TERVEISIÄ TÄÄLTÄ TURUSTA !

Helmikuun 16. päivänä 1989,kokoontui joukko Turun seudun 
           
   Atari ST:n omistajia paikalliseen Akateemisen Kirjakaupan 
           
   tiloihin juhlistamaan paikallisen ST-kerhon perustavaa 
           
   kokousta. Paikalla oli myös TeknoComputerin ja kirjakaupan 
           
   edustajia. Porukan oli kutsunut koolle Hannu Rainesto, joka 
           
   oli ilmeisesti kyllästynyt ihmettelemään Atari-maailman 
           
   ihmeitä yksikseen. Kokouksesssa kuunneltiin pakolliset 
           
   juhlapuheet ja phdiskeltiin, millaista paikallisen St-kerhon 
           
   toiminta voisi olla. Sittemmin kerho on saanut oman 
           
   hallituksen vuodelle 1989, ja huhujen mukaan 
           
   valtakunnallinen St-klubi on hyväksynyt hallituksen 
           
   kokouksessaan Turun kerhon alayhdistyksekseen. Täten siis 
           
   sai alkunsa Atari ST-kerhon Varsinais-Suomen jaosto.
           
           
           
Toiminta:
           
   Varsinais-Suomen jaoston tehtävänä on levittää Atari-
           
   kulttuuria Turun seudulla, sekä tutustuttaa paikallisia 
           
   Atari-käyttäjiä toisiinsa. Toiminnan käynnistäminen on aina 
           
   hankalaa, mutta ensimmäiset yhteiset kerhotilaisuudet on 
           
   tarkoitus järjestää toukokuun aikana. Aiheena ovat mm. 
           
   Atarin grafiikkaohjelmat. Ensimmäinen jäsentiedotekin on jo 
           
   postitettu kaikille tiedossamme oleville Turun seudun Atari 
           
   ST:n omistajille.
           
   Kerholla ei vielä ole omaa kerhohuoneistoa, joten 
           
   säännöllisiä kokouksia ei ole voitu järjestää. Kerho ei peri 
           
   jäseniltään erillistä jäsenmaksua, vaan kerhoon liitytään 
           
   maksamalla valtakunnallisen ST-kerhon jäsenmaksu. Rahoitus 
           
   ja laitteisto on tarkoitus järjestää avustuksina, ja PD-
           
   kirjaston avulla, kun sellainen kerholle saadaan.
           
           
           
   Lisätietoja Varsinais-Suomen ST-kerhosta saat kerhon 
           
   puheenjohtajalata Hannu Rainestolta tai 
           
   sihteeriltä Martti Kauppiselta

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003