Bittejä vai pelejä eli mihin ST:tä käytetään

Vielä kerran kiitokset kaikille jäsenkyselyyn vastanneille. Palaamme
           
vielä kerran kyselyn tuloksiin, tällä kertaa aiheena ST:n käytön
           
syvin olemus.
           
                                        
           
Edellisellä kerralla kerroimme, millaisia koneita ja ohjelmistoja klubi-
           
laisilla on jäsenkyselyn perusteella. Nyt puhumme siitä, mitä ST:llä
           
tehdään ja mitä ominaisuuksia siinä pidetään tärkeinä.
           
           
           
Suurin osa vastaajista ilmoitti useamman pääsyyn ST:n hankintaan. Tästä 
           
syystä prosentit eivät summaudu sataan. Tärkeimpiä hankinnan syitä olivat
           
suuri työtila (RAM) (52%), ohjelmointi (29%), piirrosominaisuudet (27%),
           
hyvä pelikone (24%), hinta sekä hinta-laatusuhde (23%) ja midi (15%). Muita
           
pääsyitä (< 10%) olivat mm. monipuolisuus, helppokäyttöinen graafinen käyt-
           
töliittymä, nopeus, hyvä mustavalkomonitori, ohjelmien saatavuus sekä tutta-  
           
vien suositukset.
           
           
           
           
           
Se, mihin ST:tä käytetään, käy ilmi seuraavasta taulukosta:
           
           
           
    1  2  3  4  5  6  7  8  9
           
 aika apu tek kor tau pii ohj mus pel muu   1 apuohjelmat
           
 100%  0  3  0  0  0  1  0  0  0   2 tekstinkäsittely
           
  90%  0  2  0  0  0  2  1  4  0   3 kortisto
           
  80%  0  6  0  0  1  1  3  0  0   4 taulukko
           
  70%  0  5  0  1  0  4  2  4  2   5 piirros
           
  60%  1  9  0  1  1  2  1  2  4   6 ohjelmointi
           
  50%  0  6  0  0  2  3  2  4  1   7 musiikki
           
  40%  0  9  1  1  5  4  0  6  4   8 pelit
           
  30%  1 16  5  3 10 16  2 13  3   9 muu
           
  20%  8 21  4  6 12 19  4 12  9
           
  10% 37 32 18 13 40 20 13 42  9
           
  0% 82 20 101 104 58 57 101 42 97
           
           
           
Osaa vastauksista ei voitu käyttää, käytetty aika summautui yli 100%:n.
           
Kelvollisia vastauksia oli yhteensä 129. Voi todeta, että joukossa on
           
puhtaita tekstinkäsittelijöitä kolme kappaletta ja yksi tosiohjelmoija.
           
Taulukkoa vastaava kumulatiivinen prosenttitaulukko on tämän näköinen:
           
           
           
     1  2  3  4  5  6  7  8  9   
           
 aika apu tek kor tau pii ohj mus pel muu   
           
 100%  0%  2%  0%  0%  0%  1%  0%  0%  0%   
           
  90%  0%  4%  0%  0%  0%  2%  1%  3%  0%   
           
  80%  0%  9%  0%  0%  1%  3%  3%  3%  0%   
           
  70%  0% 12%  0%  1%  1%  6%  5%  6%  2%   
           
  60%  1% 19%  0%  2%  2%  8%  5%  8%  5%   
           
  50%  1% 24%  0%  2%  3% 10%  7% 11%  5%   
           
  40%  1% 31%  1%  2%  7% 13%  7% 16%  9%   
           
  30%  2% 43%  5%  5% 15% 26%  9% 26% 11%
           
  20%  8% 60%  8%  9% 24% 40% 12% 35% 18%
           
  10% 36% 84% 22% 19% 55% 56% 22% 67% 25%
           
  0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
           
           
           
Taulukosta näkee mm., että 24% vastanneista käyttää vähintään puolet
           
ajastaan tekstinkäsittelyyn, vastaava luku peleille on 11% ja ohjel-
           
moinnille 10%. 60% vastanneista käytti vähintään viidenneksen ajastaan
           
tekstinkäsittelyyn, 40% ohjelmointiin ja 35% peleihin. Viidesosa-aikaisia
           
piirtäjiä on 24% ja muusikoita 12%. Vain joka kuudestoista ei käyttänyt 
           
ollenkaan tekstinkäsittelyä, sen sijaan joka kolmas ST:n omistaja ei pe-
           
lannut ollenkaan! Huomio kiinnittyy myös kortisto- ja taulukkolaskenta-
           
ohjelmien vähäiseen suosioon: alle 10% vastanneista käyttää vähintään
           
viidenneksen ajastaan niihin. 
           
           
           
Näyttäisi siltä, että ST:tä ei vain koeta monipuoliseksi vaan sitä myös
           
käytetään monipuolisesti. ST soveltuu hyvin ohjelmointiin, piirtämiseen
           
sekä musiikin tekemiseen. Se on hyvä pelikone. Erinomaisen mustavalko-
           
näyttönsä ansiosta sitä käytetään myös tekstinkäsittelyyn. Vain taulukko-
           
laskenta- ja kortisto-ohjelmat ovat vielä menestyksensä alkutaipaleella.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003