DESKTOP.INF
           
===========
           
           
           
Mikä on tuo noin puolen kilon tiedosto? Joskus pienempi, joskus suurempi.
           
Varsinkin värimonitorissa sitä tarvitaan. Tässä kootut selitykset. 
           
           
           
1) #a - RS-232 (modemiin liittyvät säädöt)
           
           
           
luku:     tarkoittaa:
           
1:nen       Duplex: 0 = full 1 = half
           
2:nen     Baud Rate: 0 = 9600 1 = 4800 2 = 1200 3 = 300
           
3:mas       Parity: 0 = none 1 = odd  2 = even
           
4:jäs     Bits/Char: 0 = 8   1 = 7   2 = 6   3 = 5
           
5:des    Flow Control: 0 = X off, rts/cts off
           
             1 = X on, rts/cts off
           
             2 = X off, rts/cts on
           
             3 = X on, rts/cts on
           
6:des     Strip Bit: 0 = on   1 = off
           
        
           
esim: 
           
#a030001  - full duplex, 300 bps (bits per second), no parity, 
           
       8 data bits, X off and Rts/Cts on, strip bit off
           
           
           
           
           
2) #b - Printer (kirjoittimeen liittyvät säädöt)
           
           
           
luku:     tarkoittaa:
           
1      Printer Type: 0 = Dot (matriisi)    1 = Daisy (kiekko)
           
2         Color: 0 = B/W         1 = Colour
           
3      Pixels/Line: 0 = 1280         1 = 960
           
4        Quality: 0 = Draft        1 = Final
           
5      Printer Port: 0 = Printer (rinnakkais) 1 = Modem (sarja)
           
6       Paper Type: 0 = Feed (jatkolomake)  1 = Single (arkki)
           
           
           
esim:
           
#b001000  - matriisi, musta-valko, 960 pikseliä rivillä, 
           
       draft tulostusjälki, rinnakkaisliityntä, jatkolomake
           
       (tyypillinen Epson-yhteensopiva yhdistelmä)
           
           
           
3) #c - Control Panel säädöt
           
           
           
Ensimmäiset 48 lukua vastaa 16 väriä,joita edustaa aina kolme 
           
peräkkäistä lukua (48/16=3). Kolmen luvun sarja vastaa RGB-
           
säätöjä. 
           
           
           
1:nen kolmen sarja   = taustan väri (normaalisti valkoinen) 
           
2:nen         = kirjaimien ja viivojen väri (musta, ed. alla) 
           
             (Low, Med ja High Resolution)
           
           
           
3:mas         = punainen väri (valkoisen oikealla puolella)
           
4:jäs         = vihreä väri (mustan oikealla puolella)
           
             (vain Low ja Med Resolution)
           
           
           
loput 12 kolmen sarjaa = loput 12 väriä
           
             (vain Low Resolution)
           
           
           
Loput seitsemän lukua:
           
           
           
luku      tarkoittaa:
           
1        hiiren kytkimien säätö 0:sta 4:ään (makaavasta hiirestä
           
        seisovaan)
           
2        näppäimen "naksahdus"  0 = ei 1 = on
           
3        varoituskello      0 = ei 1 = on
           
4 & 5      näppäimien nopeus    0:sta 46:een
           
6 & 7      näppäimien toistonopeus 0:sta 21:een
           
           
           
esim: (kolmen numeron sarjat kirjoitettu erikseen)
           
#c777 000 700 373 007 005 520 050 555 222 077 055 707 505 770 550 3111005
           
        16 eri väriä
           
        hiiri melko nopea, naksahdus kuluu näppäimen painosta,
           
        varoituskello on päällä, näppäinnopeus 10 ja 
           
        näppäintoisto 05
           
           
           
           
           
4) #d - Tuntematon, luultavasti varattu tulevaisuuden ST-versioita
           
    varten.
           
           
           
5) #E - Teksti- tai kuvaesityksen ja eri toimintojen valinta
           
           
           
Ensimmäinen heksadesimaaliluku määrittää miten levykkeen hakemisto
           
ja tiedostojen näyttö on järjestetty ikkunassa ja pyydetäänkö 
           
käyttäjältä vahvistus tiedostojen poistoon tai kopiointiin.
           
           
           
bitti:     tarkoittaa:
           
7:mäs      tiedostot  0 = ikoneina 1 = tekstinä
           
6,5:des     lajittelu 00 = nimen  01 = päiväyksen 10 = koon
           
              11 = tyypin mukaan
           
4:jäs      tiedostonpoistoa 0 = ei vahvisteta 1 = vahvistetaan
           
3:mas      kopiointia    0 = ei vahvisteta 1 = vahvistetaan
           
2,1:nen     tuntemattomia 
           
           
           
Seuraava luku määrittää onko blitteri käytössä ja kuvaruutunäytön 
           
resoluution.
           
           
           
luku:      tarkoittaa:
           
1:nen      blitteri  0 = ei  1 = on käytössä
           
2:nen      resoluutio 1 = low 2 = medium 3 = high
           
           
           
esim.
           
#E 1B 02
           
        1B = 00011011
           
        tiedostot ikoneina, lajittelu nimen mukaan eli 
           
        aakkosjärjestys, tiedostonpoisto pitää vahvistaa, 
           
        kopiointi pitää vahvistaa 
           
           
           
           
           
6) #W - Window Info
           
           
           
#W-rivejä on neljä kuten avattavia ikkunoitakin on. Kaksi 
           
ensimmäistä heksadesimaalilukua määrittää vierityskenttien 
           
aseman ikkunassa, kaksi seuraava heksalukua ikkunan sijainnin 
           
työkentällä ja kaksi seuraavaa lukua ikkunan koon. 
           
           
           
Seuraava heksaluku on epävarma, mutta sen arvo liikkuu 07 ja
           
ja 0A välillä. Arvot liittyvät luultavasti window handles:eihin. 
           
           
           
Ennen @-merkkiä on mahdollisuus ilmoittaa ikkunaan tulevan sisällys-
           
luettelon polku (path). Esimerkiksi kahden levyaseman omistaja voi
           
määrittää vaikkapa 1STWORD levykkeen deskinf:ssä, että boottauksen 
           
jälkeisessä desktopissa näyttöön tulee B-levyasemassa olevalta 
           
.DOC-tiedostojen varastolevyltä hakemisto.
           
           
           
esim:
           
#W 00 00 00 05 50 14 07 A:\*.*@
           
#W 00 00 0C 04 50 0E 07 B:\*.DOC@
           
#W 00 00 0E 09 2A 0B 00 @
           
#W 00 00 0F 0A 2A 0B 00 @
           
           
           
Polussa voi käyttää myös kansioita (Folder).
           
@-merkki lopettaa rivin.
           
Huomautan, ettei näitä muutoksia tarvitse tehdä niin monimutkaisesti,
           
että tekee tarvittavat korjaukset Desktop.inf-tiedostoon jollakin 
           
tekstinkäsittelyohjelmalla ja vie sitten korjatun tiedoston 
           
boottilevylle. Yksinkertaisempaa on järjestellä mieluisensa Desktop
           
kuvaruudulla ja käyttää Save Desktop-toimintaa.
           
           
           
           
           
7) #M - Floppy Disk-ikonit
           
           
           
Kaksi ensimmäistä lukuparia määrittää ikonin sijainnin ja kolmas
           
ikonin ulkonäön.
           
           
           
00 = kortistolaatikko = Floppy Disk (Levykeasema)
           
01 = kansio      = Folder   (Alihakemisto)
           
02 = roskakori    = Trash    (Tiedoston poisto)
           
03 = ohjelmatiedosto = Program   (Ajettava tiedosto)
           
04 = datatiedosto   = File    (Ei-ajettava tiedosto)
           
           
           
FF:llä ei näytä olevan merkitystä. Sitten seuraa levyaseman
           
kirjaintunnus ja nimi "Floppy Disk" (korkeintaan 12 merkkiä,
           
nimeä voi muuttaa, yksinkertaisinta on valita Options menu:sta
           
Install Disk Drive, ilmestyneessä keskustelukentässä siirretään 
           
Tab-näppäimellä kursori levyaseman nimen kohdalle, tyhjennetään 
           
rivi Esc-näppäimellä ja kirjoitetaan uusi nimi). @-merkien välinen 
           
toinen tekstikenttä on vielä epävarma. 
           
           
           
esim:
           
#M 00 00 00 FF A FLOPPY DISK@ @
           
#M 00 01 00 FF B FLOPPY DISK@ @
           
        A-levyasema sijaitsee vasemmassa yläkulmassa,
           
        sen nimi on FLOPPY DISK
           
        B-levyasema sijaitsee pykälää alempana vasemmassa
           
        reunassa
           
           
           
           
           
8) #T - Trash-ikoni
           
           
           
Kuten edellä levyasema ikonit, mutta ilman kirjaintunnusta.
           
           
           
esim:
           
#T 00 03 02 FF  TRASH@ @
           
        roskakori sijaitsee vasemmassa reunassa kolme 
           
        pykälää alempana kuin A-levyasema, sen nimi on
           
        TRASH
           
           
           
           
           
9) #D #F #G #P - Tiedosto-ikonit
           
           
           
esim:  #F FF 04  @ *.*@ 
           
    #D FF 01  @ *.*@ 
           
    #G 03 FF  *.APP@ @ 
           
    #G 03 FF  *.PRG@ @ 
           
    #F 03 04  *.TOS@ @ 
           
    #P 03 04  *.TTP@ @ 
           
    #G 03 04  GEMCSH.PRG@ *.SH@ 
           
           
           
           
           
Tiedot tältä alueelta on hyvin epävarmoja.
           
Luultavasti:
           
           
           
#D tarkoittaa hakemistoa (Directory)
           
#F tarkoittaa tiedostoa (Folder)
           
#G tarkoittaa GEM-toimiva
           
#P tarkoittaa vaatii parametrejä
           
           
           
           
           
10) Sample DESKTOP.INF
           
           
           
#a062120
           
#b000000
           
#c7770007000260070055200505552220770557075055507703111103
           
#d                       
           
#E 98 12 
           
#W 00 00 0A 01 15 17 08 A:\*.*@
           
#W 00 00 20 01 15 17 00 @
           
#W 00 00 36 01 15 17 00 @
           
#W 00 00 38 06 15 0D 00 @
           
#M 00 02 00 FF D RAM DISK@ `@ 
           
#M 00 00 00 FF A FLOPPY DISK@ @ 
           
#M 00 01 00 FF B FLOPPY DISK@ @ 
           
#T 00 03 02 FF  TRASH@ @ 
           
#F FF 04  @ *.*@ 
           
#D FF 01  @ *.*@ 
           
#G 03 FF  *.APP@ @ 
           
#G 03 FF  *.PRG@ @ 
           
#F 03 04  *.TOS@ @ 
           
#P 03 04  *.TTP@ @ 
           
#G 03 04  GEMCSH.PRG@ *.SH@ 
           
           
           
-------------------------------------------------------------------
           
           
           
Lähteet:
           
"Compute!'s Atari ST" April 1987, Issue 4, Vol. 2 #2.
           
Anthony C. Howe : DESKTOP.TXT-tiedosto pd:nä bokseissa.
           
"STWorld" July 1988, Issue 29.
           
Useamman kokemukset ja kokeilut.
           
           
           
-------------------------------------------------------------------
           
           
           
                    Koonnut Jan Alanco
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003