Nimimerkki "Epätietoinen" kysyy:

Mitä tarkoittavat päätteet .ACC, .APP, .PRG, .TOS ja .TTP ohjelmien nimissä?
           
           
           
 ***** 
           
           
           
Tässä alkajaisiksi pieni taulukko tarkentimien merkitykestä:
           
           
           
.ACC   GEM-käyttöliittymää käyttävä "residentti" ohjelma
           
.APP   GEM-käyttöliittymää käyttävä ohjelma, etenkin PC:ssä
           
.PRG   GEM-käyttöliittymää käyttävä ohjelma, vain ST:ssä
           
.TOS   tekstipohjainen (ei GEMiä käyttävä) ohjelma
           
.TTP   tekstipohjainen ohjelma, joka saa tietoja käynnistyessään
           
           
           
DESKTOP.INF-tiedostossa on tarkentimet (ei .ACC) määritelty seuraavasti:
           
           
           
#G 03 FF  *.PRG@ @ 
           
#G 03 FF  *.APP@ @ 
           
#F 03 04  *.TOS@ @ 
           
#P 03 04  *.TTP@ @ 
           
           
           
.APP- ja .PRG-ohjelmilla ei ole Desktopin kannalta mitään eroa, kumpikin
           
tyyppi on määritelty GEM-sovellukseksi (G). .APP-tarkennin saattaa olla
           
sellaisessa ohjelmassa, jonka saa myös PC:n GEMille. GEM-ohjelmia käyn-
           
nistettäessä GEM Desktop suorittaa talon puolesta ruudun tyhjentämisen
           
taustarasterilla, sijoittaa ohjelman nimen toimintopalkkiin sekä jättää
           
hiiren osoittimen mehiläismoodiin. Yleensä ohjelmat kuitenkin heti muut-
           
tavat osoittimen esim. nuoleksi, laittavat valikot toimintopalkkiin ja
           
muutenkin pistävän näytön uusiksi. GEM-sovellukset käyttävät usein myös
           
ikkunoita ja keskustelulaatikoita valikko- ja hiiritoimintojen lisäksi.
           
GEM on nimensä (Graphic Environment Manager) mukaisesti graafinen käyttö-
           
liittymä.
           
           
           
.TOS- ja .TTP-ohjelman ero on siinä, että jälkimmäistä käynnistäessään
           
Desktop näyttää kuvaruudulla keskustelulaatikon, jossa se kysyy ohjelmalle
           
välitettävää tietoa eli ns. komentorivin parametreja. Tästä ohjelmatyypin
           
nimikin tulee: TTP = TOS Takes Parameters. .TOS- ja .TTP-ohjelmia käynnis-
           
tettäessä näyttö tyhjentyy taustavärillä ja suorakulmion muotoinen kohdis-
           
tin ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan ennenkuin itse ohjelma tekee
           
mitään. Tyypillisesti nämä sovellukset käyttävät näyttönä 25x80 merkin
           
tekstinäyttöä. On kuitenkin muistettava, että koska ST:ssä on ns. bitti-
           
karttanäyttö, on se aina grafiikkatilassa. Siis .TOS- ja .TTP-ohjelmatkin
           
voivat tulostaa näytölle grafiikkaa, mitä esim. OS/2:n ja MS-DOSin teksti-
           
sovellukset eivät osaa. Tekstinäytön laiteohjain emuloi VT52-päätteen
           
näytönohjainta.
           
           
           
Mutta eivät asiat ole näin yksinkertaisia. Desktopin Install Application 
           
(Määritä Sovellus) -toiminnolla voi määritellä itse, onko ohjelma tyyppiä
           
GEM, TOS vai TTP. Lisäksi kaikki muut ohjelmatyypit paitsi Desk Accessoryt
           
voivat lukea komentorivin parametrit kuten .TTP-ohjelmat, mikäli käytetään
           
komentotulkkia. Itse asiassa Desktop välittää määritetylle .PRG-ohjelmalle 
           
välitetään kaksoisklikatun tiedoston nimen juuri komentorivin parametrilla.
           
           
           
Myöskään .PRG-ohjelmat eivät välttämättä käytä ollenkaan GEMiä. Kun AUTO-
           
kansiossa olevia ohjelmia ajetaan, ei GEM ole vielä käytettävissä. Jostain
           
kumman syystä ST:n kehittäjät edellyttävät kuitenkin, että AUTO-kansiosta 
           
automaattisesti ajettavien ohjelmien nimien tulee olla .PRG-loppuisia,
           
vaikka ne eivät saa olla GEM-sovelluksia vaan niiden tulee nimenomaan 
           
olla .TOS-tyyppisiä. 
           
           
           
Se, miten ohjelmat käyttäytyvät ajettaessa niitä komentotulkista käsin,
           
riippuu komentotulkista. Esim. Gulam käynnistää kaikki ohjelmat teksti-
           
pohjaisina sovelluksina, ellei käytä gem-etuliitettä ohjelman käynnis-
           
tyskomennossa. Pcommandissa taas puolestaan on gem-moodi jonka voi 
           
asettaa komennolla GEM ON ja poistaa komennolla GEM OFF. MWC:n msh
           
puolestaan tutkii ohjelman tyypin sen tarkentimesta kuten Desktop.
           
           
           
.ACC-ohjelmat eroavat "tavallisista" GEM-ohjelmista siinä, että ne lada-
           
taan käynnistyslevyn päähakemistosta (levykeasemalla A:\ , kovalevyllä
           
C:\). Desk Accessoryn suoritus ei pääty ennenkuin kone resetoidaan, reso-
           
luutiota vaihdetaan tai virta katkaistaan. Näin ollen se varaa koko ajan
           
muistia, vaikkei sitä käytettäisikään. Ilman erityisvimpautuksia voi
           
korkeintaan kuusi .ACC-ohjelmaa olla samanaikaisesti ladattuna. Desk
           
Accessoryt ovat aina käytettävissä GEM-sovelluksen toimintopalkista 
           
käsin. 
           
           
           
Sovellusten tekijän kannalta .TOS- ja .TTP-ohjelmat ovat yksinkertaisempia
           
tehdä kuin GEMiin perustuvat .PRG-ohjelmat, joita tehtäessä on ymmärrettävä
           
AES:n ja sovelluksen välisen vuorovaikutuksen periaatteet sekä hallittava
           
VDI- ja AES-kirjastojen käyttö. Desk Accessoryjen laatijalle asetetaan
           
lisäksi muutamia rajoituksia.
           
           
           
terveisin 
           
           
           
ST-tohtori

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003