Disketti, levyke, korppu

Atari ST:ssä käytetään 3,5 tuuman levykettä. Itse tietoa 
           
tallentava magneettilevy on muovikuoren alla. Levyyn levyasema 
           
pääsee käsiksi aukon kautta, joka paljastuu sivuunsiirtyvän 
           
peltilevyn alta. Kaikissa levyissä yksi- ja kaksipuolisissa
           
on tällainen luku- ja kirjoitusaukko levyn kummallakin puolella. 
           
Levyt ovatkin aina kaksipuolisia, mutta etikettiin merkitty
           
puoliskojen määrä määräytyykin testien perusteella. Yksipuolisessa
           
ei toiselle puolelle ole kyetty riittävän luetettavasti 
           
tallentamaan tietoa. Tämä siis tarkoittaa, että yksipuolisia voi 
           
aivan hyvin käyttää kaksipuolisestikin. Talletus- ja lukuvirheiden 
           
todennäköisyys on vain normaalia huomattavasti suurempi. 
           
Suojalevyyn painetut merkinnät tarkoittavat:
           
       
           
     SS = single sided = yksipuolinen
           
     DS = double sided = kaksipuolinen
           
           
           
     SD = single density = yksinkertainen tiheys
           
     DD = double density = kaksinkertainen tiheys
           
           
           
Jälkimmäiset merkinnät tarkoittavat levykkeen laatua, sitä kuinka 
           
tiheässä magneettinen aine on levyn pinnassa. Tallennustiheys on 
           
sitä suurempi mitä enemmän on magneettista ainetta. Double density
           
levykkeitä voi käyttää joko yksi- tai kaksipuolisessa levyasemassa.
           
           
           
     135 TPI 
           
           
           
Merkintä ilmoittaa tallennuskapasiteetin: kuinka paljon uria
           
voidaan formatoida tuumaa kohden. TPI = tracks per inc. 
           
           
           
           
           
Atari ST formatointi
           
           
           
  Atari TOS pystyy käsittelemään eri tavalla formatoituja
           
levykkeitä; levypuoliskojen määrä, urien (tracks) lukumäärä, 
           
sektoreitten (sectors, formatointiohjelmat puhuvat block:eista) 
           
määrä raidalla ja tavujen (bytes) määrä sektorilla voivat 
           
vaihdella järjestelmästä ja levykkeestä toiseen. 
           
Tyypillisessä formaatissa (yksipuolisessa 3,5 tuuman 
           
levykkeessä) on yksi puoli, 80 uraa (numeroituna 0:sta 79:ään), 
           
9 sektoria uralla ja 512 tavua sektorilla. Tällaiselle 
           
levykkeelle mahtuu 360K. (80 * 9 * 512 = 360).
           
Kuitenkaan koko tämä määrä ei ole käytettävissä. TOS käyttää
           
osan alueesta 1) boottauksessa tarvittavaan tietoon, 
           
2) taulukkoon, josta ilmenee miten tiedostot sijaitsevat (FAT) ja 
           
3) sisällysluetteloon. Jäljelle jäävä osa on 
           
käyttäjän tallettamille tiedoille. Yllä selostetussa formaatissa 
           
boottitiedot sijaitsevat 1:llä, FAT 5:llä ja hakemisto 7:llä 
           
sektorilla, joten TOS käyttää levyke tilasta 6,5K. 
           
           
           
Boottaustiedot sijaitsevat jokaisella formatoidulla levykkeellä 
           
aina 0 raidan ensimäisellä sektorilla 0 puoliskolla Siellä 
           
on tiedot miten käyttöjärjestelmä load:ataan ja miten levyke on 
           
formatoitu. 
           
FAT-taulukko alkaa tavallisesti 0 raidan toiselta sektorilta 0 
           
puoliskolla. Sen koko vaihtelee formaatista toiseen. FAT 
           
käytetään kartoittamaan tiedostojen sijaintia, koska yksi 
           
tiedosto ei välttämättä jatku sektorilta sektorille. Jokainen 
           
merkintä FAT:ssä on 12 tai 16 bittiä pitkä (samalla levyllä 
           
merkinnät ovat samankokoisia) ja jokainen edustaa sektorin 
           
clusteria levykkeellä. Taulukon arvot ja sektoreitten määrä 
           
clusteria kohden vaihtelee formaatin mukaan. Yksipuolisella 
           
levyllä clusteria kohden on kaksi sektoria ja jokainen FAT arvo 
           
on pituudeltaan 12 bittiä. Jokainen 12 bitin tallennepari vie 3 
           
tavua FAT:stä, kun 16 bitin tallenne veisi 2 tavua. Clusterit on 
           
numeroitu alkaen 2 ja jatkuen levykkeen loppuun.
           
FAT:in kaksi ensimmäistä arvoa on varattu formatointi tiedoille. 
           
Tämän takia clusterit on numeroitu 2:sta eikä 0:sta lähtien. FAT 
           
arvo 0 tarkoittaa, että sitä vastaava clusteri on vapaa. 
           
Heksadesimaali arvo FF7 (FFF7 16 bitin muodossa) tarkoittaa, 
           
että clusteria ei käytetä levykevirheitten takia. Mikä tahansa 
           
muu arvo tarkoittaa, että clusteri on osa tiedostoa. 
           
Heksadesimaali FFF (tai FFFF), että clusteri on tiedoston 
           
viimeinen. 
           
Hakemistossa tiedoston ensimmäinen arvo sisältää tiedoston 
           
ensimmäisen clusterin numeron. Tämän ensimmäisen clusterin FAT 
           
arvo sisältää seuraavan clusterin numeron (tai FFF jos tiedosto 
           
on vain yhden clusterin mittainen). Toisen clusterin FAT arvo 
           
kertoo kolmannen clusterin numeron ja niin edelleen. Tällä tavoin 
           
jokainen clusteri on käytettävissä vaikka ne jonkin tiedoston 
           
kohdalla eivät olisi peräkkäin. 
           
On hyvin vaarallista muuttaa clusteria tietämättä tarkoin mitä 
           
tapahtuu. Itse asiassa FAT:stä on levykkeellä useampia kopiota, 
           
koska se sisältää niin tärkeitä tietoja.
           
Levykkeellä on FAT:in jälkeen hakemisto, joka on 7 sektoria pitkä 
           
yksipuolisella 3,5 tuuman levykkeellä. Se sisältää kaikki tiedot 
           
tiedostoista, paitsi FAT:in tiedot ja tietysti itse tiedosto 
           
datan. Jokainen hakemisto merkintä on 32 tavua pitkä ja siinä on 
           
8 kenttää:
           
     1) Tiedoston nimi         8 tavua
           
     2) Tiedoston tunniste       3 tavua (extender,extension)
           
     3) Tuntomerkit           1 tavu
           
     4) Käytössä/Vapaata        10 tavua
           
     5) Viimeisen muutoksen kellonaika 2 tavua
           
     6) Viimeisen muutoksen päivämäärä 2 tavua
           
     7) 1:sen clusterin numero     2 tavua
           
     8) Tiedoston koko         4 tavua
           
Tiedoston nimi-alue sisältää tiedoston nimen ASCII tekstinä. Nimi 
           
voi olla korkeintaan 8 merkkiä. Jos nimi on lyhyempi tyhjät 
           
paikat täytetään tyhjillä. Kaikki merkit tallennetaan isoina 
           
kirjaimina (upper case). Nolla ensimmäisenä tavuna tarkoittaa, 
           
että kenttää ei ole käytetty aikaisemmin. Heksadesimaali E5 
           
(kymmenjärjestelmän 299) tarkoittaa, että tiedosto on poistettu 
           
(erased). Tyhjä merkit tiedoston ensimmäisessä tavussa merkitsee 
           
alihakemistoa. 
           
Tiedoston tunniste sisältää kolme merkkiä. Jos tunniste sisältää 
           
vähemmän merkkejä ne täytetään tyhjällä. Kaikki merkit tallentaan 
           
isoina.
           
Tiedoston tuntomerkit käyttävät kentästä 6 bittiä tietojen 
           
tallentamiseen. Kaksi jäljelläolevaa ei ole käytössä.
           
Neljäs hakemiston merkinnöistä on varattu tulevaisuuden käyttöä 
           
varten. Kaikki alueen merkit on 0:lia.
           
Aika kenttä on 16 bittinen jaettuna kolmeen osaan. Ylimmät viisi 
           
kertovat tunnit (0-23). Keskimmäiset 6 minuutit (0-59). Alimmat 
           
viisi sisältävät sekunnit kahden sekunnin osina (0-29). Jaa 
           
sekuntti kentän arvo kahdella saadaksesi oikean numeron. 
           
Päivämäärä kenttä on myös 16 bittinen jaettuna kolmeen osaan. 
           
Seitsemän ylintä on vuosiluku vähennettynä 1980:llä (lisää 1980 
           
saadaksesi oikean vuosiluvun). Neljä seuraavaa on kuukausia 
           
varten (1-12). Alimmat 5 bittiä kertoo päivän (1-31).
           
Seitsemäs kenttä hakemiston merkinnöissä sisältää tiedoston 
           
ensimmäisen clusterin numeron. Sen käyttö on selostettu edellä 
           
FAT tiedoissa.
           
           
           
Tiedoston koko on neljä tavua sisältäen tiedoston koon tavuina.
           
Tiedoston todellinen koko TOS:in lukemana voi olla pienempi 
           
jos viimeinen clusteri saavuttaa FAT:in ennenkuin näin monta 
           
tavua on luettu. 
           
           
           
Joillakin levyeditoreilla voidaan edellä olevia tietoja 
           
käsitellä. Ole hyvin varovainen näiden levykkeen erikoisalueiden 
           
editoinnin kanssa. On liiankin helppoa sotkea tiedosto tai levyke 
           
parantumattomaan kuntoon.
           
           
           
                  Katsoa saa, mutta ei koskea
           
                      Jan Alanco

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003