Tekstinkäsittelyohjelmat ovat tosi käyttökelpoisia ja niillä pääsee heti 
           
hyödyntämään tietokonettaan. Tuskin on monta tietokoneen käyttäjää, joka 
           
ei tarvitsisi tekstinkäsittelyä. Ohjelmoinnissakin voi käyttää 
           
tekstureita kun vain tallentaa ASCII-muodossa ilman ohjausmerkkejä. 
           
Sellaiselle, joka on aloittanut tekstinkäsittelynsä käyttäjä-
           
ystävällisellä ikkunoidulla ohjelmalla on saattanut muodostua huonoja 
           
tottumuksia. Vanhemmissa tekstureissa ohjelman omat ohjainkäskyt näkyvät 
           
erilaisina symboleina kuvaruudulla tekstin lomassa. Uusissa graafisen 
           
käyttöliittymän koneissa kuten ST:ssä ruudun näkymä rakentuu WYSIWYG-
           
periaatteella.
           
WYSIWYG (What You See Is What You Get) näytöllä näkyy se mitä 
           
paperillekin tulostuu. Kokematon käyttäjä ei siis näe mitä 
           
tekstinkäsittelyohjelma "tekee". Tässä artikkelissa selvitetään lähinnä 
           
ST:n höyryteksturin 1STWORDin ominaisuuksia, mutta monet 
           
toimintoperiaatteet löytyvät muistakin tekstinkäsittelyohjelmista.
           
           
           
Varmasti yleisin "väärinkäytetty" toiminto on Return. Kohtalokasta se on 
           
siksi, että tekstinkäsittely perustuu automaattiseen rivin pituuden 
           
määrittelyyn eli rivin vaihtoon ja sivuttamiseen eli sivujen 
           
numeroimiseen. Jos käyttäjä suorittaa rivinvaihdot itse syntyy sotkua.
           
           
           
WP Mode ON (Word Processing Mode) on tekstinkäsittelytila, jolloin siis 
           
voidaan käyttää automaattista rivinvaihtoa, tavutusta, oikeinkirjoitusta, 
           
sivutusta jne. 
           
WP Mode OFF-tilassa voidaan kirjoittaa ohjelmoinnissa tarvittavaa tekstiä. 
           
ja silloin se on ASCII-muodossa. ASCII on amerikkalainen 128 merkin 
           
standardi, joka määrittelee kirjaimien, numeroiden ja erikoismerkkien 
           
vakioarvot. 
           
           
           
Insert Mode ON on tila, jossa tekstiä voidaan lisätä aiemman tekstin 
           
väliin. 
           
Insert Mode OFF tilassa merkit kirjottautuvat aiemman tekstin päälle.
           
           
           
Justify on oikean reunan automaattinen tasaus. WP venyttää sanojen välit 
           
niin, että viimeinen sana loppuu siis oikeaan reunaan. Nämä välit ovat 
           
pehmeitä ja muuttuvat tekstiblokkien uudelleenmuotoilussa. Jos väliin 
           
tarvitsee pysyvästi riittävän suuren välin, voi kovia välilyöntejä tehdä 
           
Control + Space näppäinyhdistelmällä (Space=pitkä välilyöntinäppäin). 
           
Silloin kun toiminto ei ole päällä tekstistä tulee tasavälistä ja oikea 
           
reuna on liehu. 
           
           
           
Word Wrap on automaattinen rivinvaihto, jossa rivin ylipitkäksi uhkaavat
           
sanat kietaistuvat seuraavalle riville.
           
Silloin kun toiminto ei ole päällä, voi kirjoittaa ylipitkiä rivejä ja 
           
rivinvaihdon voi panna haluamaansa kohtaan.
           
           
           
Tekstin tulostuksessa kannattaa huomioda, että koska tekstinkäsittely- 
           
ohjelmat on yleensä ulkomaista alkuperää niiden sivulle tulevan rivien 
           
määrä on pienenpi kuin A4 standardille mahtuva. Amerikkalaiselle 11 tuuman 
           
korkuiselle vakiolomakkeelle mahtuu 66 riviä. A4:selle mahtuu 72 riviä, 
           
joten Page Layout Formissa Page Lengthin oletusarvo täytyy muuttaa, jos 
           
haluaa ketjulomakkeissa tekstin osuvan kohdalleen.
           
TOF (Top Of Form) luku kertoo kuinka monta riviä on ylämarginaalia. 
           
BOF (Top Of Form) taas ilmoittaa montako riviä on alamarginaalia.
           
Head Margin ja Foot Margin esittävät montako tekstiriviä mahtuu 
           
marginaalien ja varsinaisen tekstin väliin.
           
Kun koko sivun pituudesta 72 otetaan pois TOF, Head ,BOF ja Foot Margin 
           
yhteenlaskettu rivimäärää saadaan varsinaisen tekstin riviluku. Ylä- ja 
           
alatunnisteriveille voi kirjoittaa tekstiä vasemmalle, keskelle tai 
           
oikealle. Mihin tahansa kenttään voi sijoittaa numeromerkin #, joka 
           
juoksevasti näyttää sivunumeron.
           
Toiseenkin suuntaan, vaakasuoraan, voi mennä sormi suuhun. Jos määrittelee 
           
80 merkkiä riville kaikki eivät tulostu samalle riville, vaan osa 
           
lennähtää seuraavalle riville. Asiaa voi auttaa muuttamalla Print File 
           
keskustelulaatikossa Left Margin Offset:in nollaksi (oletusarvo = 8).
           
           
           
Indent tarkoittaa sisennystä. Jos sisennys halutaan vain kappaleen alkuun 
           
käytetään Tab-näppäintä tai haluttua määrää välilyöntejä. Indent toiminto 
           
määrittää sisennyksen koko kappaleen alueelle. Tällainen sisennys päättyy 
           
kun se lopetetaan Return-näppäimellä.
           
           
           
Muita näppäintoimintoja ovat: 
           
Insert = kursorin yläpuolelle tulee rivi. 
           
Tyhjän rivin alussa Delete = rivi häviää.
           
Kirjoitetun rivin saa poistettua F6-näppäimellä. 
           
Sanan alussa Control + Delete = poistaa sanan. 
           
Control + oikea nuolinäppäin vie kursorin seuraavan sanan alkuun ja 
           
Control + vasen nuolinäppäin taas edellisen sanan alkuun.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003