ST-Klubi RY:n BBS:ien Säännöt.


           
ST-klubi perustaa bbs:jä joko omasta tai jäsenten aloitteesta. Tällaiset 
           
bbs:t ovat ns. klubin virallisesti ylläpitämiä. Pääperiaatteena bbs:ien 
           
valvonnassa on, että klubilla on ylin päätäntävalta viime kädessä. 
           
Kuitenkin toimivuuden turvaamiseksi sysopilla on ylin päätäntävalta 
           
hoitamassaan bbs:ssä. Kiista- ja valitustapaukset ratkaisee siis klubin 
           
hallitus tukeutuen näihin sääntöihin.
           
           
           
   Laitteistolle asetettavat vaatimukset:
           
           
           
     Kovalevyn kapasiteetin tulee olla vähintään 20 Mb.
           
     Modemin siirtonopeuden pitää vähintään V.22 bis.
           
     Aukiolon pitää olla ympärivuorokautinen eli H 24.
           
     Ohjelmisto pitää olla toimivaa.
           
     ST-klubin suurimmassa bbs:ssä tulee olla
           
     kaksi täysivaltaista sysoppia ja eri alueiden hoitajia
           
     riittävillä valtuuksilla ja oikeuksilla varustettuna.
           
           
           
   Vaatimuksia vakituisille sysopille :
           
           
           
     Hänen tulee olla ST-klubin jäsen. 
           
     ST-klubin hallitus hyväksyy sysopin.
           
     Vakituisella sysopilla on kolmen kuukauden koeaika.
           
     Sysop määrää bbs:n käytännön järjestelyistä
           
     ja nimestä. Sysop on velvollinen ottamaan huomioon
           
     valvojan esilletuomat näkökannat ja ST-klubin
           
     hallituksen määräykset.
           
           
           
   Vakituisen sysopin erottaminen tehtävistään :
           
           
           
     ST-klubin hallitus voi erottaa sysopin
           
     mikäli hän laiminlyö bbs:n hoitoa tai toimii
           
     ST-klubin tarkoitusperien vastaisesti, kuitenkin
           
     kuultuaan ja arvioituaan sysopin selityksen toimistaan.
           
           
           
   Vaatimuksia valvojille ja tilapäisille/apusysopeille :
           
           
           
     Hänen tulee nauttia ST-klubin hallituksen luottamusta. Lisäksi
           
     valvojalla tulee olla korkeimmat sysop-oikeudet
           
     valvonnassaan olevassa bbs:ssä, ja sysop-taidot
           
     mikäli sysop tarvitsee hänen apuaan tilapäisesti.
           
     Valvoja ei saa editoida eikä installoida bbs:ä
           
     kuin sysopin luvalla tai hänen pyynnöstään.
           
   
           
   Vaatimuksia käyttäjille:
           
           
           
     Todenperäisten henkilötietojen jättäminen rekisteröinti-
           
     anomukseen. Tiedot siis tarkistetaan. Rekisteriä käytetään
           
     vain bbs:n tarpeisiin.
           
    
           
   Käyttäjien oikeudet :
           
     
           
     Käyttäjä saa aikaa bbs:ssä klubin hallituksen 
           
     päättämän ajan vuorokaudessa, ST-klubin jäsen saa
           
     aikaa vähintään kaksinkertaisesti muihin käyttäjiin
           
     verrattuna, sekä laajemmat alueoikeudet ja 
           
     muita etuisuuksia. Sysop määrittelee nämä alueet ja niiden 
           
     nimet, saatuaan ohjeet ST-klubin hallitukselta,
           
     taikka muussa tapauksessa oman arvionsa mukaisesti.
           
           
           
  Oikeudet viestialueilla:
           
           
           
     Bbs:ien toiminnassa oleville viestialueille saa
           
     jokainen kirjoitella avoimia tai rajoitettuja viestejä
           
     sekä käyttää E-Mailia ja F-Mailia. Viestien tulee olla
           
     hyvien tapojen mukaisia. Toisten herjaamista tai loukkaamista 
           
     ei siis suvaita.
           
     Sysop punnitsee viestien kelvollisuuden ja hän on myös
           
     oikeutettu poistamaan asiattomat viestit.
           
     Valvoja voi myös vaatia viestien poistamista.
           
           
           
  Oikeudet tiedostoalueilla:
           
           
           
     Bbs:n tiedostoalueiden nimistä päättää sysop. 
           
     ST-klubin hallitus voi vaatia muutaman
           
     alueen omaan käyttöönsä. 
           
     Tiedostoalueita tulee olla sekä yleisiä että erityisiä 
           
     ST-klubin jäsenien tiedostoille.
           
           
           
  Tiedostoalueiden tiedostot :
           
           
           
     Tiedostoalueille ei saa lähettää mitään tekijänoikeus-
           
     lain alaisia tiedostoja. Copyrigt (C) -merkinnällä varustetut 
           
     tiedostot ovat ehdottomasti yleiseen jakeluun kiellettyjä
           
     ellei niissä toisin mainita.
           
     Sysop ja valvoja päättävät mitkä ovat kelvollisia 
           
     tiedostoja yleisille tiedostoalueille. Tässä myös on 
           
     noudatettava hyvijä tapoja ja on muistettava, että
           
     lain edessä on sysop vastuussa bbs:ssä olevista tiedostoista. 
           
           
           
           
           
           
           
   BBS:n kurinpito ja valvonta :
           
           
           
     Sysop valvoo bbs:ä
           
     sekä määrää sen toiminnasta ensisijaisesti.
           
     Valvojalla on oikeus vaatia sysopilta
           
     kurinpidollisia toimia mikäli siihen hänen mielestään
           
     on aihetta. Valvoja raportoi asioista
           
     ST-klubin hallitukselle tarvittaessa.
           
     
           
   Rangaistukset
           
           
           
     Sysop määrää rangaistuksista, kuitenkin jokaisella klubin 
           
     jäsenellä on mahdollisuus valittaa hallitukselle 
           
     rangaistuksestaan.

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003