Määritä sovellus ~ Installera program ~ Install Application
           
           
           
           
           
Voit määrittää millä ohjelman käyttämällä tiedostolla voit suoraan 
           
käynnistää  itse ohjelman. Tekstinkäsittelyohjelman .DOC-päätteisellä 
           
tiedostolla voi esim. käynnistää 1STWORD-ohjelman. Kaksoisklikkaamalla 
           
käsittelyyn  haluamaasi  tekstitiedostoa  pääset  suoraan  samaisen 
           
tiedoston 1STWORD teksti-ikkunaan. 
           
           
           
           
           
1. Aktivoi eli mustaa pääohjelman tiedostonimi tai -ikoni
           
           
           
2. Valitse Others-valikosta Install Application-toiminto
           
           
           
3. Applications Name: lukee ohjelman nimi esim. 1STWORD .PRG.
           
  Document Type:   kirjoita tiedoston tunniste esim. DOC 
           
  Application Type: mustaa kohta GEM, jos GEM-yhteensopiva
           
               tai TOS, jos ei GEM-ohjelma
           
           
           
4. Paina OK
           
           
           
5. Nyt pääohjelman voi käynnistää kaksoisklikkaamalla .DOC-päätteistä 
           
tiedostoa,  tosin sen täytyy olla samassa kansiossa *) tai  ainakin 
           
käynnistykseen  tarvittavien pääohjelman tiedosto-osien pitää  olla 
           
päähakemistossa (Root Directory) kuten 1STWORDPLUSssa. 
           
           
           
*) Tämä rajoitus ei koske TOS 1.4 ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä ja
           
  osaava henkilö voi kiertää sen lisäämällä jälkeenpäin ohjelman polun
           
  sen nimeen DESKTOP.INF-tiedostossa. 
           
           
           
6. Määritys saadaan pysyväksi taltioimalla se DESKTOP.INF:iin Save 
           
Desktop-toiminolla
           
           
           
           
           
Sanasto:
           
           
           
Others Menu     Muuta-valikko
           
Install Application Määritä sovellus 
           
Application Name   Sovelluksen nimi
           
Document Type    Tiedostot
           
Root Directory    Päähakemisto, juurihakemisto (Root=juuri), "ruutti"
           
Save Desktop     Talleta työpöytä
           
           
           
           
           
                  ST-kolli
           
           
           
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
           
           
           
Toimituksen jälkikirjoitus:
           
           
           
 Suomenkielisen TOS 1.4:n käyttäjille, sekä niille, joilla on STE 
           
 suomentajalla varustettuna homma on helpompi ja monipuolisempi. 
           
 'MUUTA'-valikosta 'MÄÄRITÄ SOVELLUS'   avaa valintalaatikon:
           
           
           
           ^^1,1,40,15^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
 Laatikosta voi valita, mihin tiedostoon ohjelma liittyy, siis mikä 
           
 käynnistää ohjelman. Tässä .DOC tiedoston katsominen käynnistää 
           
 1ST_WORDin. Lisäksi ohjelma on määritetty automaattisesti käynnis-
           
 tyväksi, eli 1ST_WORD starttaa, jos tämä levyke on koneessa, kun virta 
           
 laitetaan päälle. Vain yksi ohjelma voi yhdellä levykkeellä olla 
           
 automaattikäynnistyvä, ellei käytä latausohjelmaa. Automaattikäyn-
           
 nistys kaiken tyyppisille ohjelmille on vain näissä uusimmissa 
           
 käyttöjärjestelmissä. (Uusin TOS 1.4 on vaihdettavissa vanhoihin
           
 ST-malleihin, joissa käyttöjärjestelmä on kuudella ROM-piirillä.)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
             TARKENTIMISTA
           
           
           
      Tarkennin eli extension eli extender on tiedostojen 
           
nimen  perässä  esiintyvä  kolmekirjaiminen,  tiedostotyyppiä 
           
luonnehtiva lyhenne.  Vaikka tarkennin ei ole välttämätön, voi 
           
se helpottaa tiedoston tunnistamista jälkeenpäin.  Joillekin 
           
tarkentimille on vakiintunut oma erityismerkityksensä, joita 
           
kaikki käyttävät. 
           
           
           
   .TXT   tekstitiedosto
           
   .DOC   dokumentti, esim. tekstinkäsittelyllä kirjoitettu
           
   .BAK   varmuuskopio
           
           
           
   .ASM   assembler-kääntäjän lähdekielinen koodi
           
   .BAS   Basic-kielinen ohjelma
           
   .LOG   Logo-kielinen ohjelma
           
   .PAS   Pascal-kielinen ohjelmakoodi
           
           
           
   .TOS   ei GEM-ympäristössä toimiva ohjelmatiedosto
           
   .PRG   GEM-ympäristössä toimiva ohjelmatiedosto
           
   .BAT   käyttöjärjestelmälle annettavia käskyjä (komentojono)
           
           
           
   .DAT   datatiedosto, mitä tahansa tietoa
           
   .ASC   ASCII-muodossa oleva tekstitiedosto
           
           
           
   .NEO   Neochrome-piirrosohjelman kuva
           
   .PC1 (2,3)Degas kuva
           
           
           
   .FNT   kirjaimistotiedosto
           
           
           
   .TTP   TOS-Takes-Parameters, anna ohjelman alkuparametrit
           
           
           
                 
           
Nimimerkki "Epätietoinen" kysyy:
           
           
           
Mitä tarkoittavat päätteet .ACC, .APP, .PRG, .TOS ja .TTP ohjelmien nimissä?
           
           
           
 ***** 
           
           
           
Tässä alkajaisiksi pieni taulukko tarkentimien merkitykestä:
           
           
           
.ACC   GEM-käyttöliittymää käyttävä "residentti" ohjelma
           
.APP   GEM-käyttöliittymää käyttävä ohjelma, etenkin PC:ssä
           
.PRG   GEM-käyttöliittymää käyttävä ohjelma, vain ST:ssä
           
.TOS   tekstipohjainen (ei GEMiä käyttävä) ohjelma
           
.TTP   tekstipohjainen ohjelma, joka saa tietoja käynnistyessään
           
           
           
DESKTOP.INF-tiedostossa on tarkentimet (ei .ACC) määritelty seuraavasti:
           
           
           
#G 03 FF  *.PRG@ @ 
           
#G 03 FF  *.APP@ @ 
           
#F 03 04  *.TOS@ @ 
           
#P 03 04  *.TTP@ @ 
           
           
           
.APP- ja .PRG-ohjelmilla ei ole Desktopin kannalta mitään eroa, kumpikin
           
tyyppi on määritelty GEM-sovellukseksi (G). .APP-tarkennin saattaa olla
           
sellaisessa ohjelmassa, jonka saa myös PC:n GEMille. GEM-ohjelmia käyn-
           
nistettäessä GEM Desktop suorittaa talon puolesta ruudun tyhjentämisen
           
taustarasterilla, sijoittaa ohjelman nimen toimintopalkkiin sekä jättää
           
hiiren osoittimen mehiläismoodiin. Yleensä ohjelmat kuitenkin heti muut-
           
tavat osoittimen esim. nuoleksi, laittavat valikot toimintopalkkiin ja
           
muutenkin pistävän näytön uusiksi. GEM-sovellukset käyttävät usein myös
           
ikkunoita ja keskustelulaatikoita valikko- ja hiiritoimintojen lisäksi.
           
GEM on nimensä (Graphic Environment Manager) mukaisesti graafinen käyttö-
           
liittymä.
           
           
           
.TOS- ja .TTP-ohjelman ero on siinä, että jälkimmäistä käynnistäessään
           
Desktop näyttää kuvaruudulla keskustelulaatikon, jossa se kysyy ohjelmalle
           
välitettävää tietoa eli ns. komentorivin parametreja. Tästä ohjelmatyypin
           
nimikin tulee: TTP = TOS Takes Parameters. .TOS- ja .TTP-ohjelmia käynnis-
           
tettäessä näyttö tyhjentyy taustavärillä ja suorakulmion muotoinen kohdis-
           
tin ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan ennenkuin itse ohjelma tekee
           
mitään. Tyypillisesti nämä sovellukset käyttävät näyttönä 25x80 merkin
           
tekstinäyttöä. On kuitenkin muistettava, että koska ST:ssä on ns. bitti-
           
karttanäyttö, on se aina grafiikkatilassa. Siis .TOS- ja .TTP-ohjelmatkin
           
voivat tulostaa näytölle grafiikkaa, mitä esim. OS/2:n ja MS-DOSin teksti-
           
sovellukset eivät osaa. Tekstinäytön laiteohjain emuloi VT52-päätteen
           
näytönohjainta.
           
           
           
Mutta eivät asiat ole näin yksinkertaisia. Desktopin Install Application 
           
(Määritä Sovellus) -toiminnolla voi määritellä itse, onko ohjelma tyyppiä
           
GEM, TOS vai TTP. Lisäksi kaikki muut ohjelmatyypit paitsi Desk Accessoryt
           
voivat lukea komentorivin parametrit kuten .TTP-ohjelmat, mikäli käytetään
           
komentotulkkia. Itse asiassa Desktop välittää määritetylle .PRG-ohjelmalle 
           
välitetään kaksoisklikatun tiedoston nimen juuri komentorivin parametrilla.
           
           
           
Myöskään .PRG-ohjelmat eivät välttämättä käytä ollenkaan GEMiä. Kun AUTO-
           
kansiossa olevia ohjelmia ajetaan, ei GEM ole vielä käytettävissä. Jostain
           
kumman syystä ST:n kehittäjät edellyttävät kuitenkin, että AUTO-kansiosta 
           
automaattisesti ajettavien ohjelmien nimien tulee olla .PRG-loppuisia,
           
vaikka ne eivät saa olla GEM-sovelluksia vaan niiden tulee nimenomaan 
           
olla .TOS-tyyppisiä. 
           
           
           
Se, miten ohjelmat käyttäytyvät ajettaessa niitä komentotulkista käsin,
           
riippuu komentotulkista. Esim. Gulam käynnistää kaikki ohjelmat teksti-
           
pohjaisina sovelluksina, ellei käytä gem-etuliitettä ohjelman käynnis-
           
tyskomennossa. Pcommandissa taas puolestaan on gem-moodi jonka voi 
           
asettaa komennolla GEM ON ja poistaa komennolla GEM OFF. MWC:n msh
           
puolestaan tutkii ohjelman tyypin sen tarkentimesta kuten Desktop.
           
           
           
.ACC-ohjelmat eroavat "tavallisista" GEM-ohjelmista siinä, että ne lada-
           
taan käynnistyslevyn päähakemistosta (levykeasemalla A:\ , kovalevyllä
           
C:\). Desk Accessoryn suoritus ei pääty ennenkuin kone resetoidaan, reso-
           
luutiota vaihdetaan tai virta katkaistaan. Näin ollen se varaa koko ajan
           
muistia, vaikkei sitä käytettäisikään. Ilman erityisvimpautuksia voi
           
korkeintaan kuusi .ACC-ohjelmaa olla samanaikaisesti ladattuna. Desk
           
Accessoryt ovat aina käytettävissä GEM-sovelluksen toimintopalkista 
           
käsin. 
           
           
           
Sovellusten tekijän kannalta .TOS- ja .TTP-ohjelmat ovat yksinkertaisempia
           
tehdä kuin GEMiin perustuvat .PRG-ohjelmat, joita tehtäessä on ymmärrettävä
           
AES:n ja sovelluksen välisen vuorovaikutuksen periaatteet sekä hallittava
           
VDI- ja AES-kirjastojen käyttö. Desk Accessoryjen laatijalle asetetaan
           
lisäksi muutamia rajoituksia.
           
           
           
terveisin 
           
           
           
ST-tohtori
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003