ONKO PEEDEE PEEDEETÄ JA MITÄ SILLE SAA TEHDÄ?

public ['p blik] a. yleinen, julkinen; yleisesti tunnettu; valtion, 
           
kansan   
           
domain [do'mein] s. maatila, tilus; ala, piiri
           
           
           
        (Aino Wuolle: Englantilais-suomalainen koulusanakirja)
           
           
           
           
           
Sanakirjat eivät tietenkään vielä tunne public domain-käsitettä. 
           
Kirjoitan sen pienillä alkukirjaimilla, koska se on jo vakiintunut. 
           
Public domain ohjelmilla tarkoitetaan ilmais- ja vaihto(ehtois)-
           
ohjelmia. Ohjelmat on alan harrastajien kehittämiä. Niiden kopioiminen 
           
on täysin ilmaista ja suositeltavaa. Niistä ei saa ottaa maksua eli 
           
niistä ei voi hyötyä taloudellisesti. 
           
           
           
ST-klubin pd-kirjastoa on epäilty aina silloin tällöin tällaisen hyödyn 
           
tavoittelemisesta. Sanottakoon tässä vielä kertaalleen, että yleensä 
           
ottaen klubin pd:n hinta on moniin muihin harrastelijakerhojen hintoihin 
           
verrattuna alhainen ja perittävä hinta sisältää vain klubin maksaman 
           
kappalehinnan tyhjästä levykkeestä ja postituskäsittelyyn menevät 
           
pakkaus- ja postimerkkikulut. Pd-kirjasto on siis klubin jäsenille 
           
suuntautuvaa ilmaisohjelmien välityspalvelua, joka itse kustantaa 
           
toimintansa. 
           
           
           
Kaikki pd-ohjelmat eivät ole tyyppiä freeware (ilmaistavara). Shareware 
           
ohjelmista tekijä(t) odottaa koekäytön jälkeen pientä tuki- ja 
           
rekisteröimismaksua tililleen. Maksu on täysin vapaaehtoinen, mutta 
           
maksamalla tietysti auttaa tekijöitä kehittämään edelleen ohjelmaansa. 
           
Joissakin tapauksissa shareware-ohjelman tekijä(t) lähettävät maksun 
           
antajalle joko ohjelman täydellisen käsikirjan (documentation) ja/tai 
           
peräti ohjelman seuraavan uuden laitoksen (updated version). Pd-ohjelma 
           
voi myös olla esittelyversio (demo) ohjelmasta, jolloin siitä voi 
           
puuttua jokin merkittävä toiminto kuten esim. tallennus (save). 
           
           
           
Sanomattakin pitäisi olla selvää, ettei pd-ohjelmiin kajota millään 
           
tavoin. Jos tekee ohjelmaan muutoksen on parasta pitää se vain omassa 
           
käytössä eikä levitellä sitä ympäriinsä, ei varsinkaan omalla nimellä 
           
varustettuna muka uutena pd-ohjelmana. Muutosehdotuksia sen sijaan voi 
           
lähettää ohjelman tekijälle ja näin antaa hänelle kaivattuakin 
           
palautetta. Suomentamistapauksissakin suosittelisin käännetyn ohjelman 
           
lähettämistä tekijälle siunauksen saamiseksi. Monasti näkee, että tekijä 
           
on pannut pd:ksi tarkoitettuun ohjelmaan copyright-merkin. Tämä 
           
tarkoittaneekin sitä ettei tekijä halua ohjelmaa muutettavan, mutta 
           
tarjoaa sen ilmaisjakeluun. Pd-ominaisuudesta pitää sitten olla selkeä 
           
ja yksiselitteinen merkintä. 
           
           
           
Edellistäkin selvempää pitäisi olla, että ns. lisenssisoftaa (licenced 
           
software) ei missään tapauksessa levitellä pd:n tapaan. Näihin ohjelmiin 
           
on lain turvaamat tekijäoikeus- ja kopiointisuojat. Tietysti 
           
mielenkiintoinen on ongelmanasettelu, joka on esitetty klubin yhdessä 
           
boksissa. Koska sähköiset postilaatikot nauttivat puhelinsalaisuuden 
           
takaamasta yksityisyydestä voisiko sysoppi (järjestelmän hoitaja) 
           
asettaan saataville lisenssisoftaa imuroitavaksi siten, että sysoppi 
           
ei mahdollisesta tapahtumasta tiedä mitään? Ja onko tällöin ainoa 
           
lainrikkoja se, joka tuon imuroinnin tekee? Laiton kopiointi ei 
           
kuitenkaan tule yhtään vähemmän laittomaksi siitä, että se tehdään 
           
salaa tai pimeässä. Laiton se on silloinkin kun se tehdään julkisesti 
           
ja kirkaassa paisteessa. 
           
           
           
Varsinaiseen pd:hen palatakseni Suomenkielisillä Tieto-Sanomilla on ilo 
           
julkaista tässä numerossaan parikin suomalaista ja ST-klubin jäsenen 
           
tekemää pd-ohjelmaa. Mistä johtuu että niitä on tarjolla niin peräti 
           
harvoin? Kaikenlaisia konsteja on kokeiltu. Lehdessä on esitetty 
           
vetoavia anomuksia, klubi järjesti kilpailun ja pd-luettelossa 
           
kehotetaan aina antamaan omaa pd-kirjastoon. Ettekö te jäsenet muka tee 
           
omia ohjelmia? Parasta mitä harrastustaan rakastava hakkeri voi tehdä 
           
toimintansa hyväksi on kommunikoida kaltaistensa kanssa. Jos ei aivan 
           
puhe-puhelinyhteyttä uskalla ottaa, voi kättensä ja aivojensa 
           
toimeliaisuuden tulosten antaa TEHDÄ TEHTÄVÄNSÄ!
           
           
           
                         Jan Alanco

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003