Kuittivuorelta kajahtaa

On kai tässä ruvettava vähän niin kuin selvittämään, mi-
           
  hin kaikkeen niitä kerättyjä tietoja oikein käytetään. Tieto-
           
  suojalaki kun oikeuttaa kansalaiset olemaan tietoisia siitä, 
           
  miten heidät arkistoidaan. Meidän klubin kohdalla ei selvitys 
           
  ole kovin suurellinen homma.
           
     Olette täyttäneet ST-klubin jäsenmaksulomakkeen. Yksi 
           
  kopio tästä kuitista on teidän hallussanne - jäsenkortti. 
           
  Toinen kopio on maksajan pankilla. Nähdäkseni se on siinä 
           
  pankissa, jossa olette tehnyt maksusuorituksenne. Jos olette 
           
  siirtänyt summan omalta tililtänne, lienee kuitti kulkenut 
           
  omaan pankkiinne. Tunnustan, että en varmuudella tiedä tämän 
           
  kuittikopion sijaintia. Sitävastoin on melko varmaa, että 
           
  ainoa ajantasainen rekisteri jäsenistöstämme sijaitsee minun 
           
  levyasemassani. Pankeilla ei ainakaan toistaiseksi voine olla 
           
  resursseja tällaisten, heidän toimintansa kannalta toisar-
           
  voisten rekisterien pitoon. 
           
     Joululehden mukana tulleessa jäsenmaksulomakkeessa on 
           
  kolme kopiota. Kolmas tulee pankista tänne minun hoteisiini. 
           
  Saatuani sen merkitsen asianomaisen maksaneeksi. Olen tehnyt 
           
  tässä virheitä mutta en kovin paljon. Jäsenrekisterin pyöri-
           
  tys on tätä nykyä melko rutiininomaista. Hoidan sen VIP-tau-
           
  lukkolaskentaohjelman avulla. Tämä taulukko ja sen jäsenmak-
           
  susarake toimii lähdetiedostona klubin jäsenlehden postitus-
           
  tarrojen teossa. Prosessi on automatisoitu.
           
     Jäsenrekisteritiedosto on klubin hallituksen jäsenten 
           
  saatavilla. Lataan sen säännöllisin väliajoin (pari kertaa 
           
  kuukaudessa) HUSKY BBS:n hallituksen alueelle. Käytännössä 
           
  sitä katsovat yleensä vain PJ Veikko Joki, joka on HUSKY:n 
           
  systeemioperaattori, ja minä. Meidän lisäksemme sillä on var-
           
  sinaista käyttöä ainoastaan PD-asiamies Heinrich Peschillä ja 
           
  kirjastonhoitaja Juhani Vuoriolla. Klubimme jäsenrekisteri-
           
  tiedosto ei siis ole kaikkien saatavilla olevaa "PD:tä". Mi-
           
  nun mielestäni olisi suotavaa, että kun klubilainen asioi 
           
  Mikrokeskuksessa tai MikroPasissa, hän ilmaisee klubilaisuu-
           
  tensa ja varustautuu jäsenpaperilla. Tällainen toimiminen 
           
  vähentää tarvetta rekisterin levittelyyn. 
           
     Maksulomakkeessamme kerätään seuraavia tietoja:
           
           
           
     - Nimi
           
     - Osoite
           
     - Puhelinnumero
           
     - Modeemi(t)
           
     - Henkilötunnus
           
     - Jäsennumero
           
           
           
     Lisäksi siitä käyvät ilmi:
           
           
           
     - Saaja
           
     - Saajan pankkiyhteys
           
     - Maksupäivä
           
     - Jäsenyysvuosi
           
     - Jäsenmaksun suuruus
           
     - Täsmällinen allekirjoitustapa
           
           
           
     Sekä jos on maksettu tililtä:
           
           
           
     - Maksajan pankki
           
     - Maksajan tilinumero
           
           
           
  Paljon asiaa siis mahtuu pieneen lappuun. Henkilötunnusta EI 
           
  TARVITSE merkitä. En pidä niistä kirjaa. Moni on merkinnyt 
           
  sen ja siitä saa selville melko hyvin jäsenistömme ikäjakau-
           
  man. Jäsennumeroa meillä ei ollenkaan ole joten siitä ei tar-
           
  vitse huolehtia. Lukuisat kysymysmerkit ihmettelevät moista 
           
  positiota. Nämä valitettavat tiedustelut lapussa johtuvat 
           
  siitä, että pankki on painanut lomakkeet valmiille jäsenkuit-
           
  tilapuille, ja tämä ei maksa klubille mitään. Vaikutusmahdol-
           
  lisuus kortin ulkonäköön on kuitenkin vähäinen.
           
     Jos olet huolestunut siitä, että sinut arkistoidaan joka 
           
  paikkaan - saattaa olla aiheellinenkin huoli jo nykyään - 
           
  voit pelkistää tietosi nimeen ja osoitteeseen. Muuta ei tar-
           
  vita ja osoitekin vain lehden postitusta varten, siis esim. 
           
  postilokero riittää yhteystiedoksi. Jäsenrekisterissä ovat 
           
  vain seuraavat tiedot, ja nekin vain sikäli kuin ne on 
           
  ilmoitettu tai toimitettu ajan tasalle:
           
           
           
     - Nimi (yksi etunimi)
           
     - Lähiosoite
           
     - Postinumero ja postitoimipaikka
           
     - Puhelinnumero kotiin
           
     - Modeemien tyyppi
           
     - Jäsenmaksu kultakin vuodelta (aikaisin on 1986)
           
           
           
     Mustia  listoja  ei ole.  Jos  kuitenkin  tapahtuu 
           
  esimerkiksi sellaista, että jäsenmaksua maksamaton ostaa 
           
  huomattavia määriä PD-ohjelmia, lähetämme huomautusluontoisen 
           
  jäsenmaksulomakkeen. Olemme siis hieman "tiukistaneet byro-
           
  kratiaamme" ja toivomme tämän johdosta yleisöltä huumorihen-
           
  kistä suhtautumista. Erehdyksiä ei muistella.
           
     Teillä on oikeus vaikuttaa niihin tietoihin joita teistä 
           
  kerätään ja pyydän, että muutoista, modeemivaihdoksista ynnä 
           
  muista uutuuksista välitetään tieto minulle. Minä kun toimin 
           
  toistaiseksi klubin jäsenrekisterin ylläpitäjänä ja rahaston-
           
  hoitajana.
           
           
           
   Terveisin Jari Raikko

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003