abort        keskeyttää
           
abandon       hylätä, heittää pois
           
address       osoite
           
Alternate      vaihtaa joidenkin näppäinten merkistyksen
           
append       liittää perään
           
ascending order   nouseva aakkos- tai numerojärjestys
           
ASCII        American Standard Code for Information Interchange
           
          tapa esittää merkkimuotoista tietoa, 128 merkkiä
           
asterisk (*)    tähti, *.* = kaikki tiedosto
           
at (@)       "kissanhäntä", ASCII 64 
           
attributes     tiedoston lisämääreet
           
available      käytettävissä oleva
           
avoid        välttää
           
backslash (\)    kenoviiva, ASCII 92 
           
Backspace      poistaa kohdistinta edeltävän merkin, peruuttaa 
           
backup       varmuuskopio, "päkappi" 
           
baud rate      tiedonsiirtonopeuden yksikkö, usein tarkoitetaan bps:ää
           
bbs         Bulletin Board System, sähköinen postilaatikko, "boksi"
           
bps         bits per second, bittiä sekunnissa, tiedonsiirtonopeus
           
binary       kaksikantajärjestelmän mukainen
           
BIOS        Basic Input Output System, osa käyttöjärjestelmästä 
           
bit         bitti, pienin tietoalkio 
           
block        lohko, tekstinkäsittelyssä aktivoitu alue 
           
bold(face)     lihavoitu teksti 
           
boot        koneen käynnistys, "buutata"
           
browse       silmäillä, käydä läpi 
           
buffer       puskuri, väliaik. tiedonsäilytyspaikka, myös työtila 
           
bug         virhe ohjelmassa, "bugi" 
           
byte        tavu (8 bittiä) 
           
b/w         black/white, mustavalkoinen, "mono"
           
cache        välimuisti, nopeuttaa levyn käyttöä
           
CAD         Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu
           
cancel       perua, keskeyttää 
           
capitals      isot kirjainmerkit 
           
CapsLock      isojen kirjainmerkkien lukitus päälle
           
capture       kaappari, pääteohjelmassa tekstin säilöjä 
           
CD-ROM       Compact Disc-Read Only Memory, laser-levymuisti
           
cell        solu
           
char        merkki
           
Clr Home      tyhjennys kotiin, siirtää kohdistimen tekstin yläreunaan
           
clipboard      leikekirja, tietojen väliaikainen säilytys
           
column       sarake, pystysuunnassa
           
color, colour    väri 
           
compatible     yhteensopiva 
           
compiler      kääntäjä
           
computer      laskin, tietokone 
           
condensed      kirjoittimen kavennettu tulostus
           
confirm       vahvistus, varmistuskysely
           
configurate     säätää, muuttaa, asettaa 
           
configuration    laitekokoonpano
           
connect, connected kytkeä, kytketty 
           
continue      jatkaa
           
Control + n (A-Z)  joidenkin sovelluksien toimintojen ohjaamisratkaisu
           
Control + C     poistu ohjelmasta
           
Control + Q     jatkaa Control-S:llä keskeytettyä tekstitulostusta 
           
Control + S     keskeyttää tekstitulostuksen
           
converter      muuntaja, sovittaja
           
copy protected   kopiosuojattu
           
copyright      kopiointioikeus vain ilmoitetulla oikeudenhaltijalla
           
          (copyright = kopioi oikein)
           
CPU         Central Processing Unit, keskusyksikkö
           
crash        kaatua, kone tai ohjelma kaatuu kun se äityy 
           
          liikkumattomaan tilaan
           
cursor       kohdistin, osoittaa mihin toimenpide kohdistuu
           
daisy-wheel printer kiekkokirjoitin 
           
data        tieto, anne
           
database      tietokanta 
           
default value    oletusarvo, käytössä ellei toisin määrätä 
           
delete       poistaa, tuhota
           
Delete       poistaa kohdistimen alla olevan merkin, ASCII 127 
           
descending     laskeva aakkos. tai numerojärjestys
           
desk accessory   muistissa taustalta haettavissa oleva apuohjelma
           
desktop       työpöytä, ohjelmien perusnäyttöruutu GEM-ympäristössä
           
desktop publishing julkaisuohjelma (DTP)
           
destination     määräpaikka, lopullinen kohde 
           
device driver    laiteohjain, oheislaiteajuri 
           
dialog box     keskustelukenttä, -laatikko
           
directory      hakemisto, kansio
           
diskette, disk   levy, levyke, "korppu" (3.5" levyke), "dissu" 
           
display       näyttö, näyttölaite, "skriini"
           
dot matrix printer matriisikirjoitin 
           
download      tiedoston siirto boksista omaan koneeseen, "imuroida" 
           
draft        luonnos, luonnosjälki 
           
draw        piirtää 
           
drive        levyasema 
           
edit        tiedon (tekstin) muokkaus 
           
emulator      matkija, jäljittelijä 
           
enviroment     käyttö- tai toimintaympäristö 
           
erase        poistaa, pyyhkiä pois 
           
error message    virheilmoitus 
           
Esc = escape    poistua, ASCII 27 
           
extension      tiedostonimen kolmimerkkinen tarkennusosa 
           
external      ulkopuolinen
           
field        kenttä (kortistossa) 
           
file        tiedosto 
           
floppy disk     levyke, "lerppu" (5,25") 
           
folder       kansio, hakemisto
           
font        merkistö, kirjaimisto, fontti 
           
footer       alatunniste, sivun alaosaan tuleva teksti 
           
footnote      alaviite tekstinkäsittelyssä 
           
format       levyn alustaminen käyttökuntoon 
           
function key    toimintonäppäin (F1-F10)
           
GEM         Graphics Enviroment Manager, graafinen käyttöliittymä 
           
grid        grafiikassa tukipisteet tai -viivat 
           
hacker       intohimoinen tietokoneen harrastaja
           
hard disk      kovalevy, "hardis", kiintolevy, winchester, "winsu" 
           
hardcopy      vedos, paperitulostus 
           
hardware      laitteisto 
           
header       ylätunniste, sivun yläosaan tuleva teksti 
           
heksadesimaalinen  kuusitoistakantajärjestelmän mukainen
           
Help        apua, avustusteksti 
           
highlight      korostettu 
           
hyphenation     tavutus 
           
icon        ikoni, ohjelman, tiedoston, kansion tai roskakorin 
           
          symbolikuva
           
indent       sisennys 
           
initialize     alustaa, kts. format 
           
ink jet printer   mustesuihkukirjoitin 
           
Insert       lisätä väliin 
           
installation    asennus, "instata"
           
interface      liitäntä, liitin 
           
inverse       käänteinen 
           
italics       vinot merkistöt, kursiivi 
           
joystick      sauvallinen peliohjain, ilotikku, hupihantuuki
           
justification    reunojen tasaus tekstinkäsittelyssä
           
kerning       tiivistys 
           
keyboard      näppäimistö, "näppis" 
           
label        nimiö, otsikko, tarra (esim. osoitetarrat) 
           
landscape      poikittaistulostus, maisematulostus 
           
laser printer    laserkirjoitin 
           
light pen      valokynä 
           
line spacing    välistys, rivien etäisyys 
           
load        ladata, lukea työmuistiin, "loudata" 
           
lock        lukitus, CapsLock = isot kirjaimet päällä 
           
mail merge     joukkopostitus
           
macro        makro, joukko käskyjä ohjelmoitu nimen alle (näppäin 
           
          tai sana) 
           
manual       käyttöohje, käsikirja, opas 
           
matrix printer   matriisikirjoitin 
           
menu        valikko
           
menu bar      ylävalikko desktopissa 
           
merge        limittää, lisätä väliin 
           
message       viesti, "messu"
           
modify, modified  muuttaa, muutettu 
           
mode        toimintatila 
           
modem        motikka, muunnin, puhelinverkkoon kytketty tiedonsiirrin
           
monochrome     mustavalkoinen
           
mopo        300 bps:n modeemi V.21
           
mouse        hiiri, rotta, pöydällä liikuteltava komento-ohjain
           
multitasking    moniajo 
           
NLQ         Near Letter Quality, laatutulostus
           
number (#)     numero, ASCII 35 
           
option       vaihtoehto 
           
parallel port    rinnakkaisliitäntä (Centronics) kirjoittimelle 
           
partition      kovalevyn säilytystilan jako osiin 
           
password      salasana
           
pixel        kuva-alkio, pikseli 
           
plotter       piirturi, kynä-,tasopiirturi 
           
portrait      pystytulostus
           
preference     tarvittaessa käytettävä oletusarvo
           
program       suoritettava tietokoneohjelma 
           
prompt       kehote, valmiusmerkki 
           
query        tietokannasta suoritettava kysely 
           
quit        lopettaa, poistua
           
RAM         Random Access Memory, luku- ja kirjoitusmuisti, työmuisti
           
RAM Disk      ohjelmallisesti RAM-muistista määritelty sisäinen 
           
          levyasema, haihtuu koneen sammutuksessa
           
read only      lukittu tiedosto, ei muutettavissa 
           
reference manual  hakuteos 
           
replace       korvata 
           
report       haku, raportti 
           
reset        käyttöjärjestelmän täydellinen uudelleenkäynnistys
           
resolution     näyttötarkkuus
           
(Carriage) Return  rivinvaihto, suorita tehtävä, kuittaus, = Enter 
           
RF modulator    Radio Frequency modulator, tv:n antenniliitäntä
           
          näyttöä varten
           
romans       pystyt kirjainmerkit 
           
root directory   juuri- tai päähakemisto 
           
row         rivi, vaakasuunnassa 
           
sans serif     merkistöt ilman päätypalkkia 
           
save        tallentaa, "seivata" 
           
scanner       kuvanlukija 
           
screen       näyttö, näyttöruutu
           
scrolling      vierittää 
           
sector       sektori, pienin levyn tallennusosanen
           
serial port     sarjaliitäntä, ST:ssä RS232-liitäntä 
           
serif        merkistöt päätypalkeilla 
           
shell        komentotulkki
           
shift        siirtää, näppäin isojen kirjainmerkkien saamiseksi 
           
slash (/)      kauttaviiva, ASCII 47 
           
slide show     kuvien näyttöohjelma, kuvashow 
           
snap        kohdistusapu 
           
software      ohjelma, "softa" 
           
sort        lajitella
           
source       lähde, alkuperäinen 
           
space        välilyönti, tila 
           
spell        oikeinkirjoituksen tarkistus 
           
spooler       kirjoitinpuskuri, taustatulostin
           
spreadsheet     taulukkolaskenta 
           
streamer      nauhatallennin kovalevyn varmistamiseen (kts. backup) 
           
Tab = tabulator   sarkain 
           
terminal      pääte, terminaali, boksiin yhteydessä oleva kone 
           
          muutetaan terminaaliohjelmalla päätteeksi
           
TOS         Tramiel Operation System, ST:n käyttöjärjestelmä
           
track        ura, raita, jolla levyn sektorit sijaitsevat
           
trash        roskakori 
           
tutorial      opastusosa ohjelmassa 
           
underline      alleviivaus 
           
Undo        "eikun" , toiminnon peruuttaminen 
           
upload       tiedoston siirto omalta koneelta boksiin 
           
utility       apuohjelma 
           
verify       tarkistaa onko tiedot oikein tallentuneet, vertailu 
           
virtual       näennäinen 
           
virus        pahojaan tekevä pikkuohjelma, leviää itsekseen
           
vt52        yleisin päätetyyppi, DEC:n kehitelmä
           
window       ikkuna 
           
wordprocessor    tekstinkäsittelyohjelma 
           
worksheet      laskenta-arkki taulukkolaskentaohjelmassa
           
write protect    kirjoitussuojaus 
           
           
           
           
           
          Copyright 1989 : Jan Alanco
           
                    Esa Matti Lippu
           
                    Jarmo Rouhiainen

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003