NÄPPÄINVINKKEJÄ
           
           
           
Esc-näppäin:   Kun levyasemaan vaihtaa uuden levykkeen ei uuden sisällys-
           
         luettelon aikaansaamiseksi tarvitse ensin sulkea ikkunaa ja
           
         sitten avata sitä. Aktivoidussa ikkunassa Esc-näppäin 
           
         vaihtaa hakemiston nopeammin uudeksi. Sama Esc toimii
           
         monessa muussakin uutta tekstiä vaativassa paikassa.
           
         Vanha asetus saadaan poistumaan Esc-näppäimellä
           
         ja tilalle voidaan kirjoittaa uusi. Esimerkiksi Control-
           
         Panelissa voi tyhjentää aktivoidun kellonasetuskentän 
           
         Escillä ja kirjoittaa sitten uuden ajan.
           
           
           
Tab-näppäin:   Sarkainkäytön lisäksi Tab-näppäin siirtää 
           
         kohdistimen kentästä toiseen esim. Insert Diskdrive-
           
         keskustelukentässä kohdistimen Drive Identifier-
           
         kentästä Icon Label-kenttään. Saman tekee 
           
         tietysti myös nuolinäppäin.  
           
           
           
Alt-Help:    Käynnistää printterin piirtämään kaiken 
           
         kuvaruudussa näkyvän valikkojen otsikoita ja 
           
         vieritysrivejä myöten. Vastaa Print Screen-
           
         toimintoa. Painamalle Alt-Help uudestaan toiminto
           
         keskeytyy.    
           
           
           
Return (Enter): Normaalisti hiirtä käytettäessä keskustelukentissä 
           
         viedään nuoli vastauksen päälle ja painetaan 
           
         vasemmampuolista hiirinäppäintä. Vastaus voidaan 
           
         kuitenkin antaa myös näppäimistöltä painamalla 
           
         Return silloin kun vastataan oletusarvon mukaisesti 
           
         eli kun vastausruutu on ympäröity paksummalla 
           
         reunalla. Esimerkiksi kun klikkaa tekstitiedoston esiin
           
         ilmestyy keskustelukenttä Show, Print tai Cancel. Nyt
           
         tekstin saa ruudulle painamalla Return, koska oletus-
           
         arvona on vahvemmalla reunalla merkitty Show.
           

           
Space ja Return: Kun luetaan tekstitiedostoa tai listataan ohjelmoitua 
           
         tiedostoa Desktopissa Return siirtää tekstiä yhdellä 
           
         rivillä eteenpäin ja Space eli välilyöntinäppäin siirtää 
           
         tekstiä kokonaisen sivun eteenpäin. 
           
           
           
Control+C,Tekstinlukemisen voikeskeyttää Control + C:llä.
           
UndotaiQ:   Painetaan ensin Controlalas ja pidetään sitä alhaalla,
           
        sitten painetaan C-näppäintä.Samatapahtuuyksin-
           
kertaisemminnäppäimistönvasemmallareunallaQ-
           
näppäimelläjaoikeallaUndo-näppäimellä.
           
           
           
Backspace ja   Backspace-näppäin siirtää kursorin yhden pykälän 
           
Delete:     vasemmalle ja poistaa siinä olevan merkin, kun taas 
           
         Delete pysyy paikoillaan ja poistaa merkin kursorin 
           
         alla ja siirtää oikealla puolellaan olevan merkin 
           
         yhden pykälän vasemmalle eli kursorin alle.
           
           
           
Shift + nuoli  Tiedostojen kopioinnissa voi vetää "laatikon" haluttujen
           
         tiedostojen yli ja näin mustata ne. Tämän jälkeen koko
           
         nippu raahataan kopioitavaan paikkaan. Tiedostojen pitää
           
         olla tällöin alekkain. Tiettyjen tiedostojen poimimisen
           
         voi toteuttaa painamalla Shiftin alas ja pitämällä sitä 
           
         alhaalla, ja osoittamalla nuolella ja klikkauksella 
           
         haluamansa tiedostot. Nyt näin mustatut tiedostot voi 
           
         kopioida haluamaansa ikkunaan. 
           
           
           
           
           
Lisäksi uusissa TOS 1.4 ja 1.6 versioissa:
           
           
           
Control + nuoli Painamalla Controlin alas ja pitämällä sen alhaalla, ja
           
        osoittamalla haluamansa tiedostot nuolella ja 
           
        klikkauksella, saadaan tiedostot siirtymään (Move) toiseen 
           
        paikkaan tarvitsematta enää tuhota tiedostoja 
           
        hakupaikasta.
           
           
           
D ja d     Kun luetaan tekstitiedostoa tai listataan ohjelmoitua 
           
        tiedostoa Desktopissa D ja d siirtää tekstiä puoli 
           
        sivua eteenpäin. 
           
           
           
           
           
             HIIRINÄPPÄIMISTÄ
           
           
           
Hiiren näppäimistä vasemmanpuoleinen on  huomattavasti 
           
ahkerammassa  käytössä  kuin  oikeanpuoleinen. Joissakin 
           
ohjelmasovelluksissa  toki  käytetään  oikeanpuoleista,  mutta 
           
Desktopissa liikkuessa ei lainkaan. Yksi käyttö on kuitenkin nyt 
           
löytynyt: kopioitaessa tiedostoja levyltä toiselle, sen levykkeen 
           
josta haetaan ei välttämättä tarvitse olla aktivoitu. Nuoli 
           
viedään halutun tiedoston päälle, painetaan oikeanpuoleista hiiri-
           
näppäintä,  pidetään  sitä  alhaalla ja painetaan  sitten 
           
vasemmanpuoleista hiirinäppäintä, jolloin tiedosto mustaantuu ja 
           
sen voi retuuttaa toiselle levykkeelle. Näin ei siis tarvitse aina 
           
aktivoida sitä ikkunaa, josta hakee tiedoston.
           
           
           
           
           
  Eräissä sovellusohjelmissa käytetään hiiren oikeanpuoleista näppäintä 
           
  siirtymiseen tilasta toiseen. Näin esimerkiksi Flashissa komentoti-
           
  lasta päästään editointi-ikkunaan edellä kuvatulla tavalla. Koska
           
  Flashissa työskentely tapahtuu pääasiassa näppäimistöllä, siirtyminen
           
  välillä hiiren käytöön pakottaa nostamaan käden välillä sivuun. Täl-
           
  löin kannattaa muistaa, että hiiritoiminnot saa myös näppäimistöltä:
           
           
           
  Alternate+nuolinäppäin    siirtää kohdistinta kahdeksan pistettä
           
  Alternate+Shift+nuolinäppäin siirtää kohdistinta yhden pisteen
           
  Alternate+Insert       hiiren vasen korva 
           
  Alternate+ClrHome       hiiren oikea korva
           
           
           
Samoja kursori(nuolen) siirtoja voi menestyksellisesti käyttää myös 
           
piirrosohjelmissa tarkkuutta vaativissa pikkusiirroissa.
           
           
           
Lisäksi uusissa TOS 1.4 ja 1.6 versioissa:
           
           
           
           
           
 Jos pitää hiiren oikeanpuoleista näppäintä alaspainettuna, voi käynnis-
           
 tää ei-aktiivisessa ikkunassa olevan sovelluksen vasemmalla näppäimellä
           
 kaksoisklikaten. Tällöin ohjelma käynnistyy siten, että aktiivisen ikku-
           
 nan näyttämä hakemisto tulee oletushakemistoksi.
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003