Lehden sisältö koostuu kaikkien aikojen Suomenkielisten Tieto-Sanomien 
           
kootuista jutuista. Näin kirjoittajakaartista löytyy monia klubin 
           
historian aikana vaikuttaneita persoonallisuuksia. 
           
           
           
^^1,0,80,24^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Ideasaatiinlukijapalautteesta.Monetolivattoivoneet,että
           
diskettilehdenjutuistatehtäisiinesim.paperiversiolehti,johon
           
koottaisiinnoitakaikkienaikojenjuttuja.Paperilehtisaatiinkin
           
aikaiseksijasiinäonjulkaistujoitakintekstejä.Muttaartikkeleita
           
onkokonaistakirjaavarten.Sellaisenkustantaminenolisiliiansuuri
           
juttu,muttajoställainendiskettimuotoajaisisamanasian.Varsinkin
           
kunnytSeppoontaaskehitellytlehtisoftaansajaaikaansaanutsiihen
           
hyvätprinttausominaisuudet.Itsekinpitäisindiskettilehtimuotoa
           
kehittelemisenarvoisenatulevaisuuttaajatellen.
           
           
           
ST-tietouslisääntyyjauusiutuukokoajan.Enitenpäänvaivaaaiheutti
           
semitenpäivityselisisällönajantasaistaminentehdään.Alkuun
           
kehiteltiinkinajatustakierrekansiosta,johonliitetäänuusialehtiäja
           
uusiksimenneetkorvataan.Samoinhanvoimikropuolellakinmenetellä.
           
Tarvitaanlukuohjelmajavaihdettavattiedostot.Tässäkinsuhteessa
           
diskettilehtionjovalmis.Hakemistorakennettapitivainhieman
           
yksinkertaistaa.
           
           
           
           
           
Lisäksikokodiskettiähäneiainatarvitseuusia.Tiedostojavoi
           
levittäävainuusiajuttujenosalta.Näinesimerkiksijuttutiedostoja
           
voipannajakeluunmyössähköistenpostilaatikoidenkautta.Boksitovat
           
myöskinmielestänikehittämisenarvoisiatulevaisuuttaajatellen.Hienoa
           
olisikin,ettädiskettilehtitavallaanilmestyisikokoajanjasilloin
           
tällöinjulkaistaisiinvaintyökalunumerotaipitäisköparemminkinsanoa
           
pd-numero.Jututtarvitseevainkerätäbokseistajaliittäänelehden
           
lukuohjelmaan.Tällöinjokaisellapitäisikylläkinollamodemi.
           
           
           
Tämänkertaisessadiskettilehdenteossaonkäytettyjoitakin
           
periaatteita,johtuenlehdensisällöstä.
           
           
           
KäytetytesimerkitovatpääosinTOS1.4ympäristöstä,koska
           
toimituksellaeiolekäytössämuitaversioitajaseonkuitenkin
           
ensimmäinennoistauudemmistaTOSseista.VanhojenTOSssienkäyttäjät
           
näkevätsamallaminkälainenolisiuudempikäyttäjäliittymä.
           
           
           
TOSsinkielionenglantia,koskaseonvaltakieli.Käyttistäeipysty
           
kääntäjäohjelmillakuitenkaankääntämääntäydellisesti.Sitäpaitsiatk
           
englanninhallitseminenonhyödyllistätulevaisuuttaajatellen.
           
Siirtyminenmuihinympäristöihinjaohjelmiintuleetapahtumaan
           
helpommin.
           
           
           
Esimerkeissäonkäytettypaljonkuvia.Kuviinhankokokäyttöliittymä
           
perustuukin.Animaationkäyttöäharkittiin,muttaniidentekeminenon
           
paljontyöläänpääjaneovatetenemisvauhdiltaanpakkotahtisia.Joten
           
käyttäkäälehtisoftanerittäinnopeatascrollia.
           
 
           
Koska lehden rakenne on kehitelty valmiiksi huomioon ottaen, että sitä 
           
voidaan tulevaisuudessa uusia ja kasvattaa, ei kaikkien linkkien päästä 
           
löydy luettavaa. Ei pidä siis hätääntyä että on saanut vajaan lehden.
           
Tyhjiin paikkoihin on pyritty laittamaan selittävä teksti.
           
           
           
Lehden mukana tulleella NEWWORD.ACC:lla voi kätevästi, samalla kun 
           
lukee lehteä, tarkastella SANASTO.DOC:ia, jos jokin termi tuntuu
           
vieraalta. 
           
           
           
        1. Paina F9
           
        2. Valitse STOORIT-kansiosta SANASTO.DOC
           
        3. Paine New
           
        4. Control S -llä voi etsiä tiettyä sanaa
           
        5. Vastaa loppuihin valintoihin Return
           
           
           
           
           
           
           
                  Nauti Keväästä ja Osallistu
           
           
           
                  Jan Alanco

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003