Jäsenmaksuista vuoden kaatuessa...

Tässä lehdessä olevassa jäsenrekisteritiedostossa on 393 
           
   jäsentä. Hallitus tässä hiljattain määräsi minut poistamaan 
           
   rekisteristä ne, jotka eivät ole maksaneet vuosina -87 ja
           
   -88 maksuansa. Jäljelle jääneet ovat siis oheisessa tiedos-
           
   tossa. Jos nyt olet postissa saanut tämän lehden, on varsin 
           
   todennäköistä, että löydät itsesi listalta, kyllä on metkaa! 
           
   Pyytäisinkin  Sinua nyt tarkastamaan nimesi ja  siihen 
           
   liittyvät tiedot listalta ja varmistamaan, että ne ovat 
           
   oikein ja siinä muodossa kuin haluat.
           
     Jos huomaat kohdallasi virheellisiä merkintöjä, voit 
           
   korjata ne joko a) täyttämällä ne lehden mukana tulleeseen 
           
   maksulomakkeeseen (helpoin tapa) tai b) lähettämällä tiedot 
           
   postikortilla ST-klubin rekisteri- ja taloudenhallintajaok-
           
   sen ylipäätarkastajalle. Tätä varten saa postista ilmaiseksi 
           
   OLEMME MUUTTANEET-kortteja jotka myös kulkevat maksutta 
           
   postissa. Osoitteeni on tämän puisevan tarinan lopussa.
           
           
           
           
           
     JÄSENMAKSULOMAKKEEN TÄYTTÖ
           
           
           
   No niin, mennään taas litania läpi: Jäsenmaksupankkisiirto-
           
   lomakkeesi neljäs osa - MAKSAJA BETALAREN - on ikioma jäsen-
           
   korttisi. Sen taitat ja panet lompsaasi muovikuoreen(?). Lo-
           
   makkeen oikeanpuoleiseen osaan kirjoitat SELKEÄSTI nimesi ja 
           
   vasemmalle puolelle vastaavasti nimen alle osoitteesi. Vain 
           
   nämä kaksi tietoa ovat välttämättömiä.  Muuta ei siis 
           
   tarvitse merkitä, jollet halua. ÄLÄ merkitse henkilötunnus-
           
   tasi ja jätä kohta "Jäsennumero" tyhjäksi. Lomakkeen oikeas-
           
   sa puoliskossa on mustalla painettu "Puhelin" ja "Modeemi". 
           
   Monesti on hyötyä siitä (ei ainoastaan rekisterinhoitajalle 
           
   vaan myös klubilaiselle itselleen), että puhelinnnumero on 
           
   yleisessä tiedossa. Jos merkkaat puhelinnumerosi, muista 
           
   suuntanumero. Jos käytössäsi on esim. 300 ja 2400 baudin 
           
   modeemit, voit merkata toiseen kohtaan "v.21, v.22 bis".
           
     ST-klubilaiseksi liittyminen ja sen jäsenmaksun pulitus 
           
   voidaan hoitaa millä tahansa pankkimaksulomakkeella, kaik-
           
   kien niiden kopio tulee minulle ja merkkaan asianomaisen 
           
   ylös kunhan vain saan nimestä selvää. Osoitteen perille meno 
           
   on välttämätöntä lehden toimittamiseksi. Osa teistä ON JO 
           
   maksanut vuoden 1989 jäsenmaksun. Loppuvuodesta liittyneet 
           
   on tulkittu jäseniksi vuosille -88 ja -89. Tästä on lähe-
           
   tetty asianomaisille tieto. Jos on epäselvää, ota yhteyttä. 
           
   Mikäli olet saanut infolappuseni, älä maksa uudestaan, tulee 
           
   vain sotkua.
           
     Klubin jäsenmaksu tulisi maksaa kernaimmin viimeistään 
           
   helmikuun alkupuolella, sillä saman kuun lopulla lähtee 
           
   lehti n:o 1/1989 tulemaan. Pankki ei aina toimita maksukuit-
           
   teja millään esimerkillisellä vauhdilla! Maksu oikeuttaa 
           
   kaikkeen klubin sääntöjen sallimaan ja äänioikeuteen maalis-
           
   kuisessa vuosikokouksessa ja syyskokouksessa. "Suomenkieli-
           
   siä Tieto-Sanomia" tulee 4 kpl vuodessa, MUTTA emme sitoudu 
           
   toimittamaan niitä jälkikäteen.  Tämän vuoksi kannattaa 
           
   maksaa ajoissa.
           
     Talousasiat ovat kuivia, joten kiitos että jaksoitte 
           
   taas lukea vuosittaiset iänikuiset ja kipakkaa talvea!
           
           
           
           
           
     Ystävällisin terveisin Jari Raikko (jäsenrekist. hoit.)
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003