ATARILLA ALOITTAMISEN VAIKEUKSISTA

 Lienee viisainta aloittaa kertomus käyttäjäpuolen esitte-
           
   lyllä. Olen 38-vuotias yhteiskuntatieteellisen alan sekatyö-
           
   mies ja samalla 19 ja 12 -vuotiaiden koltiaisten isä. 
           
   Työssäni olen käyttänyt jo useamman vuoden ajan DECiä ja VAXia 
           
   tilastollisiin analyyseihin ja tekstinkäsittelyyn. Ennen Ata-
           
   ria meillä oli kotona noin vuodesta -84 Siclair Spectrum. 
           
   Spectrumilla tuli paitsi pelattua myös tehtyä jotain nauretta-
           
   van pientä Basicilla.    
           
     
           
     Kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Spectrumin naksunäp-
           
   päimistö lakkasi välittämästä joitakin komentoja Z80:lle. 
           
   Siinä vaiheessa päätin, että on jo korkea aika kotonakin 
           
   siirtyä "kuminäppäintasolta" kehittyneempiin koneisiin. Käy-
           
   tyäni läpi noin kolme Bitin ym. alan lehden vuosikertaa tulin 
           
   lopulta siihen tulokseen, että Atari 1040 on juuri "se oikea" 
           
   kone meikäläiseen huusholliin. So. kone, joka paraiten yhdis-
           
   tää erilaisia kotikutoisia huvittelu- ja hyötynäkökohtia.
           
     
           
     Kaupat tehtiin Triosoftissa keväällä 1989. Kaupassa ko-
           
   neen ohella tuli mukaan ruotsinkielinen käyttöjärjestelmä.
           
           
           
     
           
     Koneen käyttöönotto
           
           
           
     Konetta hankittaessa saatu suullinen ja kirjallinen
           
   käyttöönottotuki oli lievästi sanoen vaatimaton.
           
   Kaupantekohetkellä myyjillä ei ollut suomenkielistä manuaa-
           
   lia, joten saimme mukaamme 90 sivuisen ruotsinkielisen 
           
   "handbookin". Saatua manuaalia voi väittää todella kevyeksi 
           
   lähtölukemistoksi ottaen huomioon mm. sen mitä ST koneena 
           
   sisältää tai mitä kaikkia temppuja sillä periaatteessa voi 
           
   tehdä. Itse asiassa hyvä leivänpaahtimen käsikirja sisältää 
           
   lähes yhtä paljon tietoa. 
           
           
           
   Toisaalta GEMin käyttäjäliityntä on perusjippojen osalta 
           
   niin helppo, että ainakin pelien pelaamiseen pääsee käsiksi 
           
   ilman manuaalejakin. Tenkkapoo tulee vastaan kuitenkin 
           
   silloin kun yrittää päästä pitemälle.
           
           
           
     Manuaalin puolesta STn mukana tullut käyttäjävihkonen 
           
   on todella suppea verratuna vaikkapa vain Spectrumin mukana 
           
   saatuun oppaaseen.  Tosin Spectrumin manuaalista suuri osa 
           
   on Basic-komentojen esittelyä mutta mahtuu siihen myös sel-
           
   vitys I/O -porteista, muistin rakenteesta, systeemimuuttu-
           
   jista, Z80-konekielestä, merkkijoukosta ym.
           
           
           
     Petettiinkö minua?  Ovatko kaikki muutkin Atarin osta-
           
   jat joutuneet tyytymään yhtä suppeaan käsikirjaan? Saako 
           
   mitään kehittyneempää käsikirjaa pulittamatta pussistaan vä-
           
   hintään 200 mk? 
           
           
           
           
           
   Linjaliikennöinnin harjoittelua
           
           
           
     Huvittelu- eli pelipuolella on tähän asti mennyt - ja 
           
   menee - lujaa. Ts. kone on täyttänyt vähintäänkin kaikki ne 
           
   odotukset, joita sille alun perin asetettiin. Huvittelupuo-
           
   lella ei myöskään ole ollut sen ihmeellisempiä vaikeuksia.
           
    Sen sijaan hyötypuolella vaikeuksia on ollut selvästi 
           
   enemmän.
           
           
           
     Koska käytän työssäni yliopiston VAXissa olevaa tekstin-
           
   käsittelyjärjestelmää sain päähäni ajatuksen ryhtyä liikennöi-
           
   mään VAXiin kotoa käsin. Johtoajatus oli suunnilleen se, että 
           
   pystyn järjestämään työt/työajan entistä joustavammin jos 
           
   minulla on yhteys isoon koneeseen sekä työpaikalta että 
           
   kotoa. 
           
           
           
        Aloitin liikennöinin jokseenkin nollatilanteesta, 
           
   so. en aluksi tiennyt asiasta käytännöllisesti katsoen mitään. 
           
   Olin tosin käyttänyt aikaisemmin DECin VT52 ja VT100 päätteitä 
           
   modeemiyhteyden kautta mutta mikron kanssa pelatessa asiat 
           
   tulevat selvästi konstikkaimmiksi. Joka tapauksessa saatuani 
           
   käyttööni vanhan nokialaisen modeemin päätin kylmästi yrittää 
           
   yhteydenottoa Atarin VT52-emulaattorilla. Yhteydenotto on-
           
   nistui yllättävästi ns. kerta heitolla.
           
           
           
     Asiassa oli vain se vika, että käyttämäni tekstinkäsitte-
           
   lyohjelma vaati kunnolla toimiakseen VT100 -päätteen. Tässä 
           
   vaiheessa astui onneksi Kunzi mukaan kuvaan.  Kunzilta sain 
           
   kuulla, että PD-ohjelmistossa on olemassa Uniterm -niminen 
           
   liikenöintiohjelma,  jolla  olisi  mahdollista  päästä 
           
   eteenpäin. Ok, ohjelma hankittiin ja taas yrittämään.
           
           
           
     
           
   Joitakin vaikeuksia   
           
           
           
     Unitermin käyttöohje oli ruudulle kirjoitettuna varsi-
           
   naista puuroa. Kaikki sanat kirjoittuivat yhdeksi pötköksi 
           
   perä perän jälkeen ilman minkäänlaisia välilyöntejä. Sen enem-
           
   pää asiaa ajattelematta siirsin koko ohjekirjatiedoston uni-
           
   termin kautta VAXiin. Ajattelin VAXin tekstinkäsittelyohjel-
           
   malla muokata tekstin selvempään muotoon. Mutta kuinkas kävi-
           
   kään: tekstinkäsittelyohjelma jämähti kiinni ensimmäiseen - 
           
   ruudulla näkymättömään - ohjausmerkkiin eikä suostunut käsit-
           
   telemään po. tekstiä lainkaan.
           
           
           
     Jatkossa sain taas Kunzilta kuulla, että PD ohjelmistossa on 
           
   ohjelmia, jotka puhdistavat teksturilla tehdyt tekstitiedostot 
           
   ohjausmerkeistä ja joilla tekstitiedostot saa myös ruudulla 
           
   luettavaan muotoon.
           
           
           
     Toisaalta kun VAXin tekstinkäsittelyohjelmassa antaa 
           
   komennon Esc-E unitermin pääteasetukset muuttuvat ja taval-
           
   lisesti yhteys sekoaa.
           
           
           
     Lisäksi tähän asti on jäänyt epäselväksi kuinka unitermin 
           
   makroja oikein tehdään ja Ä:n saa teksturiin vain painamalla 
           
   kolmea näppäintä (Shift + Alternate + Ü). Kuka auttaisi 
           
   Lyytiä?
           
           
           
     
           
   Romahdus
           
           
           
     Juuri kun sain liikennöinnin - ja esim. tiedostojen 
           
   siirron - sujumaan jokseenkin sutjakasti tapahtui jotakin 
           
   odottamatonta. Aluksi kaikki vaikutti pelkältä satunnaisel-
           
   ta linjavirheeltä: ruutu täyttyi epämääräisistä merkeistä, 
           
   kursori alkoi välkkyä epämääräisesti,  samoin unitermin 
           
   "statuslinelle" ilmaantui epämääräisiä numeroita. Lopulta 
           
   yhteys katkesi täydellisesti - enkä ole tähän mennessä 
           
   saanut sitä enää kuntoon!  Nokialainen ei kerta kaikkiaan 
           
   enää noteeraa millään tavalla "call data" -kutsuun, ei 
           
   myöskään kokeilemani toinen nokialainen.  Missä vika? Kuka 
           
   neuvoisi? Mistä apu? Kuka korjaa?
           
           
           
     Oliko RS-kaapelissa liikaa nastoja? Levisikö Atarin 
           
   output-puolelta jotakin?  Bitissä 3/89 (s. 36-37) on juttu 
           
   linjaliikennöinnistä Amigalla.  Siinä sanotaan mm. seuraa-
           
   vaa: "Amigan sarjaportti ei ole standardin mukainen, joten 
           
   älä koskaan käytä RS-johtoa, jossa on kytkettynä kaikki 25 
           
   nastaa!" Amigan sarjaportissa on noin kuusi nastaa, joiden 
           
   väärin kytkeminen saattaa rikkoa koneen?  Ei kai vaan Ata-
           
   rilla ole sama juttu? Käyttämässäni kaapelissa oli alun 
           
   perin kytkettynä noin 15 nastaa ja koneen manuaalin mukaan 
           
   tarvitaan 10 nastaa.  Manuaalissa ei kuitenkaan varoiteta 
           
   mistään liikakytkenöistä mitään. 
           
           
           
    Selvää on ainakin se, että Ataria Tampereella myyvät liik-
           
   keet eivät osaa auttaa asiassa.  Atari on ollut kuulemma 
           
   "niin varma kone, että tällaisten ongelmien eteen ei vielä 
           
   ole jouduttu". Toisaalta ei näytä olevan edes täyttä var-
           
   muutta siitä kumpi Atarin nykyisistä maahantuojista vastaa 
           
   koneen huollosta. Mutta olipa kumpi tahansa huoltoon on 
           
   arvioiden mukaan "varmasti useiden kuukausien jonotus".
           
           
           
   (L)opetus:
           
           
           
     Satunnaisen koneenkäyttäjän kannalta tilanne on jok-
           
   seenkin ristiriitainen: yhtäältä tietoa on (omassa päässä)
           
   liian vähän ja jokseenkin samassa tietoa on (saatavana, 
           
   ainakin periaatteessa) liian paljon. Esim. kerholehdessä on 
           
   useita ansiokkaita, laitteiston kehittyneempään hallintaan 
           
   perehdytäviä erillisjuttuja.  Kuitenkin käytyään läpi noin 
           
   kolme kerholehteä satunnainen koneenkäyttäjä alkaa jo tus-
           
   kastua - ja tuskastua nimenomaan tiedon määrään ja jäsenty-
           
   mättömyyteen eli suomeksi sanottuna sen levällään oloon.
           
           
           
     Seuraava ajatus saattaa olla täysin utopistinen mutta 
           
   esitän sen siitä huolimatta. Olen nimittäin DECin käyttöön 
           
   liityvistä pulmista ehkä puolet pystynyt selvittämään käy-
           
   mällä läpi tietokonekeskuksen ylläpitämiä ja päivittämiä 
           
   HELPpejä.
           
           
           
     Eikö kerholehteen voisi rakentaa oman sisäisen helppi-
           
   systeemin, jota koottaisiin ja päivitettäisiin lehti lehdel-
           
   tä ja joka avustaisi aloittelijoita - ja muitakin  - 
           
   eteenpäin.
           
           
           
   Hyvää uutta vuosikymmentä!
           
           
           
   Tapio Koivisto

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003