Tässä vuoden viimeisessä numerossa ette saakaan uutta 
           
   jäsenmaksukaavaketta, vaan se tulee tammikuussa, jolloin 
           
   ilmestyy ensimmäinen ST-Klubin paperille painettu lehti.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003