ALOITTELIJAN KOMPASTUSKIVET

Lupaavasti ST:n ostamisella alkanut tietokoneharrastus voi 
           
 kompastella mitä kummallisimpiin salakareihin ja esteisiin, 
           
 joilla kuitenkin on yksi yhteinen nimittäjä: Tiedon puute. 
           
 Oikean, ymmärrettävän ja helposti saatavilla olevan tiedon 
           
 puute.
           
           
           
 Kun ei ole tietoa mistään ei osaa kysyäkään, vaikka olisi joku, 
           
 jolta kysyä. Sitäpaitsi monilla ei ole naapurissa tai tuttava-
           
 piirissä ST-eksperttejä. Minulle ainakin oli melkoinen helpotus, 
           
 kun keksin ST-Klubin. "Siellä aina ystävä", ajattelin, ja kyllä 
           
 neuvoja onkin riittänyt. Ei tosin aina aivan heti ja suoraan, 
           
 mutta joku tuntee kaverin, joka on painiskellut samantapaisen 
           
 ongelman kimpussa, ja sitä rataa. Nyttemmin on neuvojan rooli 
           
 langennut yhä useammin minun osakseni, mutta ei sekään hassumpaa 
           
 hommaa ole, hyvin opettavaista ainakin. Kunhan vain aika riit-
           
 täisi. Ensi kerraksi saan ehkä valmiiksi sen pitkään suunnitte-
           
 lemani 1ST_WORD__kirjoittimien_sovitus_adventureni - selityksi-
           
 neen.
           
           
           
 Nyt kuitenkin aivan aloittelijoiden asioihin. Ehdin käsitellä 
           
 niistä tässä vain muutamia, joten yritetään valita kaikkein 
           
 tavallisimmat salakarit.
           
           
           
 Kielten sekamelska on hirveää, vaikka niitä hieman osaisikin. 
           
 Käykää kaikki vaatimassa kauppiailtanne automaattisesti käyn-
           
 nistyvä SUOMI.TOS tai vastaavat tiedot levykkeellä. Se on nykyi-
           
 sen maahantuojan 'ATARI - aloittelijan levyke' nimikkeellä ja 
           
 sisältää ilmaisohjelmistoa. Sitä saa siis kopioida vapaasti. Se 
           
 löytyy myös PD-kirjastostamme. Ohjelma muuttaa valikot perusik-
           
 kunassa (siinä, missä on roskakori ja levyasemat) suomenkieli-
           
 siksi, ja tekee näppäimistölle Ään ja Öön, ellei niitä siellä 
           
 ollut ennestään. Aivan kaikkien ohjelmien kanssa se ei toimi, ja 
           
 sama SUOMI.TOS ei toimi kaiken ikäisissä koneissa. Minä olen 
           
 tottunut suomenkieleen, äidinkieleeni, ja niinpä vaadin tietoko-
           
 neeltanikin sitä. Minulla on jo vuosia ollut suomenkielinen ROM-
           
 käyttöjärjestelmä koneessani. En siis osaa neuvoa kaikilla kie-
           
 lillä, vaikka tiedän, että teillä on niitä ainakin ruotsiksi, 
           
 englanniksi, saksaksi ja ties millä muulla kielellä. Pysytään me 
           
 suomessa. 
           
           
           
 Käsiteltäviksi otsikoiksi olen valinnut ACC, AUTO, ARC, DOC ja 
           
 RGB. Täyttä hebreaa vai? Jos nämä viisi kirjainyhdistelmää edes 
           
 hiukan selvenevät, olen onnistunut. Asiat jo osaavat lukekoot 
           
 vitsejä tai tehkää juttu seuraavaan lehteen. Tekijöitä ei todel-
           
 lakaan ole liikaa, ja uusia näkökulmia kaivataan. 
           
           
           
.ACC on ohjelma, apuohjelma, Desk Accessory.
           
  Perusikkunaa kutsutaan työpöydäksi (Desk) ja tämä ACCessory on 
           
  sillä oleva työkalu, vaikkapa päivyri tai taskulaskin. Ne 
           
  löytyvät ensimmäisestä valikosta vasemmalta, siitä missä on 
           
  aina Copyright-tiedot. Näitä työkaluja ilmestyy pöydälle vain, 
           
  jos ne tuodaan sinne. Tuonti tapahtuu levykkeeltä (= arkisto 
           
  tai pöytälaatikko). Ne nostetaan pöydälle, kun kyseinen laatik-
           
  ko avataan ensimmäisen kerran. Jos siis levylläsi on tiedosto-
           
  ja, joiden nimen loppuliite on .ACC (esim DESK1.ACC) ne latau-
           
  tuvat kun käynnistät koneesi tai painat RESET-nappulaa kyseinen 
           
  levyke levyasemassa A. 
           
  Jos sensijaan .ACC-ohjelmasi ovat kansion sisässä, kuten 
           
  useimmat PD-ohjelmat, ne on siirrettävä sieltä peruslevylle 
           
  hiirellä vetäen, jotta ne toimisivat.
           
           
           
  .ACC:t latautuvat valmiiksi käynnistyksessä ja ovat näin välit-
           
  tömästi toimintavalmiita. Samalla ne kuitenkin vievät osan 
           
  muistista, ja voivat haitata isojen ohjelmien toimintaa. Nor-
           
  maalisti niitä ei voi olla kuutta enempää kerralla muistissa. 
           
  Ne otetaan käyttöön hiirellä painaen siitä ensimmäisestä vali-
           
  kosta. Hiiren nopeuden säätö on kätevä työkaluohjelma, samoin 
           
  kuvia ruudusta nappaava 'snapshot' ja muistissa toimiva 'levy-
           
  asema', ramdisk. ACC:t ovat käytettävissä myös useimpien oh-
           
  jelmien aikana.
           
           
           
AUTO ei tässä ole ajopeli, tai oikeastaan on.
           
  Kyse on auto-nimisestä kansiosta, jonka sisältö latautuu auto-
           
  maattisesti konetta käynnistettäessä tai resetoidessa. Kansio, 
           
  mappi, folder on se tunnuskuva, jonka sisältä paljastuu uusi 
           
  ikkuna ja lisää tiedostoja, kenties kansioitakin. Kansiot ovat 
           
  ikkunassa aina ensimmäisenä, jos niitä on. Ne ovat käteviä 
           
  järjestyksen pidossa aivan kuten oikealla työpöydällä tai 
           
  arkistossakin. 
           
  AUTO on aivan erikoislaatuinen kansio. Se muodostetaan toisesta 
           
  valikosta, kolmas rivi ylhäältä: Uusi kansio (Create folder). 
           
  Siitä kun napsauttaa, tulee eteen laatikko, johon pyydetään 
           
  kansion nimeä. Kirjoita AUTO, paina return, ja sinulla on se 
           
  tuota pikaa, ellei levy ole suojattu.     
           
           
           
  Auton sisään siirrellään ohjelmia, .PRG tai .TOS-loppuisia 
           
  aloitusohjelmia. Rajoitus: GEM-käyttöiset ohjelmat (ne, jotka 
           
  käyttävät ikkunoita ja valikoita) eivät toimi täältä. Auto-
           
  ohjelmat latautuvat siinä järjestyksessä kuin ne on kansioon 
           
  laitettu, mutta ne eivät jää valikkoon valittaviksi, vaan 
           
  suorittavat tehtävänsä ja poistuvat. Tyypillisiä auto-kansion 
           
  ohjelmia ovat ram-diskit, näppäimistön muutosohjelmat, kirjoi-
           
  tinpuskurit, monitorin sammuttajat ja se SUOMI.TOS, tai oikeas-
           
  taan vain sen latausohjelma. Ohjelmat voivat siis jäädä muis-
           
  tiin taustalle valvomaan toimintaa, tekemään muutostöitä, oh-
           
  jaamaan kirjoitinta jne. Silloin ne käyttävät osan muistista 
           
  ja joskus myös hidastavat toimintaa. 
           
           
           
MITÄ, ST käynnistyy ja käynnistyy, eikä valmista tule !!!
           
  Silloin on vika yleensä noissa .ACC tai AUTO-hommissa. Jompi-
           
  kumpi on syönyt jotakin sopimatonta. Kaikki apuohjelmat eivät 
           
  suinkaan toimi kaikilla koneilla ja kielillä. Käyttöjärjestel-
           
  mien iässä, kielessä ja versiossa on eroja. Nyt eletään versio-
           
  ta 1.4 vuodelta 1989. Se on tuntuvasti parannettu edellisistä, 
           
  joten suosittelen. PD-ohjelmat (useimmat apuohjelmat ovat 
           
  juuri näitä ilmaisia) on ehkä tehnyt joku yksittäinen harras-
           
  telija omalle laitteelleen, ja voi olla, että vanhemmassa, 
           
  toisen kielisessä ST:ssä ohjelma ei toimikaan. Nykyisin kaikki 
           
  uudet PD:t tarkistetaan vain tällä 1.4 TOSsilla. Muuhun meillä 
           
  ei ole resursseja.
           
  Tuollaisessa vikatapauksessa ensiapuna neuvon ottamaan virrat pois 
           
  koneesta, laittaamaan uuden, ehjän levykeen koneeseen ja 
           
  starttaamaan uudestaan. Nyt kaikki sujuu yleensä hyvin. Sitten 
           
  vaihdetaan 'viallinen' levy levyasemaan, painetaan ESC ja 
           
  saadaan sen sisältö näkyviin. Korjausmenettelyksi suosittelen 
           
  omaani: 
           
  Aluksi poistetaan kaikki .ACC:t ja AUTO-kansion ohjelmat. 
           
  Poistaminen tapahtuu muuttamalla niiden nimi, (esim nimen 
           
  viimeinen kirjain X:ksi) tai kansioimalla ne uudestaan. Nimen 
           
  muutos tapahtuu 'mustaamalla' kyseinen ohjelma hiirellä, ja 
           
  valitsemalla sitten toisesta valikosta toinen ylhäältä: Näytä 
           
  tiedot (Show info). Ruutuun ilmestyy tiedote, jossa kursori-
           
  viiva on valmiina nimen viimeisen kirjaimen takana. Siitä yksi 
           
  backspace ja tilalle X, niin ohjelmat eivät lataudu enää. Kun 
           
  nimet on vaihdettu, levyn pitäisi toimia. 
           
  Nyt aletaan lisäillä näitä epäilyksenalaisia apuohjelmia yksi 
           
  kerrallaan, välillä resetoiden, kunnes viallinen ilmestyy. Se 
           
  kuuluu mappi-Ö:hön eli roskikseen.
           
           
           
.ARC
           
  Ohjelmien perässä on kummallisia lyhenteitä ja yksi mystinen 
           
  aloittelijalle on .ARC. Se ei käynnisty, vaikka mitä tekisi. 
           
  Kyseessä on tiivistetty paketti, jossa voi olla ohjelmia ja 
           
  niiden ohjeita samassa kuoressa. Muita kutistusmenetelmiä ovat 
           
  .ZOO ja .LHZ (LHARC). Kutistusta suoritetaan, jotta levylle 
           
  mahtuisi enemmän ja ennenkaikkea, jotta puhelinlinjoilla siir-
           
  toajat lyhenisivät. Nämä ARCit voivat nimittäin kutistaa yli 
           
  puolet pois tiedostojen mitasta. Ne myös pitävät ohjelmiin 
           
  liittyvät aputiedostot mukana eri siirtovaiheissa.
           
  Pakettien aukaisu ei ole niitä mutkattomimpia asioita maailmas-
           
  sa, sen muistan minäkin. ARCin purkuun auttaa ehkä helpoimmin 
           
  DCOPY, mutta myös erilaiset ARC.TTP:t toimivat. Yleensä purku-
           
  komento on x ja purettavan arcin nimi. Purku vaatii levytilaa 
           
  ja aikaa. Minä suoritan sen aina ram-diskillä, jolloin nopeus 
           
  on kuusinkertainen. .LHZ tarvitsee LHARCIN ja ZOO ohjeineen 
           
  onkin tässä lehdessä. PD-levy 210 on täynnä kutistajia ja 
           
  purkajia.
           
           
           
.DOC ei ole tohtori vaan dokumentti.
           
  Ne ovat tekstitiedostoja, ohjeita, kirjeitä jne. Sitä käytetään 
           
  huolimattomasti myös varsinaisesta .TXT eli tekstitiedostosta. 
           
  .DOC on nimittäin tiukasti ottaen tekstinkäsittelyohjelman 
           
  1ST_WORD (PD 185) tiedosto, jossa ovat tekstin muotoilukoodit 
           
  mukana. Tällöin ruudussa katsoen teksti on melkoista sotkua ja 
           
  vilinää. Sanavälit puuttuvat ja jos värinäytön tarkkuus on 
           
  minimiasetuksilla, puolet rivistä menee yli ruudun. Lue siinä 
           
  sitten vaikkapa ohi vilahtavaa saksankieltä. Miksi sitten näin 
           
  on tehty, aivan kiusaksiko vain? Tarkoitus kait on, että ohjeet 
           
  voisi ladata siihen tekstinkäsittelyohjelmaan ja saisi tarvit-
           
  taessa kauniisti muotoillun tulostuksen tekstistä vaikkapa 
           
  printterille.
           
  Jos kuitenkin haluat lukea ohjeet heti ruudusta, on muutettava 
           
  ruudun tarkkuus suuremmaksi ja poistettava muotoilukoodit vaik-
           
  kapa PD-levyn 214 avulla.    
           
           
           
RGB on maaginen kirjainyhdistelmä ST-ympäristössä.
           
  Se tarkoittaa päävärejä Red, Green, Blue, joista värikuva muo-
           
  dostuu. Tämä kirkas ja terävä värikuva sitten muutetaan joissa-
           
  kin ST..M-malleissa modulaattorilla ns. RF-signaaliksi, viedään 
           
  TV:n antennipistokkeesen ja muutetaan taas RGB:ksi. Tuloksena 
           
  näistä kahdesta muunnoksesta on suttuinen, epämääräisiä väripin-
           
  toja sisältävä kuvatus. Edes pelien ohjeista ei aina saa selvää, 
           
  ja hyötykäyttöön siitä ei todella ole. Kuvan silmiä rasittavaan 
           
  välkkymiseen on kehitetty taajuutta nostavia 50_60HZ-ohjelmia. 
           
  Ne kaatavat modulaattorin kuvan välittömästi.
           
  Johtopäätös: Kenenkän ei pitäisi katsella ST:n kuvaa TV:stä 
           
  modulaattorin välityksellä. En ehdota välttämättä uutta moni-
           
  toria, vaikka Atarin mustavalkomonitori onkin hieno peli, ja 
           
  multisyncit halpenevat koko ajan. Sensijaan: hankkikaa johto, 
           
  eron tulette huomaamaan heti. RF-johto modulaattorista TV:n 
           
  antenniliittimeen pitää korvata Atari - SCART-monitorijohdolla. 
           
  Lähes kaikissa uudehkoissa TV-vastaanottimissa on SCART-liitin, 
           
  jonka kautta RGB-kuva välittyy. On tietysti vielä vanhojakin 
           
  vastaanottimia, mutta niissäkin saattaa olla tuo RGB-liitin, 
           
  vaikka toisen muotoisena (esim Saloran 14'). Sitäpaitsi perheen 
           
  kakkostelevisioksi voi ostaa pikkuisen monitoriksi kelpaavan 
           
  laitteen. Hintahaitari johdoissa on jotakin 90-180:-. Askarteli-
           
  joille löytyy liittimien johtojärjestys käyttöohjeista, lehdistä 
           
  tai monisteena ST-Klubin Pirkanmaan osastolta.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003