ST:n komentotulkeista

Yleistä
           
-------
           
           
           
Komentotulkki on ohjelma, jonka avulla kommunikoidaan tietokoneen
           
käyttöjärjestelmän kanssa. Komentotulkkia ei pidä sekoittaa itse
           
käyttöjärjestelmään, johon niitä voi olla saatavissa useita.
           
Komentotulkkia käytetään mm. ohjelmien käynnistämiseen, tiedostojen
           
kopiointiin, poistamiseen,suojaamiseen, tulostamiseen ja
           
uudelleennimeämiseen, hakemistojen luontiin ja poistamiseen, hakemiston
           
sisällön tulostamiseen, kellonajan asettamiseen ja lukemiseen.
           
           
           
Xeroxin Palo Alto Research Centerissä (PARC) kehitettiin viime 
           
vuosikymmenen lopulla toisenlainen käyttäjäliitäntä, jota kutsutaan usein
           
WIMPiksi (Windows, Icons, Mouse, Pull-down menus).WIMP-pohjaisia 
           
käyttäjäliitäntöjä ovat mm. GEM, Microsoftin Windows,IBM:n Presentation
           
Manager sekä Macintoshin että Amigan käyttäjäliitännät. 
           
           
           
           
           
ST:n komentotulkkeja
           
--------------------
           
           
           
Atari ST:hen on ollut tarjolla komentotulkkeja heti sen tultua
           
markkinoille. Kyseessä ei suinkaan ole paluu vanhaan 
           
ohjelmistoteknologiaan vaan yksinkertaisesti se, että kumpikin 
           
käyttäjäliitäntä elää ja voi hyvin, kummallakin on vahvat puolensa.
           
ST:n käyttäjät ovat siitä onnellisessa asemassa, että he voivat valita
           
tilanteeseen parhaiten sopivan lähestymistavan. Komentotulkki
           
käynnistetään GEM Desktopista aivan kuten mikä tahansa ohjelma, paluu 
           
Desktopiin tapahtuu yleensä komennolla exit.
           
           
           
Atari ST:hen on saatavissa mm. seuraavat komentotulkit: BATCH.TTP,
           
Beckemeyer MT-Shell, msh (Mark Williams micro-shell), COMMAND.TOS, Gulam,
           
Pcommand, SHELL.PRG. Näistä kolme ensiksi mainittua on kaupallisia
           
ohjelmia ja neljä viimeistä ilmaisohjelmia tai julkisohjelmia.
           
           
           
           
           
Pari esimerkkiä
           
---------------
           
           
           
Milloin komentotulkkia kannattaa käyttää? Paljolti on kysymys makuasiasta,
           
mutta selviäkin tapauksia on. Ajatellaanpa vaikka, että halutaan suojata
           
kaikki levykkeellä olevat .PRG-loppuiset tiedostot kirjoittamiselta (koko
           
levyn suojaus ei kelpaa, koska silloin levylle ei voi kirjoittaa ollenkaan)
           
GEM Desktopissa joutuu käymään erikseen läpi joka tiedoston (valitaan
           
hiirellä, valikosta Show Info (Näytä Tiedot), hiirellä kirjoitussuojaus
           
päälle, OK). Jokaisen suojattavan tiedoston kohdalla levyaseman moottori
           
käynnistyy, tiedot haetaan hakemistosta, muutokset tehdään, moottori 
           
pysähtyy. Gulamissa annetaan vain komento: chmod -w *.prg, suoritus on 
           
nopeaa, levyasema ei pysähtele tiedostojen välillä.
           
           
           
Toinen esimerkki: halutaan tulostaa kaikki a- ja b-alkuiset BASIC-tiedostot
           
kirjoittimelle. BASICissa jokainen tiedosto on ladattava ja tulostettava
           
erikseen. GEM Desktopissa joutuu valitsemaan jokaisen tiedoston erikseen 
           
(kirjoitinspooleri helpottaa tilannetta hieman). Gulamissa annetaan 
           
komento print [ab]*.bas ja koneen voi jättää itsekseen tulostamaan.
           
 
           
           
           
Komentotulkin käytöstä
           
---------------------- 
           
           
           
Kun komentotulkki käynnistetään, tulostuu yleensä jotain alkutekstejä.
           
Ohjelma saattaa suorittaa myös joitakin ennalta määrättyjä komentoja.
           
Kun kaikki on valmista, tulostuu näytölle kehoite (prompt) tiedoksi
           
siitä, että tulkki on valmis vastaanottamaan komentoja. Usein kehoite
           
kertoo sen, missä hakemistossa (kansiossa) ollaan. Komennon yleinen
           
muoto on:
           
           
           
 komento [argumentit]
           
           
           
,missä "komento" on komennon nimi ja "[argumentit]" ovat lisätietoa,
           
jota komennon suorittamiseen saatetaan tarvita (hakasulut tarkoittavat
           
tässä sitä, että komento ei välttämättä tarvitse argumentteja).
           
           
           
esimerkkejä (Gulam):
           
           
           
date 01-18-88-19:17:30 asettaa ST:n kellon
           
rx  peli.prg      vastaanottaa Xmodemilla tiedoston peli.prg
           
gem 1st_word      käynnistää GEM-ohjelman 1st-word
           
df a: b:        näyttää vapaan levytilan A:ssa ja B:ssä
           
           
           
esimerkkejä (Pcommand):
           
           
           
type wcfields.c     tulostaa tiedoston wcfields.c kuvaruudulle
           
ctty aux        tulkki siirtyy ottamaan komentoja sarjaportista
           
arc x pd.arc      ajaa ohjelman arc.ttp (purkaa arkiston pd.arc)
           
help          tulostaa komentoluettelon
           
           
           
           
           
Ohjelmat käynnistettään kirjoittamalla ohjelman nimi ilman loppuliiteittä
           
.PRG, .TOS tai .TTP. GEM-ympäristöä käyttävät ohjelmat saattavat vaatia 
           
jonkin pikkujutun toimiakseen (ks. 1st Word esimerkki edellä). Ohjelman 
           
tulee olla joko siinä hakemistossa, jossa ollaan tai ns. polku (path) on 
           
oltava määritelty siten että tulkki osaa hakea ohjelman oikeasta
           
hakemistosta tai ohjelman nimi on kirjoitettava polkuineen, esim: 
           
a:\games\hack. Ohjelman mahdollisesti tarvitsemat argumentit tulee antaa
           
komentorivillä, niitä ei kysytä erikseen kuten ajettaessa .TTP-ohjelmia 
           
GEM Desktopista.
           
           
           
Pitkät ja usein toistuvat komentosarjat voi etukäteen tallentaa ns.
           
komentotiedostoon (batch file, shell script). Komentotiedostoja voi
           
tehdä esim. MicroEmacsilla tai 1st Wordilla (ei WP-moodissa). Se
           
käynnistetään kuten ohjelma, ilman loppuliitettä (esim. Gulamissa .g-,
           
Pcommandissa .bat-loppuinen). Komentotiedosto voi myös olla mahdollista
           
käyttää argumentteja, ehtotestejä ja silmukoita sekä tehdä käyttäjälle
           
kysymyksiä, riippuen komentotulkin laajuudesta. Yleensä tietynniminen
           
komentotiedosto (esim. gulam.g, autoexec.bat) suoritetaan aina kun tulkki
           
käynnistetään. Näin voidaan oma työympäristö voidaan automaattisesti
           
muokata sellaiseksi kuin halutaan.
           
           
           
           
           
Lopuksi
           
-------
           
           
           
Kullakin komentotulkilla on omat hyvät ja huonot puolensa kuten muillakin
           
ohjelmilla. Komentokielen rakennekin tietysti vaihtelee. Lopuksi katsotaan
           
hieman kahta suosittua komentotulkkia, Gulam sekä Pcommand, jotka 
           
kummatkin ovat olleet diskettilehdessä, numeroissa 3/87 (Gulamin alpha-
           
versio) ja 1/87 (Pcommandin versio 1.00).
           
           
           
           
           
PCommand
           
           
           
Pcommand on ns. shareware-tuote, sitä ja sen dokumentteja saa vapaasti
           
levittää, muttei myydä, ei myöskään osana muuta ohjelmistoa ilman lupaa.
           
Rekisteröityminen maksaa $25 johon sisältyy täydellinen dokumentaatio,
           
desk accessory -versio Pcommandista, sekä IBM PC -yhteensopivia 3 1/2 "
           
levykkeitä (1 & 2 -puolisia) formatoiva ohjelma. Ohjelman tekijä on
           
           
           
 Solid Applications Inc.
           
 1333 Moon Drive
           
 Yardley, PA 19067
           
           
           
Pcommand on riviorientoitunut komentotulkki, joka tukee komentotiedostoja.
           
Se tarjoaa interaktiivisen liitännän TOSiin, ST:n käyttöjärjestelmään.
           
Komennot ovat samankaltaisia kuin MS-DOSin komentotulkissa. Pcommandista
           
käsin voi nopeammin käyttää TOSin palveluita kuin GEMin Desktopista käsin.
           
           
           
Pcommandissa on joukko sisäänrakennettuja komentoja. Sen lisäksi siitä 
           
käsin pystyy ajamaan sekä GEM- että TOS-pohjaisia sovelluksia.
           
Komentotiedostot voivat käyttää GEMin keskustelu- ja virheilmoituskenttiä.
           
           
           
Pcommandin sisäänrakennetut komennot
           
           
           
 ?    ABORT  BELL  BREAK  BYE   CD   CHAIN  CHDIR
           
 CLS   COPY  CP   CTTY   DATE  DEL   DIR   D 
           
 ECHO  ERASE  ERA   EXIT   FOR   GEM   GOTO   HELP
           
 IF   INPUT  LOG   MKDIR  MD   PATH  PAUSE  PRINT 
           
 PROMPT QED   REM   REN   RENAME RESERVE RMDIR  RD
           
 SET   SHIFT  STACK  SWITCHAR TIME  TOS   TYPE   VER   
           
 VERIFY VOL   WRAP    
           
           
           
           
           
Gulam
           
           
           
Gulam on täysin ilmainen tuote, sen tekijä rohkaisee antamaan ohjelman
           
toisille, maksua siitä ei saa ottaa. Gulamissa on yli 60 sisäänrakennettua
           
komentoa, tiedostonimen täydennys, komentopino (annettuja komentoja
           
muistetaan n kpl, niitä voi antaa uudelleen sekä editoida), komentojen
           
uudelleen nimeäminen, polun etukäteisetsintä (rehash), 'MicroEmacs'-
           
editori, yksinkertainen pääte-emulaattori, xmodem-tiedostonsiirto, 
           
merkkijonon etsintä tiedostosta (egrep), kirjoitintulostus sekä
           
syötön/tulostuksen uudelleenohjaus.
           
           
           
Gulam muistuttaa Unix 4.xBSD:n komentotulkkia 'csh'. Eroja kuitenkin on.
           
Uudemman beta-version saa esim.Husky BBS:stä tai ohjelmointiryhmästä
           
(kannattaa sopia etukäteen). Gulam ei tunne skandinaavisia merkkejä. 
           
Diskettilehdessä ollut Gulam on sovitettu skandinäppäimistölle 
           
(erikoismerkit löytyvät oikeista paikoista), Huskyssa olevassa tiedostossa
           
on mukana C-source, josta voi modifioiden tehdä ohjelman, joka sovittaa
           
näppäimistön. Ohjelmointiryhmän Gulamissa näppäimistö on valmiiksi
           
sovitettu.
           
 
           
Gulamin sisäänrakennetut komennot:
           
           
           
 alias  dm    endwhile help   more   printenv set   ue 
           
 cat   dirc   exit   history mson   pushd  setenv  unalias 
           
 cd    dirs   fg    if    msoff  pwd   source  unset 
           
 chmod  echo   fgrep  kb    mv    rehash  sx    unsetenv 
           
 copy   egrep  foreach lpr   peekw  ren   te    which 
           
 cp    ef    format  ls    pokew  rm    teexit  while 
           
 date   endfor  gem   mem   popd   rmdir  time   
           
 df    endif  grep   mkdir  print  rx    touch  
           
           
           
           
           
Esa Matti Lippu

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003