1. Miksi en voi kopioida levykettä kovalevylle siirtämällä 
           
  hiirellä sen ikonia kovalevyn ikonin päälle?
           
           
           
  nimimerkki "Työlääntynyt"
           
           
           
  ST ei anna kopioida systeemikopiona levykkeitä kovalevyasemille eikä 
           
  RAM-levykkeelle. Toisinpäin se ei myöskään käy, vaan kone ilmoittaa
           
  keskustelulaatikossa, että voit käyttää vain levykkeitä tähän toimin-
           
  toon. Levykkeiden on oltava samaa formaattia. Tiedostojen kopiointi
           
  normaalisti mustaamalla ja raahaamalla ne paikasta toiseen on hidasta,
           
  etenkin jos tiedostoja on niin paljon, että kaikki eivät näy ikkunassa
           
  yhtäaikaa. Kuitenkin koko levykkeen voi kopioida viemällä levyasema-
           
  ikonin suoraan kohdeaseman ikkunaan tai tarvittaessa kansioon. 
           
           
           
2. Milloin oikeanpuoleista hiirinäppäintä tarvitaan? Entä saako 
           
  hiiritoimintoja aikaiseksi näppäimistöltä?
           
           
           
  nimimerkki "Hiiri loukussa"
           
           
           
  Eräissä sovellusohjelmissa käytetään hiiren oikeanpuoleista näppäintä 
           
  siirtymiseen tilasta toiseen. Näin esimerkiksi Flashissa komentoti-
           
  lasta päästään editointi-ikkunaan edellä kuvatulla tavalla. Koska
           
  Flashissa työskentely tapahtuu pääasiassa näppäimistöllä, siirtyminen
           
  välillä hiiren käytöön pakottaa nostamaan käden välillä sivuun. Täl-
           
  löin kannattaa muistaa, että hiiritoiminnot saa myös näppäimistöltä:
           
           
           
  Alternate+nuolinäppäin    siirtää kohdistinta kahdeksan pistettä
           
  Alternate+Shift+nuolinäppäin siirtää kohdistinta yhden pisteen
           
  Alternate+Insert       hiiren vasen korva 
           
  Alternate+ClrHome       hiiren oikea korva
           
           
           
ST-kolli

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003