Hyvät jäsenet!

Kiitän teitä jälleen luottamuksesta, jonka olette minulle antaneet.
           
Yritän parhaani mukaan hoitaa seuran puheenjohtajan tehtäviä seu-
           
raavankin, jo meneillään olevan kauden. Tehtävä on hyvin vaativa ja
           
aikaavievä, mutta kuitenkin kiinnostava. Vuosikokouksessa oli jäl-
           
leen sama ilmiö, joka  siellä on ollut aina tähänkin mennessä.
           
Läsnäolioita oli 19, joista vielä edellisen hallituksen jäseniä suu-
           
rin osa. Saimme kuitenkin aika annoksen uutta verta seuran hallin-
           
toon, mikä on mielestäni oikein hyvä asia. Merkitsevimmät toimihen-
           
kilöt, jotka väsyivät ja halusivat vapautensa olivat Jari Raikko,
           
Esa-Matti Lippu ja Timo Ojanen. Myöskään Jarkko Sahlakoskea ei
           
ehdottanut kukaan ja hän ei tullut  valituksi uuteen hallituk-
           
seen.  Seurallamme on  nyt hallituksen ulkopuolisia toimihenki-
           
löitä: jäsenkortistonhoitaja Ilari Lehto ja rahastonhoitaja Heikki
           
Viitamäki, sekä Jaakko Laurila, joka on myös Suur-Helsingin PD-kirjas-
           
ton hoitaja. Saimme myös uuden pirteän sihteerin Harry Mendolinin,
           
joka on hallituksen jäsen. Maija Mäki-Jouppila siirtyi varsinaiseksi
           
jäseneksi. Jarmo Rouhiainen on myös hallituksen jäsen ja lehden PD
           
toimittaja.  Varajäsenemme ovat arkkitehti  Isto Kautiainen, ja
           
Hot_Line_BBS:n sysop Kalle Kivimaa. Hallitus piti heti seuraavana
           
maanantaina kaksi kokousta peräkkäin, jotta  saimme vahvistettua 
           
uudet virat ja siirrettyä tilivastuun Heikki  Viitamäelle. Meillä
           
on ollut lisäksi vielä yksi kokous ja siellä oli nähtävissä, että
           
kyllä  uusi  veri vaikuttaa  asioihin.  BBS rintamalle  saimme
           
vihdoinkin uuden ihmisystävällisen ohjelman MichTron BBS 3.0:n.
           
Tämä on tietääkseni jo kahdessa seuramme BBS:ssä linjalla. Uusi
           
ohjelma on todella askel eteenpäin. Nyt meillä on ensimmäinen
           
ohjelma, joka tukee kolmea yhtäaikaista käyttäjää. Lisäksi se antaa
           
mahdollisuuden jopa keskusteluun käyttäjien kesken. Myös sysop voi
           
ottaa  osaa keskusteluun.  Saimme  hankittua DC-portin  USA:sta
           
Husky_BBS:ään, ja meillä on nyt kolme linjaa Huskyssä. Näin saimme
           
enemmän kapasiteettia. 
           
On tapahtunut paljon muitakin asioita sitten viimeksi ilmestyneen 
           
lehden. Esimerkiksi ainoa kunniajäsenemme Ilkka Innamaa on eronnut 
           
TeknoComputerin palveluksesta, kuten Maija Mäki-Jouppilakin. Ilkka 
           
perusti oman yrityksen, jossa myös Maija on mukana. Ilkan yritykseen 
           
siirtyi TeknoComputerin tutuista henkilöistä 10 kpl. ATARIN Suomen 
           
edustus ja maahantuonti siirtyy tälle uudelle yritykselle. Tämä 
           
tapahtuu kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä. Ilkka kutsui 
           
seuran puheenjohtajat neuvotteluun. Niissä ilmeni, että hän tarjosi 
           
meille paremmat laitteet ja muut edut kuin TC. Hän halusi klubin 
           
sponsoriksi. Tiedoitimme hallitukselle asian ja pidimme hallituksen 
           
kokouksen X-Computerin tiloissa, jossa päätimme ottaa tarjouksen 
           
vastaan. Uskoisin meidän olevan oikeassa tässä valinnassa, koska 
           
olemme taas virallisen maahantuojan siipien alla.  Siirtymiseen
           
vaikutti myös sekin asia, että USA:n ATARI päätti luottaa vanhaan 
           
ja kokeneeseen Atari porukkaan Suomessa. Miksi me emme tekisi sitä 
           
samaa ratkaisua omalta osaltamme. Klubin BBS:ät ovat jo vaihtaneet 
           
koneensa ja laitteensa. Uusi sponsori, jonka kanssa teemme hedelmäl-
           
listä  yhteistyötä jatkossa, on nyt meidän takanamme. Johtajana 
           
on tuttu johtaja ja hänellä alaisena  samat työntekijät, joiden  
           
kanssa  olemme  tottuneet  jakamaan ilomme ja murheemme.
           
Toivotan teille hyvää ja vähäsateista kesää. Sateesta on tietysti
           
hyötyä sikäli, että  silloin istutte koneitenne vieressä sitäkin 
           
tiiviimmin. Olisi vain hyvä jokaisen valvoa kuntoaan ja liikkua, 
           
jotta kunto säilyisi ja ehkä hieman kohentuisikin. Minäkin koitan 
           
löytää aikaa siihenkin asiaan.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                   ST-Klubin Puheenjohtaja
           
                     Veikko Joki

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003