Seuraavassa on muutama sana kohutusta ABAQ:sta

Teksti on vapaasti 
           
   suomennettua ja saattaa sisältää puutteellisuuksia . 
           
           
           
   Englanninkielisen alkuperäistekstin on postittanut Neil Harris .
           
   21.12.1987 20:43:06 GMT
           
 
           
The ABAQ
           
           
           
           
           
 Written by Perihelion, Ltd.
   
   Kovon rakenne:
   Kortti on pääpiirteissään seuraavanlainen:
           
           
           
   -T800-20 Transputer 10MIPS, 1.5 Mflops
           
   -Kolme 20Mhz linkkiä , puskuroitu
           
   -4Mb dynaamista rammia
           
   -1Mb videorammia
           
   -Väriblitter
           
   -DMA SCSI-väylä kovalevyille (väh 40Mb)
           
   -Kolme sisäistä laajennuskorttipaikkaa
           
   -Mega ST I/O-prosessorina 
           
           
           
           
           
   Kuvaruudun resoluutiot ja niiden käyttötarkoitus . (60 Hz)
           
           
           
   Mode   Resoluutio           Kuvaus
           
   
           
   0    1280 * 960 4 bittiä/pikseli  4 Bittiä / väri . Desktop
           
                       publishing .
           
   1    1024 * 768 8 bittiä/pikseli  8 Bittiä / väri. CAD ,
           
                       värikuvat , kuvaajat
           
   2     640 * 480 8 bittiä/pikseli  8 Bittiä / väri . 2 ruutua
           
                       (animaatio)
           
   3     512 * 480 32 bittiä/pikseli 24 Bittiä /väri , 1 overlay
           
                       bitti , 7 tag-bittiä
           
                       (todelliset   värit   , 
           
                        varjostus , 3D-mallit )
           
           
           
           
           
   The Blitter:
           
   
           
   Perihelion blitter perustuu suurelta osin Dr Phill Willisin tutkimus 
           
   ja kehitystyöhön . Se mahdollistaa nopean 2-D rasterigrafiikan , 
           
   esimerkiksi fontit . Blitteri on synkronoitu valmiiksi ( kovolla ) 
           
   blanking-keskeytyksiin  .  Seuraavassa hieman  tietoa  blitterin 
           
   nopeudesta . 
           
   -Suorakaiteen muotoisen alueen täyttö 128 megapikseliä sekunnissa .
           
   -Merkkien tulostus näytölle 64 megapikseliä sekunnissa .
           
   -2-D block copy (spritet) 16 megapikseliä sekunnissa .
           
           
           
   Laajennusmahdollisuudet:
           
           
           
   Perihelionin  rakenne  mahdollistaa  kolmen  laaajennuskortin 
           
   liittämiseen laitteen sisään . Ne voivat olla joko muistikortteja , 
           
   maksimissaan yhteensä 64Mb tai erilaisia grafiikkakortteja jne....
           
   
           
   On  myös mahdollista liittää ylimääräisiä transputereja  (kolme 
           
   korttipaikkaa  ,  kortilla  4 transputeria =  12  ylimääräistä 
           
   transputeria , mikäli tuntee tarvitsevansa lisää tehoa ) . Sitten 
           
   tietenkin  on mahdollista liittää linkkien  välityksellä  lisää 
           
   keskusyksiköitä , mutta yhden työaseman maksimi on 13 transputeria . 
           
   Nopeat  linkit  on  varattu  lähinnä  laserkirjoittimille  ja 
           
   levypalvelijoille .
           
           
           
   The Transputer:
           
           
           
   T414 on nopea 32 bittinen prosessori , jossa on RISC-arkkitehtuuriin 
           
   perustuva keskusyksikkö :  2K nopeaa cache rammia ,  ulkoinen 
           
   muistiväylä ja neljä sarjalinkkiä , jotka voivat toimia 5,10tai 
           
   20Mbittiä sekunnissa . T800 on suunilleen samanlainen , mutta se 
           
   sisältää myös liukulukuprosessorin ja 4k rammia .
           
           
           
   Ohjelmoijan  malli  koostuu  kolmesta  rekisteripinosta   , 
           
   työtilarekisteristä ,  ja käskynosoitusrekisteristä . Muutamalla 
           
   käskyllä noudetaan ja viedään tavaraa pinoon/sta ja loput käskyt 
           
   ovatkin sitten pinokäskyjä. (terve HP!) 
           
           
           
   Prosessorilla on mikrokoodattu tuki kaksitasoisille prosesseille . 
           
   Korkeamman prioriteetin omaava prosessi voi keskeyttää alemman tason 
           
   prosessin  koska  tahansa  .  Tämä  vastaa  keskeytysrutiineja 
           
   vanhanaikaisissa prosessoreissa . Alemman tason prosessit ovat ns.
           
   Round Robin -skeduloituja aikaviipaleperiaatteella  .  Prosessin 
           
   vaihtaminen on mahdollista vain tiettyjen käskyjen yhteydessä . Tämä 
           
   mahdollistaa erittäin nopean prosessinvaihdon .
           
           
           
   Prosessien välinen kommunikointi tapahtuu ns. kanavien välityksella .
           
   Kanava on yksi sana muistia (prosessien kommunikointi muistuttaa 
           
   suuresti MINIX-käyttöjärjestelmän prosessien kommunikointia ) .  
           
   Kahden prosessin on mahdollista keskustella keskenään kanavalla ja 
           
   vaihtaa  dataa  kopioimalla dataa puskurista  toiseen  .  Tämä 
           
   mahdollisuus on valmiina prosessorin mikrokoodissa , joten aikaa 
           
   kuluu ainoastaan datan siirtoon eikä lainkaan käskyjen  hakuun 
           
   muistista . Kommunikaatio prosessien välillä on rajoitettu tiukasti 
           
   yksi-yhteen eli kanavia ei voi jakaa useamman kuin kahden prosessin 
           
   kesken. Prosessorien väliset linkit toimivat samalla tavoin kuin 
           
   kanavat ja niitä käytetään samoilla käskyillä . 
           
           
           
   ---------------------------------------------------------------------
           
   Rinnakkaisohjelmointi:
           
           
           
   Ainutlaatuinen  seikka Atari/Perihelionin rakenteessa  on  monen 
           
   prosessorin käyttö yhden työaseman sisällä . Usean prosessorin 
           
   käyttömahdollisuus merkitsee sitä , että on mahdollista kirjoitaa 
           
   ohjelmia , jotka hyödyntävät montaa eri prosessoria .
           
           
           
   Heliosin alla toimiville ohjelmille on olemassa kolme erilaista 
           
   filosofiaa . Ohjelma voidaan ottaa toisesta ympäristösta Unix tai ms-
           
   dos ja hyvin vähäisillä muutoksilla saattaa toimimaan Heliosin 
           
   alaisuudessa .  C ja Unix c -kirjastot on olemassa ja nämä ohjelmat 
           
   tulevat toimimaan yhtenä prosessina .
           
   
           
   +Lots of bullshit
           
           
           
           
           
   ---------------------------------------------------------------------
           
   System tools:
           
           
           
   Helios on sekoitus transputer assembleria ja C:tä . Työkaluihin 
           
   sisältyy makro esiprosessorin C-kääntäjän assemblerin ja linkkerin . 
           
   Itse asiassa kaksi viimeksimainittua ovat yksi ja sama ohjelma , 
           
   koska  transputerissa on vaihtuvanmittainen käskykoodi  ,  mikä 
           
   tarkoittaa sitä , että ns. 'code growing' algoritmia on käytettävä , 
           
   jotta päästäisiin optimaalisiin koodinpituuksiin . Tämä vaihe täytyy 
           
   suorittaa linkkerissä ,  kunhan kaikki ulkopuoliset viittaukset 
           
   koodiin ja koodista on suoritettu . (huh!)
           
   
           
   Debuggeri on myös olemassa , mikä mahdollistaa toisen transputerin 
           
   tarkkailemisen , mutta tämä ei ole vielä käytettävissä ensimmäisessä 
           
   versiossa .  Myös muut ohjelmistotalot ovat olleet  innokkaita 
           
   tuottamaan ohjelmia . Luvassa on mm. Pascal , Fortran , Lisp ja BCPL 
           
   ja tietenkin myös perinteinen transputerkieli occam .
           
           
           
   ---------------------------------------------------------------------
           
   Käyttäjäliityntä:
           
           
           
   Heliosin  käyttäjäliityntä on  kaksitasoinen:  Unixin  kaltainen 
           
   komentotulkki sekä Xwindows -tyyppinen graafinen käyttäjäliityntä 
           
   (versio V11) . 
           
           
           
   Järjestelmä näyttä käyttäjän kannalta aivan tavanomaiselta koneelta , 
           
   mutta  putkia käytettäessä käyttöjärjestelmä  käyttää  hyväkseen 
           
   useampia prosessoreita (jos on) .  Tämä mahdollistaa nopeamman 
           
   suorituksen kuin yhden prosessorin aikaviipaloitu järjestelmä . 
           
           
           
   Varsinainen käyttäjäliityntä koostuu alasraahattavista (point and 
           
   push ) valikoista (kokemattomalle käyttäjälle) .  Tämä tullaan 
           
   kerrostamaan Xwindowsin päälle .
           
   
   Suom. by JV 
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003