OHJELMOINTIKIELISTÄ,
niiden nopeudesta ja muustakin.

Ohjelmointikieliä on ST:lle saatavissa yli 20 erilaista, joten 
           
 valinnanvaraa riittää joka tarpeeseen.
           
           
           
 Ohjelmointi ei ole kovin suuren käyttäjäkunnan harrastus. Yli puolet 
           
 ST-Klubilaisista ei sitä harrasta. Silti ei liene haitaksi tietää 
           
 siitä jotakin, sillä jollakin ohjelmointikielellä ne käyttämäsi oh-
           
 jelmat on tehty. Jonkinmoisesta ohjelmointitaidosta on usein hyötyä, 
           
 kun pystyy ratkomaan pikku pulmia itse, eikä tarvitse turvautua 
           
 'asiantuntijaan'.  
           
           
           
 Testeistä:
           
  Ulkomaisissa lehdissä on joskus kielten esittelyä ja nopeustes-
           
  tejä. Ne ovat kuitenkin saman kielen eri 'murteiden' eli valmista-
           
  jien vertailua tai eri koneiden basicien testejä. Minua kiinnosti 
           
  eri kielten suorituskyky samassa koneessa, ja kun sitä eivät muut 
           
  tutkineet, se piti tehdä itse. Pian havaitsin, että monet testioh-
           
  jelmat ovat hyvin yksipuolisia, ja testin taitavasti valitsemalla 
           
  saa lähes haluamansa lopputuloksen. 
           
  Niinpä tein melkomoisen sarjan testejä, joista sitten 
           
  sattumanvaraisesti valitsin vertailuun otettavat ohjelmanpätkät. 
           
 1. Tutkin ensinnäkin tyhjän silmukan suoritusta, siis laskua nollasta 
           
  miljoonaan. Se sujui ST:ltä noin kolmessa sekunnissa. 
           
 2,3. Seuraavaksi testasin laskemista kokonaisluvuilla ja desimaalilu-
           
  vuilla, molemmilla kaikki laskutavat. Laskutarkkuus eri kielillä 
           
  vaihteli hieman, mutta hyväksyin sen aiheuttamat virheet.
           
 4. Ehtolauseiden suoritus on ohjelmoinnin perusasioita, ja erilais-
           
  ten IF-käskyjen valikoima kuului testiin.
           
 5. Tekstitulostus ruutuun testattiin seuraavaksi.
           
 6. Vielä minua kiinnosti ohjelman vaatima tila. Mammuttiohjelmia 
           
  tekevät kielet eivät ole suosikkejani. Tämä tietysti voitiin 
           
  mitata vain käänetyillä kielillä. Pienimmät ohjelmat olivat noin 
           
  kolmekiloisia, mutta assemblerilla pääsi 300 byteen.
           
  
           
  Grafiikkatulostusta en kaikilla kielillä opetellut, joten se jäi 
           
  testaamatta.
           
           
           
  Seuraavassa taulukossa ajat on muutettu suhteellisiksi, siis tes-
           
  tin nopeimman aika merkitään 1, ja esim 30 tarkoittaa sitä, että 
           
  tältä kieleltä kului 30 sekuntia samaan operaatioon, jonka nopein 
           
  teki sekunnissa. Laskutoimituksia kokonaisluvuilla parhaat laski-
           
  jat suorittivat noin satatuhatta sekunnissa, kun taas desimaali-
           
  lukujen lasku on huomattavasti (yli 10x) hitaampaa. 
           
           
           
  Kieli     |1-1000000|Kokonais-| desim. | IF - | teksti | koko |
           
         |     | luvut  | luvut |lauseet |    |   |
           
 ----------------------------------------------------------------------  
           
 Turbo C     |  1    1     1.2   1    1.5   2.3
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 Modula-2 (TDI)  |  2    1.3    1    2    1.2   1 
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 C (Megamax)   |  1    1.3    3    1.3   1.5   2
           
 -----------------------------------------------------------------------  
           
 Pascal(Personal) |  3    1.5    2    3    1.5   1.7
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 Forth-ST     |  2    4     --    9    1.5  10
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 GFA-basic(Compil)|  12    13     1    15    1    1.3
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 GFA-basic(tulkki)|  30    33     2    40    1.1   --
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 ST-basic     | 200   250    ---   ---    ---  ---
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 Logo       | 1000   1000    ---   ---    ---  ---
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
 Assembler    | 1-0.7   0.5   ---   ---   1.2-1   0.1
           
 -----------------------------------------------------------------------
           
           
           
 ST-basicin kokeilun lopetin, kun tulokset olivat jatkuvasti 200-300 
           
  kertaa hitaampia kuin muilla. 
           
 Logo ei todellakaan ole laskutoimituksiin tarkoitettu. Sen hitausker-
           
  roin on suuruusluokkaa 1000.
           
           
           
 ASSEMBLERin maine nopeana kielenä rapisi melkoisesti testin myötä. 
           
  Heikohkolla taidollani, ja Metacomcon assylla sain esimerkiksi 
           
  ^^ silmukan suorituksessa^^42 aluksi heikompia arvoja kuin C:llä tai 
           
  Modulalla. Vasta koodin hiomisen jälkeen, kun käytin lyhyimpiä 
           
  osoitusmuotoja ja hyppyjä, pääsin tasavertaiseen tulokseen. Se on 
           
  siis taidosta kiinni. Jotenkin sen pystyy oppimaan, mutta on se 
           
  vaikein näistä kielistä, pikkutarkkaa näpertelyä. Assembleria voi 
           
  sisällyttää monien muiden kielten sisään nopeutta vaativiin 
           
  osiin. Siitä on paljon listauksia eri lehdissä. PD-assembler 
           
  Devpack löytyy levyltä 170.
           
           
           
 LOGO on hyvä kieli aloittaa ohjelmoinnin opiskelu. Sen rakenteet 
           
  ovat oikeaoppisia ja tulos on nähtävissä välittömästi ruudussa. 
           
  Tässä mielessä se on jopa nopeampi kuin monet muut kielet, 
           
  joilla ohjelma on ensin kirjoitettava editorilla, käännettävä 
           
  compilerilla ja yhdistettävä linkkerillä. Tähän prosessiin saat-
           
  taa kulua minuutteja. Sitten vasta pääsee kokeilemaan. Logo 
           
  suorastaan houkuttelee luovaan kokeiluun. Valmiita, itsenäisiä 
           
  ohjelmia sillä vain ei synny, eikä matematiikka ole sen aluetta.
           
           
           
 BASIC-murteita haittaa monesti hitaus, sotkuinen rakenne ja se, 
           
  ettei niilläkään voi tehdä itsenäisiä, siis ilman kielen mukana-
           
  oloa toimivia ohjelmia. ST-Basic on häpeäksi isäntäkoneelleen, 
           
  eikä sitä juuri kukaan käytä. 
           
 GFA-basic on meillä (ja Saksassa) vallannut markkinat, eikä aivan 
           
  syyttä. Sen rakenne on 'strukturoitu' Pascalin tyyppisesti, eli 
           
  se muodostuu aliohjelmista, joita kutsutaan nimeltä pääohjelmas-
           
  sa. GFA:n voi myös kääntää Compilerilla, jolloin siitä tulee 
           
  'oikea' ohjelma ja nopeuskin kasvaa jopa kolminkertaiseksi. 
           
  GFA:n editori on omaa luokkaansa. Tällainen virheenkorjaus 
           
  pitäisi olla muissakin kielissä. Se ei nimittäin suostu ottamaan 
           
  virheellistä komentoa vastaan. Kirjoitusvirheitä se korjaa auto-
           
  maattisesti. FAST- ja OMIKRON-basicit ovat nopeudeltaan
           
  samantasoisia ainakin lehtien testausten perusteella. 
           
           
           
 FORTH on oma lukunsa, erikoinen kieli, jonka oppiminen Logon jälkeen 
           
  ei ole kovin vaikeata. Sillä saa melko vähällä työllä näppäriä 
           
  ratkaisuja moneen pulmaan. Minun tuntemissani Fortheissa 
           
  itsenäisten ohjelmien teko on melko hankalaa tai johtaa suuriin 
           
  ohjelmiin, koska itse kieli jää sinne sisään. Kaikissa ei ole 
           
  desimaalilukuja lainkaan, eikä niitä aina tarvitakaan. Eräillä 
           
  Fortheilla voi tehdä moniajoa.
           
           
           
 MODULA-2 (ainakin TDI) kykenee myös moniajoon. Sillä voi tehdä 
           
  rinnakkaisia prosesseja, jotka toimivat määrätyssä tärkeysjär-
           
  jestyksessä prosessorin aikaa jakaen.  
           
  Muutenkin Modula on täysimittainen ohjelmointikieli. Se on 
           
  Pascalista edelleen kehitetty. PASCAL taas on alunperin ohjel-
           
  moinnin opiskeluun tarkoitettu kieli, joka kuitenkin levisi 
           
  käytännön työhön varsin nopeasti. Modulalla voi tehdä omia 
           
  'moduleita', ohjelmanpätkiä, vaikkapa levylle kirjastoon, ja 
           
  sieltä niitä otetaan ohjelmiin nimellä kutsuen. Kaikki Gem-, 
           
  ^^ AES- ja Bios-kutsut^^41 ovat valmiina kirjastoissaan. Modula kääntää 
           
  koodin ohjelmaksi melko hitaasti, ellei käytä ram-diskiä, mutta 
           
  ohjelmista tuleekin sitten nopeita, tiiviitä ja varmatoimisia. 
           
  Kieli on pikkutarkka alkumäärittelyille ja isojen/pienten 
           
  kirjainten käytölle. 
           
  Eri valmistajien Moduloilla on keskenään suurempia eroja 
           
  nopeudessa kuin tämän testin C:n ja Modulan ero. Sama koskee 
           
  myös C-kieliä. 
           
           
           
 C on tämän hetken suosikkikieli, jonka oppiminen ei kuitenkaan ole 
           
  kaikkein helpoimpia hommia. Perusrakenne muistuttaa muita 
           
  kehittyneitä kieliä, mutta lauserakenne ei ole ulkopuoliselle 
           
  erityisen 'luettavaa'. C on nopea ja monipuolinen työkalu sitä 
           
  hallitsevalle.
           
  Uusi tulokas, TURBO-C vaikuttaa lupaavalta. Eräs ongelma ST:n 
           
  kielten kohdalla on nimittäin niiden ohjelmien siirtäminen muil-
           
  le koneille tai muilta koneilta ST:lle. C, Pascal ja Modula-2 
           
  pitäisi periaatteessa olla niin normioituja, että ohjelmakoodin 
           
  siirto olisi mahdollista. Koneelle ja käyttöjärjestelmälle omi-
           
  naiset osat on erotettu omiksi kirjastoikseen ja varsinainen 
           
  ohjelman perusrunko toimii laitteesta riippumatta. Se vaatii 
           
  vain uuden kääntämisen uudella koneella, ja ehkä muutaman li-
           
  säyksen kirjastoihin.
           
           
           
  Tämä on kuitenkin lähinnä teoriaa, sillä jo eri valmistajien 
           
  saman kielen ST-versiot eroavat niin paljon toisistaan, ettei 
           
  listauksia voi käyttää muuttamatta. Turbo-C on kait pisimmlle 
           
  norminmukainen, vaikka on siitäkin jo eri versioita. Modulalla 
           
  standardisoimiskomitea on jo asetettu. Kieli on kehittynyt alku-
           
  peräisistä määrittelyistään, ja eri valmistajilla eri suuntiin.
           
           
           
  Kokonaan käsittelemättä jäivät tässä ainakin tekoälykielet Lisp 
           
  ja Prolog, sekä erikoissovellutusten APL ja Smalltalk. Lähes 
           
  kaikista mainituista kielistä löytyy myös jonkinlainen PD-
           
  versio, mutta käyttömukavuudeltaan ja helppoudeltaan ne eivät 
           
  kyllä vedä vertoja hyvällä ohjelkirjalla varustetulle 
           
  kaupalliselle tuotteelle. Ohjekirja kun on yleensä tärkein osa 
           
  ohjelmaa, varsinkin kehittyneissä ohjelmointikielissä.
           
           
           
  Ohjelmointiesimerkkejä löytyy lähes kaikille kielille PD-kirjas-
           
  tostamme ja yleisimmille myös alan lehdistä. Hyvä tapa opia on 
           
  tutkia muiden tekemiä ohjelmia muutellen ja lainaten niitä. 
           
  Harvoin tarvitsee lähteä nollapisteestä, vaan aina löytyy jokin 
           
  samantapainen ratkaisu, josta voi käyttää osia. 
           
           
           
 Vesitys:
           
  Ei nopeus lopulta ole monessakaan tapauksessa ohjelman tärkein
           
  ominaisuus, joten kielen 'taipuisuus' on ehkä tärkeämpää kuin
           
  nopeus, mutta se onkin jo toinen juttu.
           
           
           
 JAA, vielä yksi asia:
           
  Jos sinulta menee sormi suuhun jonkun ohjelmointikielen kanssa, 
           
  älä kysy minulta. En minä näistä nimittäin paljoakaan ymmärrä. 
           
  Olenpahan vain uteliaisuuttani kokeillut. Sitäpaitsi useimmat 
           
  kielet (paitsi Assembler ja APL) ovat perusrakenteeltaan kuiten-
           
  kin niin samankaltaisia, että kun osaa yhtä, saa jotakin aikai-
           
  seksi toisellakin.
           
           
           
             Kunzi

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003