OHJELMA, JOLLA SAADAAN YKSIPUOLISEN TOISELLEKIN PUOLELLE TAVARAA

Totta se on. Tämän lehtilevykkeen toisella puolella on MORIA-niminen
           
peli. Yksipuolisen levyaseman omistajat älkööt närkästykö! MORIA
           
on peli, joka pyörii vain kaksipuolisessa levyasemassa ja megan RAM-
           
muistilla varustetussa ST-koneessa. Joten yksipuolisten omistajat
           
eivät kuitenkaan voisi nauttia MORIA:sta. Tosin ohjelma on löydettävissä
           
PD-kirjatostakin, mutta edellä mainitut vaatimukset eivät siitä muutu.
           
Toisaalta tälläkin levyllä on sellaisia ohjelmia, jotka pyörivät 
           
vain joko mustavalkoisessa tai värillisessä monitorissa. Yritämme 
           
kuitenkin tyydyttää kaikkien tarpeet tasapuolisesti ketään unohtamatta.
           
Ohjelma, jolla kopiointi levykkeen toiselle puolelle on mahdollista
           
niin, että vaikka levy on "kaksipuolinen" sitä voidaan lukea 
           
yksipuolisella levyasemalla, on nimeltään FLIP. Ohjelma on tavallista 
           
tehokkaampi kopiointiohjelma.
           
           
           
Kaksipuolisten omistajat tehkööt seuraavasti. 
           
           
           
1. FLIP-ohjelma löytyy tältä levyltä ARC:attuna, joten avaa ensin 
           
FLIP.ARC
           
           
           
2. Aja sitten FLIP_27.TOS
           
           
           
3. Kirjoita a2bfv, jos sinulla on kaksi levyasemaa, tai a2afv, jos 
           
sinulla on vain yksi levyasema, pane ohjeitten mukaan alkuperäis-
           
levyke levyasemaan ja sitten kun ohjelma vaatii formatoimattoman
           
levykeen (a-levyaseman pitää olla siis kaksipuolinen)
           
           
           
4. Voila, MORIA-niminen ohjelma ilmestyy levylle ARC:kattuna
           
           
           
5. Avaa ARC:ki ja siirrä ohjelma kaksipuolisella levykkeelle ja ota
           
jokin komentotulkki käyttöön, esim: Gulam, ja kirjoita MORIA 
           
           
           
6. Jos kaikki meni oikein, silmiesi edessä kuvaruudulla pitäisi olla
           
MORIAN kysymys Choose a race:
           
           
           
UGH, olen puhunut.       Kukako?      ST-kolli tietysti!

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003