Nykyäänü takuut on voimassa vain puoli vuotta, eikä vuoden kuten ennen. 
           
Tämä kannattaa muistaa, ettei huoltomies pääse sanomaan 'tää takuu ei 
           
oikeastaan ole enää voimassa, mutta...'. 
           
Toinen seikka mikä pitää ottaa huomioon on, että takuu on voimassa vain 
           
jos koneeseen ei ole koskettu. Pelkkä aukaisu riittää takuun 
           
raukeamiseen. Eli kun vaihtaa itse omakätisesti tai jos ei itse niin 
           
kaveri, koneen sisälle ROM-palikat, laajentaa muistilaa tai liittää 
           
muita laitteita, takuu ei tämän jälkeen ole enää voimassa. 
           
           
           
ROM-palikoitten vaihto merkitseeü käyttöjärjestelmän vaihtamista jonkin 
           
muun kieliseksi kuin se on ollut konetta ostettaessa. Käyttöjärjestelmiä 
           
on saatavissa englannin-, saksan-, ruotsin- ja suomenkielisinä. Monien 
           
mielestä käyttiksen tulee olla sen kielinen kuin suurin osa 
           
ohjelmistakin eli Suomessa valtaosa on englanninkielistä. Englannin 
           
kielisen käyttiksen kanssa oppii lisäksi vielä atk-englantia, josta voi 
           
tulevaisuudessa olla hyötyä.
           
           
           
RAM-ümuistin voi laajentaa . Näin esim. 520:stä saa jopa 2.5-
           
megaisen ilman juottamista. Kone pitää silti avata. Muistinlaajennuksella 
           
voi olla ratkaiseva merkitys joidenkin ohjelmien ajamisessa. Työn moni-
           
mutkaisuuden takia kannattaa antaa homma sen taitavalle tai jos haluaa 
           
olla aivan varma ammattilaisen tehtäväksi.
           
           
           
Muita liitettäviä laitteita voi olla esim. üsisäinen paristovarmennettu 
           
ükello . Tällainen kello pitää aikansa, vaikka kone välillä suljetaankin. 
           
Hinta voi olla aika korkea, joten monet ovat tyytynyt asettamaan 
           
kellon ja päivämäärän käynnistyksen yhteydessä niitä kysyvällä 
           
ohjelmalla tai Control Panelista.
           
           
           
Nykyään Atarille saa myös lisäkortteja, joiden avulla sillä voi (tietyin
           
rajoituksin) ajaa IBM PC -yhteensopiville koneille tarkoitettuja ohjelmia.
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003