Hardis = Hard Disk Drive, winsu = Winchester, kovalevy, kiintolevy = fixed 
           
disk. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tässä kirjoituksessa käytetään 
           
nimitystä kovalevy.  
           
Usein sanotaan, että kovalevyä käytetään vasta raskaalla hyötykäyttö-
           
tasolla,  toimistokäytössä.  Kuitenkin  monella klubilaisellakin on 
           
kovalevy. Kalliskin se on. Jotain erityistä siinä kuitenkin täytyy 
           
olla. Mitä etua on kovalevystä verrattuna tavalliseen levyasemaan?
           
           
           
   1. toiminnat kuten ohjelmien käynnistymiset tapahtuu nopeammin,
           
    ohjelmat pyörivät nopeammin 
           
   2. tiedostojen kopionti tapahtuu nopeammin 
           
   3. tiedostot ja ohjelmat pysyvät paremmassa järjestyksessä, jos
           
    vain jaksaa pitää huolta kovalevystään
           
   4. tavaraa mahtuu huomattavasti paljon enemmän
           
           
           
Huonoja puoliakin löytyy.
           
           
           
   1. maksaa paljon
           
   2. kova käymisääni, joskin uusien mallien myötä vähenemässä
           
   3. vie enemmän tilaa kuin tavallinen levyasema
           
   4. järjestyksen sotkee helposti, jos on laiska
           
   5. varmuuskopioiden teko pitää aina muistaa, ettei vian ilmennettyä
           
    tai epävarman utiliteettien käytön takia menetä kaikkea hetkessä
           
    sanonko minne
           
   6. monista ohjelmista pitää olla kovalevyversio
           
           
           
Huonoja puolia löytyi enemmän, mutta ne hyvät puolet painaakin vaa'assa 
           
paljon enemmän. Eroa tavalliseen levyasemaan voi verrata siirtymiseen 
           
tavallisesta levysoittimesta laser Compact Disc levy-soittimeen. Tuli 
           
äskettäin itse hankittua moinen ja ero on korvin kuultava, löytyypähän sen 
           
verran enemmän dynamiikkaa, puhdasta sointia ja ilman kohinaa. 
           
           
           
Tässä  jutussa on tarkoitus selvitellä kovalevyyn  liittyvää yleis- 
           
luontoisesti. Sellaisen kun saa hankituksi löytyy pakkauksesta toki 
           
käyttöohjeet - englanniksi!? Joten tässä on niitä ohjeita ja vinkkejä 
           
ensimmäisellä kotimaisella. 
           
           
           
Purku
           
           
           
Jokainen saanee tavaran ulos pahveistaan ja styroxpehmusteista. Ensin 
           
tarkastetaan löytyykö kaikki mitä pitääkin. Levylle raivataan tila. 
           
Uusimmat Atarin kovalevyt on suunniteltu sijoitettavaksi monitorin alle. 
           
Kaapelit työnnetään kiinni, ST:n taustassa on oma liitäntäportti kova-
           
levylle. A-levyasemaan pannaan pakkauksen mukana tullut (muista ottaa 
           
varmuuskopio) Start Disketti. Kovalevyasemaan käynnistetään ensimmäiseksi 
           
(näin aina kun bootataan kovalevyn kanssa) ja annetaan sen kiihtyä 
           
riittävään kierrosnopeuteen. Kun ST nyt käynnistetään ilmestyy työpöydälle 
           
(oletusarvona aina ensimmäinen kovalevyasema) C-levyasema, jonka nimenä 
           
on Hard Disk. 
           
           
           
Alustus ja partitiointi
           
           
           
Start Diskettillä oleva HDX.PRG kovalevyn installointiohjelma kysyy kova-
           
levyn tyyppiä ja miten moneen osaan haluaa kovalevynsä jakaa. Monien 
           
mielestä yksi yhtenäinen levy on paras. Itse olen sitä mieltä, että levyn 
           
voisi jo nyt jakaa osiin, jolloin syntyy ensimmäinen hakemistojako. 
           
Levyasemien nimet voisivat esimerkiksi olla ensin kaksi tavallista levy-
           
asemaa A:Kaksip.asema, B:Yksip.asema, sitten varsinainen kovalevyn asema-
           
jako C:Työkalut, D:Lehti, E:Hyöty ja F:Huvit. 
           
           
           
Levyasemien installointi
           
           
           
Levyasemaikonit  saadaan aikaiseksi samaan tapaan kuin RAM  DISK:in 
           
asemointi. Aktivoidaan (mustataan) levyasemaikoni, Options- valikosta 
           
otetaan Install Disk Drive, Esc:llä tyhjennetään Drive Identifier kohta, 
           
kirjoitetaan uusi levyaseman kirjainmerkki, Icon Labelliin vastaavasti 
           
pannaan haluttu levyaseman nimi ja painetaan Install. Näin edetään kunnes 
           
kaikki partitiot on käyty läpi ja Save Desktopista tallennetaan tehdyt 
           
installoinnit. Tämä DESKTOP.INF taltioituu C:asemalle, jonne kannattaa 
           
viedä kaikki kovalevyn boottaamiseen tarvittavat tiedostot ja ohjelmat. 
           
Halutessa kovalevy voidaan myös bootata levykkeeltäkin. HINSTALL. PRG:llä 
           
installoidaan itse kovalevy, jolloin syntyy .SYS päätteinen tiedosto 
           
C:asemalle.
           
           
           
Tarpeelliset ja hyödylliset C:levyllä
           
           
           
Aiemmin mainittiin C:aseman juurihakemistoon syntyneet DESKTOP.INF ja 
           
SH???DVR.SYS tiedostot. AUTO kansiossa (folder) pitää lisäksi olla ainakin 
           
AHDI.PRG.  AUTO  kansioon  voi sijoittaa ohjelmia  halunsa  mukaan. 
           
Suosituimpia ovat 
           
           
           
   lisäalihakemistot  FOLDR???.PRG
           
             (kysymysmerkkien paikalle kirjoitetaan 
           
             haluttu alihakemistojen määrä)
           
           
           
   herziluvunvaihtajat CHANGEHZ.PRG, PAL60HZ.PRG
           
             (Thomson värimonitoria varten)
           
           
           
   näytönsäästäjät   SCNSAVE.PRG 
           
             (sammuttaa näytön jos siinä ei mikään 
           
             liiku,  joten esim. Desktop ei pala 
           
             kuvaruudun pintaan)
           
           
           
   asessorinvalitsin  SELECTOR.PRG
           
             (koska ACC-tiedostoja ei aina tarvitse 
           
             ja niitä voi olla vain kuusi kerrallaan 
           
             käytössä,  voidaan  asessoriohjelmat 
           
             sijoittaa    kaikki     C:aseman 
           
             juurihakemistoon ja selectorilla valita 
           
             tarvittavat)
           
           
           
   RAM DISK ohjelma  ETERNAL.PRG, RAM768.PRG
           
             (muodostaa  automaattisesti  ramlevyn 
           
             boottauksen yhteydessä)
           
           
           
   ASSIGN.SYS valitsin ASSELECT.PRG
           
             (valitsee  GDOS.PRG:n   tarvitsevien 
           
             ohjelmien ASSIGN.SYS:n,  tämän jälkeen 
           
             pitää  tietysti tulla valitsin  jolla 
           
             valitaan GDOS.PRG)  
           
           
           
AUTO kansioon ohjelmat pitää viedä siinä järjestyksessä, missä niiden 
           
haluaa käynnistyvän. Ne on siellä siinä järjestyksessä eli jos joku on 
           
otettu välistä pois tilalle tulee se joka seuraavaksi tuodaan sisään. 
           
Ensimmäiseksi tulee tietysti kovalevyyn liittyvät  ohjelmat,  sitten 
           
laitteistoon vaikuttavat ja lopuksi ohjelma- tai instausvalinnat. 
           
           
           
Hakemistot eli järjestys kovalevyllä
           
           
           
Kovalevylle tuli jo installoitua ensimmäisen tason  hakemistot levy-
           
asemittain. Ensimmäinen seuraavan tason alihakemistoksi tuli AUTO kansio. 
           
Sinne ei yleensä perusteta lisää alihakemistoja. Alihakemistoja voi luoda 
           
yleensä yhteensä neljäkymmentä, mutta apuohjelma FLDR100.PRG käsittelee 
           
sataaneljääkymmentä kansiota. Alihakemistoja voi olla neljässä tasossa, 
           
joten järjestämällä kovalevy useampaa osaan saatiin tavallaan yksi aste 
           
lisää. GEM Desktop pystyy esittämään 256 kappaletta (files and folders) 
           
pää- eli juurihakemistossa. Yhteensä kaikissa avoimissa ikkunoissa voi 
           
olla yhteensä 400 kappaletta. Kovalevyllä voi olla useampiakin, mutta ne 
           
eivät siis näy kuvaruudulla. 
           
           
           
Hakemistopolku
           
           
           
Ikkunoissa liikutaan hakemistosta toiseen yksinkertaisesti avaamalla ja 
           
sulkemalla kansioita. Ohjelman sisällä käyttöön tulee Item Selector. 
           
Directory: alla olevalla rivillä määritellään ns. hakemistopolku:
           
           
           
   1.  Rivi saadaan kokonaan tyhjäksi Esc-näppäimellä tai 
           
   lopusta alkaen käyttämällä Backspace-näppäintä tai osittain 
           
   viemällä    kursori nuolinäppäimillä tarvittavaan kohtaa 
           
   ja   poistamalla   muutettavat Delete-näppäimellä.
           
           
           
   2.  Lukujärjestyksessä  ensimmäisenä  on  levyaseman 
           
   kirjaintunnus (A..Z), kaksoispiste (:) ja kenoviiva (\). 
           
   Kirjaintunnus voidaan siis vaihtaa siksi mihin levyasemalle 
           
   haluaa.
           
           
           
   3. Kenoviivan jälkeen tulee hakemiston (kansion) nimi. Jos 
           
   tarvitsee edetä vielä syvemällä tasolle hakemistopuussa 
           
   merkitään aina kenoviivan jälkeen syvemmän hakemiston nimi. 
           
   Viimeisen halutun alihakemiston jälkeen tulee kenoviiva.
           
           
           
   4.  Tämän jälkeen tulee tiedostonimi (kork.  kahdeksan 
           
   merkkiä) tarkentimineen ( pisteen (.) jälkeen kolme merkkiä).
           
   Tavallisesti katkoviivalla lukee *.*, joka tarkoittaa mikä 
           
   tahansa tiedosto mitä tarkennin tyyppiä tahansa,  siis 
           
   valitaan kaikki. Tiedostonimen kohdalle voisi kirjoittaa 
           
   tietyn tiedoston, mutta tavallisemmin tarkempi määrittely 
           
   tehdään tarkentimen kohdalla. Esim. *.DOC valitsee kaikki 
           
   doc-päätteiset tiedostot.
           
           
           
   5. Hakemistopolun määrittelyn jälkeen jos on tehty muutos 
           
   a)  vain  levyaseman  kohdalla,  klikataan  hakemiston 
           
   sulkukentän päällä
           
   b) vain kansion tai tiedoston suhteen, klikataan hakemiston 
           
   yläreunan päällä
           
           
           
Aikaisemmin mainitsin, että levyasemaikonit voisi esimerkiksi nimetä 
           
seuraavanlaisesti:
           
           
           
   A: kaksip.levyasema, kaksipuolinen on hyvä sijoittaa A-
           
   asemaksi,  koska  useinmiten  se  on  ohjelmalevykkeen 
           
   oletusasemana ja ohjelmalevyke on usein kaksipuolinen
           
           
           
   B: yksipuolinen asema, B-asema toimii useinmiten varsinkin 
           
   kun ohjelmalevyke on A-asemassa data-asemana eli ohjelmalla 
           
   aikaansaadut tuotokset esim. .DOC-tiedostot tallennetaan 
           
   oletusarvon mukaisesti B-asemalle
           
           
           
   C:  työkalut,  aikaisemmin kerroin että C-asema toimii 
           
   kovalevyaseman  bootissa  oletusasemana ja  sinne  siis 
           
   kannattaa sijoittaa kaikki työkaluohjelmat:  AUTO-kansio 
           
   tarvittavine  sisältöineen ja  ACC-tiedostot  juuritason 
           
   hakemistoon, muita kansioita voivat olla ajettavat RAM-
           
   ohjelmat, spoolerit ja muut utiliteetit. 
           
           
           
   D: lehti, minun tapauksessa olen vienyt tähän asemaan kaikki 
           
   lehden tekoon liittyvät ohjelmat ja tiedostot
           
           
           
   E: hyöty, täällä on kaikki käyttämäni hyötyohjelmat omissa 
           
   kansioissaan ja sillä tasolla jossa on itse pääohjelma 
           
   sijaitsee myös ohjelman tuotoskansio 1STWORDIN DOC-kansio
           
           
           
   F: huvit, varsinainen pelien temmellyskenttä, jaoteltuna 
           
   pelityypeittäin alihakemistoihin, joissa siis itse pelit 
           
   omissa kansioissaan
           
           
           
   G:  RAM  DISK,  C-aseman mentyä boottausasemaksi  olen 
           
   installoinut seuraavan  vapaan asema kirjain merkin  RAM 
           
   levykkeeksi,  tosin  normaalisti  vain  ikonina  (Save 
           
   Desktopilla  tallennettuna) joka  muutetaan  ajettavalla 
           
   ohjelmalla sisäiseksi levyasemaksi  
           
           
           
Ylläpito ja huolto-ohjelmat
           
           
           
Aivan itsekseen kovalevy ei elä. Se vaatii ylläpitoa ja hoivaa. Järjestys 
           
levyllä voi helposti sekaantua, koska sitä kuvittelee, että on tilaa missä 
           
mellastaa. Usein sotkut syntyy kun kuvittelee että on aikaa tehdä poistoja 
           
ja siirtoja myöhemminkin. Ne vain pyrkii jäämään kummittelemaan. Aina ei 
           
välttämättä tunnista väliaikaiseksi tarkoitettuja foldereita. Hyvä tapa 
           
onkin nimetä ne niin että tuntee ne väliaikaiseksi esim. TPM (temporary)
           
tai VÄLIAIK. Sitten pitää vain muistaa välillä poistaa nämä 
           
väliaikaiseksi tarkoitetut kansiot.
           
           
           
           
           
Toivottavasti edellisestä saa jonkinlaisen käsityksen kovalevystä 
           
ja sen käytöstä. Kaipa monet ovat vakuuttuneita kovalevyn 
           
hyödyllisyydestä, mutta hinta voi todellinen hankinnan este.
           
Toisaalta asian voi ottaa niinkin kuin eräs innokas valokuvauksen 
           
harrastaja sanoi: "Satojen tuhansien hankintahintaa auton 
           
kohdalla ei ihmetellä, mutta kun joku kertoo ostaneensa 
           
kymppitonnia lähentelevän kamerakokoonpanon ruvetaan päivittelemään
           
että miten sillä on varaa?" 
           
           
           
                      JANI

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003