^^32,8,28,8^^:1 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Sinä joka olet valintasi tehnyt, tule valitsemaan edusmiehesi hallitukseen!
           
           
           
ST-klubinsääntömääräinenüVUOSIKOKOUS pidetään
           
maalikuun16.päivänälauatainakello14.30
           
X-ComputerintoimitiloissaHelsingissä, HenryFordinkatu5A
           
           
           
Bussien 14 ja 16 päätepysäkiltä on lyhyt kävelymatka.
           
           
           
Tulevaikuttamaan!Oletkoitsevalmistekemäänklubinpuolesta
           
enemmänkinkuinmaksamaanjäsenmaksusi?
           
           
           
           
           
    ESITYSLISTA
           
           
           
     1.  kokouksen avaus;
           
     2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
           
        pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
           
     3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
           
     4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys;
           
     5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
           
        tilintarkastajien lausunto;
           
     6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
           
        vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
           
        muille tilivelvollisille;
           
     7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja 
           
        menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
           
     8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
           
        varapuheenjohtaja ja muut jäsenet;
           
     9.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi 
           
        varamiestä;
           
     10. päätetään luottamushenkilöiden esteellisyyskäytännöstä;
           
     11. päätetään kokous;
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003