PD-KIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1989

Pd-kirjasto jatkoi toimintaansa 1.2.1989 Jaakko Laurilan toimiessa
           
  kirjastonhoitajana.
           
           
           
  Alussa oli pääomaa nolla markkaa ja pd-diskeja noin 160, mutta tyhjien
           
  diskien varassa joita oli 200, toiminta pääsi mukavasti käyntiin.
           
           
           
  Käytin kopioinnissa omaa konetta (ST 520 ja 1-puolinen levyasema).
           
           
           
  Kopioiminen yhdellä levyasemalla kävi kuitenkin tuskastuttavan hitaasti,
           
  ja hankin omalla kustannuksellani 2-puolisen levyaseman, ja homma alkoi
           
  luistaa...
           
           
           
  Seuraava vaihe oli sitten sivukirjaston avaaminen Tampereen Pirkkalaan.
           
  Siellä Kunto Hirvikoski hoitelee täsmälleen samanlaista pd-kirjastoa
           
  kuin Helsingissä oleva pääkirjastokin. Pääkirjastossa uudet disketit
           
  numeroidaan ja pidetään yllä pd-luetteloa, jonka koko ylittää jo 
           
  sata kiloa.
           
           
           
  Pikku hiljaa alkoi myös ilmetä vaikeuksia, ja kaksipuolinen levyasema
           
  sanoi työsopimuksen irti! Se oli harmillista, sillä jäljelle jäi vain 
           
  1-puolinen asema, joten kävin ostamassa toisen 2-puolisen. Puolessa 
           
  vuodessa sen säädöt siirtyivät niin paljon että tilaajat alkoivat pa-
           
  lautella levyjään toimintahäiriöiden vuoksi. No, nyt oli jo varaa 
           
  ostaa pd-kirjastolle jopa uusi kone: ST 1040 ja itse ostin toisen,
           
  ja kun niihin ympättiin kaksi levyasemaa, alkoi homma hoitua...
           
           
           
  Syksyllä alettiin puuhata ATARIA-päiviä ja valmistin melkoisen läjän 
           
  diskettejä valmiiksi, joka oli sangen viisas toimenpide, sillä myynti
           
  ylitti kaikki odotukset! Levykkeitä myytiin runsaasti myös tyhjinä, ja
           
  modeemeita sekä levyasemia meni kaupaksi.
           
           
           
  Pd-kirjaston oheistoiminnaksi on syksyn kuluessa tullut myös modeemien
           
  ja levyasemien myynti, sekä tyhjien diskettien myynti jäsenille oma-
           
  kustannushintaan.
           
           
           
           
           
  Vuoden loppuun mennessä on kirjasto kaksinkertaistunut, nyt on disket-
           
  tejä noin 350. Tavoitteena on kunnianhimoisesti kasvattaa kirjastoa 
           
  edelleen.
           
           
           
  Erittäin miellyttävä on ollut todeta, että jäsenistö itse aktiivisesti
           
  haluaa lähettää pd-kirjastoon uutta aineistoa, minkä he ovat saaneet
           
  ulkomailta tai tehneet itse. Vastineeksi olen tarjonnut vastaavaa mää-
           
  rää kirjastossa jo olevaa pd-tä.
           
           
           
           
           
  Kerhon taloudelle pd-toiminta on hyvin tärkeää, pd-toiminnasta saaduilla 
           
  tuloilla on pystytty rahoittamaan muutamia välttämättömiä välinehankin-
           
  toja.
           
 
           
  Tarkoituksena on lisätä Suomessa toimivien  pd-kirjastojen  määrää
           
  ainakin yhdellä. ST-konekannan jatkuvasti lisääntyessä on tullut aiheel-
           
  liseksi aktivoida toiminta Varsinais-Suomen alueella, jonne toivon mukaan
           
  vuonna 1990 saadaan toimiva pd-sivukirjasto.
           
  
           
  Kehotan kaikkia jäseniä tutkimaan kerhon pd-luetteloa ja katsomaan onko
           
  itsellänne mahdollisesti sellaista aineistoa joka listalta puuttuu. Kun 
           
  lähetätte pääkirjastoon pd-diskettejä , niin niiden ja vaivojenne vas-
           
  tineeksi saatte toivoa vastaavan määrän diskettejä täynnä haluamaanne 
           
  aineistoa. Aktiivisuus tässä asiassa koituu omaksi ja kerhon kaikkien 
           
  jäsenten hyväksi!
           
           
           
           
           
  Terveisin  Jaakko Laurila  pd-kirjastonhoitaja
           
           
           
           
     Aina uusin pd-lista on nro 167
           
     Tilinumero on PSP 2011 709
           
           
           
     Pd-levyjen hinta jäsenille on 20 mk/kpl.
           
           
           
           
           
     Tampereen alueen pd-kirjasto sisältää samat disketit:
           
           
           
        Kunto Hirvikoski   pd-kirjastonhoitaja
           
  
           
     Tilinumero on PSP  TA 2033693

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003