Parahin
ST-KLUBILAINEN

X-Computer Oy/Innamaa/isi                7.7.1989
           
           
           
ATARIN maahantuojan vaihtuminen 
           
           
           
   AtariSTa on puhuttu paljon viimeksi kuluneiden kahden kuu-
           
   kauden aikana. Osaltani kyseessä oli jo kolmas kevät, jol-
           
   loin huhu Atarin maahantuojan vaihtumisesta Suomessa ta-
           
   voitti minut varsin pian vapun jälkeen.
           
           
           
   Mutta Suomessahan yleensä kolmas kerta sanoo toden, ja niin 
           
   kävi sitten nytkin.
           
           
           
Maahantuonti on inhimillistä toimintaa
           
           
           
   Maahantuojan vaihtumiseen liittyviä muutoksia voidaan hel-
           
   posti vertailla sovittamattomien erimielisyyksien vuoksi
           
   katkenneeseen pitkäaikaisen ihmissuhteeseen. Umpikujaan 
           
   ajautunut tilanne vaatii purkautuakseen rankkoja ja usein
           
   riipiviä ratkaisuja, joihin liittyy voimakkaita tunteiden
           
   purkauksia toisiin osapuoliin liittyvine syyttelyineen.
           
           
           
   Normaalisti siis uusi ja vanha maahantuoja sekä tuotteiden 
           
   valmistaja kokevat yhdessä perinteisen kolmiodraaman kaikki 
           
   elementit.
           
           
           
   ATARIN maahantuonnin siirtyessä X-Computer Oy:lle näin ei 
           
   kuitenkaan tapahtunut, pikemminkin päin vastoin.
           
           
           
   Tällä kerralla vaihdos antoi mahdollisuuden jatkaa vuosien 
           
   aikana Atarin merkeissä luotujen henkilö- ja liikesuhteiden
           
   kehittämistä ilman uudelleenkäynnistykseen kuluvaa hukka-
           
   aikaa. Ja mikä tärkeintä, ilman historiallisien 'yleisien 
           
   syiden' asettamia rajoituksia, jotka olivat aiemmin olleet
           
   jarruttamassa ATARIn menestystarinan rakentamista Suomessa.
           
           
           
X-Computerin toiminnan alkuvaiheet
           
 
           
   X-Computerin toiminnassa on jo nyt, vajaan kahden kuukauden 
           
   toiminnan jälkeen, selkeästi nähtävissä mitä tapahtuu, kun
           
   luovuudelle, yrittäjyydelle ja ihmiselle annetaan reilusti 
           
   tilaa.
           
 
           
   Ilmapiiri on kuin taikaiskusta muuttunut monin tavoin kan-
           
   nustavammaksi. Kukaan ei enää tunnu muistavan loppukevään 
           
   rauhattomia ja lievää epävarmuuttakin herättäneitä aikoja.
           
   Joukkueen taistelutahto on nyt vahva. Markkinoilla se näkyy 
           
   aktiivisena ja määrätietoisena esiintymisenä sekä jatkuvasti 
           
   parantuvana palvelun laatuna.
           
 
           
           
           
Kiitokset - kelle ne kuuluvat
           
           
           
   Suuri kiitos nopealle tilanteen muuttumiselle kuuluu 
           
   päämiehillemme, jotka ovat alusta alkaen olleet varauksetta 
           
   kannustamassa uutta yritystämme. Ratkaisevan tärkeää ovat 
           
   olleet myös jälleenmyyjien ja muiden yhteistyökumppaniemme 
           
   nopeat myönteiset kannanotot. Pisteenä i:n päällä on luon-
           
   nollisesti ST-Klubin äskettäin tekemä ratkaisu siirtyä 
           
   X-Computerin riippumattomien yhteistyöorganisaatioiden 
           
   piiriin. Ratkaisu selvitti tilannetta monella taholla.
           
           
           
X-Computerin henkilöstö vahvasti mukana
           
           
           
   Yli puolet X-Computerin henkilökunnasta on osakkaina omista-
           
   massa työnantajaansa. Jatkossa osakkaiden määrä vielä kasvaa 
           
   sillä yhtiö tulee harrastamaan aktiivista henkilöstön osal-
           
   listumispolitiikkaa myös tulevaisuudessa. 
           
           
           
X-Computer ponnistaa myös taloudellisesti tukevalta pohjalta
           
           
           
   X-Computerin toiminta maahantuontiyrityksenä on varsin pää-
           
   omavaltaista. Rahaa täytyy tarvittaessa löytyä varsin pal-
           
   jon, jotta viime vuosina toteutuneessa yli 100 % kasvu-
           
   vauhdissa voidaan pysyä. Pääomien riittävyyden varmistami-
           
   seksi X-Computerilla on tukenaan kaksikin voimakasta sijoit-
           
   tajayhtiötä, jotka ovat sitoutuneet vastaamaan toiminnan 
           
   kasvun edellyttämiin taloudellisiin haasteisiin.
           
           
           
X-Computerin päämieskvartetti
           
           
           
   ATARIn lisäksi tuomme maahan MOTOROLAn Unix-tietokoneita ja
           
   ohjelmatuotteita, VISUALin X-Window ja VT-220-näyttöpääte-
           
   työasemia sekä SPIDERin Ethernet-paikallisverkkotuotteita.
           
   Kyseessä on siis varsin kattava valikoima tietotekniikka-
           
   alan johtavien valmistajien tuotteita.
           
           
           
Lopuksi
           
           
           
   Haluan vielä kiittää ST-Klubia tästä tilaisuudesta kertoa 
           
   muutamista ajankohtaisista tunnelmista X-Computerissa.
           
           
           
   Koska tämä on ensimmäisiä maahantuojan kertomuksia tässä 
           
   mediassa, uskon että nyt jos koskaan on palautteen aika.
           
   Toivoisin mieluiten kirjallista kannanottoasi maahantuojan 
           
   'palstan' jatkon suhteen. Tarvitaanko sitä ja jos niin mitkä 
           
   asiat kiinnostaisivat käsityksesi mukaan tämän lukijoita.
           
           
           
   Osoitteeni:     X-Computer Oy 
           
             Ilkka Innamaa
           
             Henry Fordin katu 5 A
           
             00150 HELSINKI
           
           
           
           
           
   Ollaan aktiivisia, niin saamme ATARISMISTA enemmän!
           
           
           
           
           
           
           
        Ilkka Innamaa, 
           
        X-Computerin Atari-teamin puolesta.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003