Hyvät ST-Klubilaiset

Vuosi on ollut vilkas ja kiireinen koko klubille, etenkin
           
   klubin hallitus on ollut työllistetty täydellä tehollaan.
           
   Kaikki ovat tehneet parhaansa ST-Asian eteen. Tätä sarkaa
           
   kyllä tässä maassa riittää vielä tämänkin hallituksen jälkeen.
           
   Klubin nykyinen hallitus kaipaa hieman pieniä muutoksia, koska
           
   olemme joutuneet viimeiset ajat olemaan yhden hengen vajaamie-
           
   hityksellä, koska eräs hallituksen jäsen erosi hallituksesta
           
   kesken kauden. Meillä oli onneksi hänen tilalleen aktiivinen
           
   varajäsen, joka on hoitanut virkaansa sen edellyttämällä tavalla.
           
   Eräs toinen jäsen ei ole kerinnyt kuin yhteen kokoukseen ja kävi
           
   kääntymässä toisessa . Tarvitsemme myös tämän jäsenen tilalle 
           
   toimivan henkilön.
           
   En ole kovin tarkaan selvillä siitä kuinka väsyneitä ja loppuun-
           
   ajettuja ovat nykyisen hallituksen jäsenet, mutta olisi klubin
           
   edun mukaista säilyttää hallituksen perusrunko. Toivottavasti 
           
   nämä vanhat jäsenet jaksavat vielä jatkaa yhden kauden 
           
   panostaan. Hallituksella on vielä keskeneräisiä asioita, joiden 
           
   päätökseenvienti olisi helpompaa ja joustavampaa, jos koko 
           
   hallitus ei muuttuisi täysin uudeksi.
           
   Meillä on edessä vuosikokous, jossa jäsenet päättävät
           
   klubin tulevista asioista. Jokaisen, joka haluaa vaikuttaa
           
   klubin toimintaan, olisi syytä tulla kokoukseen päättämään
           
   yhteisistä asioistamme. Kokous valitsee klubille seuraavan
           
   kauden hallituksen puheenjohtajineen ja toimihenkilöineen.
           
   Runsas osaanotto olisi tarpeen, koska aina on ollut pulaa
           
   henkilöistä, jotka tekevät työtä yhteisen asiamme eteen.
           
           
           
           
           
           
           
   Tavataan kokouksessa !
           
           
           
                   ST-Klubin Puheenjohtaja
           
                         Veikko Joki

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003