutta heille jää se kyseenalainen 
           
 hyöty, että disketit formatoituvat MS DOS koneiden kanssa yhteensopi-
           
 viksi.
           
    Kansioista ja tiedostoista tietoja kyseltäessä saa eteensä saman-
           
 laiset tietoruudut, kansioiden nimet ovat jopa samalla tavalla muutetta-
           
 vissa kuin tiedostojenkin nimet.
           
    Install application toiminto on korjattu; jos haluat tekstinkäsit-
           
 telyohjelman käynnistyvän .DOC tiedostoa valittaessa, onnistuu se nyt 
           
 mutkikkaidenkin polkujen päästä. Lisäksi tällä toiminnolla voit tehdä 
           
 ohjelman käynnistyväksi automaattisesti boottauksen yhteydessä, myös GEM 
           
 ohjelmien. Tällaisen ohjelman ei siis tarvitse sijaita AUTO kansiossa. 
           
 Konetta käynnistettäessä ajetaan ensiksi AUTO kansiossa olevat ohjelmat 
           
 siinä järjestyksessä, kuin ne on kansioon laitettu, sen jälkeen ladataan 
           
 levyn juuritasolla olevat accessorit muistiin, ja lopulta käynnistetään 
           
 se ohjelma, joka on edellä mainitulla tavalla Install application 
           
 toiminnolla valittu käynnistymään; kunhan nämä valinnat on vain muista-
           
 nut tallentaa desktop.inf tiedostoon.
           
    Tiedostoja voi kopioinnin lisäksi myös siirtää. Kun tavallisesti 
           
 kopioidessa työntelet hiirellä tiedostoja eri paikkoihin, siirtäessäsi 
           
 sinun täytyy ensin pitää CONTROL näppäin pohjassa ja sen jälkeen työntää 
           
 tiedostot hiirellä haluamaasi paikkaan. Toiminto onnistuu myös täydellä 
           
 levyllä sen kansiosta toiseen.
           
    Set preferences valikossa on entisen kopiointi- ja tuhoamiskyselyn 
           
 ([Yes] [No]) lisäksi kysely päällekirjoittamisen varalle.
           
    Jos tiedostoa yritetään kopioida tai siirtää jo olemassa olevan 
           
 samannimisen tiedoston päälle, tulee kysely, jossa on vaihtoehtoina 
           
 ylikirjoitus, siirtyminen seuraavaan kopioitavaan jättäen alkuperäinen 
           
 ennalleen, tai koko operaation keskeyttäminen.
           
    Tiedostoa tuhottaessa tai kopioitaessa/siirtäessä ilmestyy ikkuna, 
           
 joka kertoo, mitä tiedostoa paraikaa käsitellään ja tämän voi keskeyttää 
           
 UNDO näppäimestä, jos vain ehtii väliin.
           
    Kone voidaan resetoida myös näppäimistöltä. Painettaessa yhtä aikaa 
           
 CONTROL, ALTERNATE ja DELETE näppäimiä kone resetoituu. Painettaessa 
           
 näiden lisäksi oikean puoleista SHIFT näppäintä saadaan aikaiseksi 
           
 perusteellisempi resetointi.
           
           
           
                             Jarmo Rouhiainen
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003