ST:n kuvaformaatit

 Koonnut:
           
              Dave Baggett
           
   
           
               OSALLISTUJAT
           
   
           
      Phil Blanchfield  David Brooks  Neil Forsyth
           
       Ken MacLeod   Darek Mihocka  George Seto
           
        Joe Smith  Greg Wageman  Gerry Wheeler
           
   
           
               Kääntäneet:
           
           Jan Alanco ja Esa Matti Lippu               
           
   
           
            Yleisinformaatiota
           
            ------------------
           
           
           
hex    = luku ilmoitettu 16-kantajärjestelmässä
           
sana    = 2 tavua
           
pitkä sana = 4 tavua
           
paletti  = Kovon väripaletti, 16 sanaa. Ensimmäinen sana on väri-
           
       rekisteri nolla (tausta), viimeinen sana on värirekisteri
           
       15. Sanat ovat muotoa:
           
   
           
Bitti:(MSB) 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 (LSB)
           
      -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
           
       0 0 0 0 0 R2 R1 R0 0 G2 G1 G0 0 B2 B1 B0
           
   
           
 MSB = Most Significant Bit, merkitsevin bitti 
           
 LSB = Least Significant Bit, vähiten merkitsevä bitti
           
           
           
  R2 = punaisen intensiteetin MSB 
           
  R0 = punaisen intensiteetin LSB 
           
   
           
  G2 = vihreän intensiteetin MSB 
           
  G0 = vihreän intensiteetin LSB 
           
           
           
  B2 = sinisen intensiteetin MSB 
           
  B0 = sinisen intensiteetin LSB 
           
   
           
           
           
Intensiteetti saa arvoja nollan (ei väriä) ja seitsemän (voimakkain väri)
           
välillä.
           
   
           
Esim: { punainen = 7, vihreä = 3, sininen = 5 } -> 0735 (hex)
           
   
           
Huom:  Kannattaa nollata ylimmät neljä bittiä jokaisesta paletin
           
     väristä, sillä jotkut ohjelmat (esim. Art Studio) käyttävät
           
     niitä erityisinformaation tallentamiseen.
           
   
           
           
           
               Formaatit
           
               ---------
           
   
           
NEOCHROME
           
=========
           
   
           
1 pitkä sana  resoluutio (0 = low res, 1 = medium res, 2 = high res)
           
16 sanaa     paletti
           
12 tavua     tiedoston nimi ("    .  ")
           
1 tavu      Vasemman värin animaatioraja (aloitusvärin numero)
           
1 tavu      Oikean värin animaatioraja (lopetusvärin numero)
           
1 tavu      värin pyörityksen nopeus
           
1 tavu      värin pyörityksen suunta
           
1 sana      värin pyörityksen kesto (kierrosten lukumäärä)
           
18 pitkää sanaa varattu tulevaa käyttöä varten
           
16000 sanaa   kuvadata (kuvaruutumuisti)
           
-----------
           
32128 tavua   yhteensä
           
   
           
   
           
NEOCHROME ANIMAATIO
           
===================
           
   
           
HUOM: Tämän piirteen käyttämiseksi versiolla 0.9 ja sitä myöhemmillä
           
    versioilla valitse Grabber-ikoni ja klikkaa hiiren oikeaa korvaa
           
    sanan GRABBER toisen R:n "silmässä".
           
   
           
1 pitkä sana "taikanumero" BABEEBEA (hex) (ei näköjään käytössä)
           
1 sana    spriten leveys tavuissa (aina kahdeksalla jaollinen)
           
1 sana    spriten korkeus scan-riveissä
           
1 sana    spriten koko tavuissa + 10 (!)
           
1 sana    spriten x-koordinaatti (täytyy olla jaollinen 16:lla) - 1
           
1 sana    spriten y-koordinaatti - 1
           
1 sana    kehysten lukumäärä
           
1 sana    animaatio nopeus (mitä isompi sitä hitaampi)
           
1 long    varattu; pitää olla nolla
           
--------
           
44 tavua   otsikko yhteensä
           
   
           
? sanaa    sprite-data (kuvaruutumuistin sanoja) kullekin spritelle
           
   
           
   
           
DEGAS
           
=====
           
   
           
1 sana    resoluutio (0 = low res, 1 = medium res, 2 = high res)
           
       Muita bittejä saatetaan käyttää tulevaisuudessa, testaa
           
       bittejä, älä tiettyä sanan arvoa.
           
16 sanaa   paletti
           
16000 sanaa  kuvadata (kuvaruutumuisti)
           
-----------
           
32034 tavua  yhteensä
           
   
           
   
           
DEGAS ELITE PAKKAAMATON
           
=======================
           
   
           
1 sana    resoluutio (0 = low res, 1 = medium res, 2 = high res)
           
       Muita bittejä saatetaan käyttää tulevaisuudessa, testaa
           
       bittejä, älä tiettyä sanan arvoa.
           
16 sanaa   paletti
           
16000 sanaa  kuvadata (kuvaruutumuisti)
           
4 sanaa    vasemman värin animaatiorajataulu (aloitusvärien numerot)
           
4 sanaa    oikean värin animaatiorajataulu (lopetusvärien numerot) 
           
4 sanaa    animaatiokanavan suuntalippu (0 = vasen 1 = pois, 2 = oikea)
           
4 sanaa    animaatiokanavan viive (sekunnin kuudeskymmenesosia) (0-128)
           
-----------
           
32066 tavua  yhteensä
           
   
           
   
           
DEGAS ELITE PAKATTU
           
===================
           
   
           
1 sana     resoluutio (sama kuin Degasissa, mutta ylin bitti on 1;
           
        siis, hex 8000 = low res, hex 8001 = medium res,
           
        hex 8002 = high res). Muita bittejä saatetaan käyttää
           
        tulevaisuudessa, testaa bittejä, älä tiettyä sanan arvoa.
           
16 sanaa    paletti
           
< 32000 tavua ohjaustavut
           
4 sanaa    vasemman värin animaatiorajataulu (aloitusvärien numerot)
           
4 sanaa    oikean värin animaatiorajataulu (lopetusvärien numerot)
           
4 sanaa    animaatiokanavan suuntalippu (0 = vasen 1 = pois,
           
        2 = oikea)
           
4 sanaa    animaatiokanavan viive (sekunnin kuudeskymmenesosia)
           
        (0-128)
           
-----------
           
< 32066 tavua yhteensä
           
   
           
Ohjaustavulle x pätee
           
   
           
    0 <= x < 127  seuraavat x + 1 tavua dataa sellaisenaan (ei
           
            toistoa)
           
    -127 <= x < 0  seuraava tavu toistuu -x + 1 kertaa
           
    x = -128    Ei toimintoa (ei vaikutusta)
           
   
           
Pakkaustapa:
           
   
           
  Jokainen scan-rivi on pakattu erikseen, ts. kaikki tietyn scan-rivin
           
  tieto tulee ennen mitään tietoa seuraavasta scan-rivistä. Scan-rivit
           
  kuvataan järjestyksessä ylhäältä alas (t.s. nolla on ensimmäinen).
           
  Jokaisella scan-rivillä kaikki tietyn bittitason data tulee ennen
           
  seuraavaa bittitasoa.
           
 
           
  Selitys: Tiedoston data alkaa scan-rivin nolla alimmasta bittitasosta,
           
  sitten seuraa seuraava bittitaso, kunnes kaikki scan-rivin nolla
           
  bittitason on määritelty. Sitten seuraaa scan-rivin yksi alin bitti-
           
  taso, seuraava bittitaso jne. kunnes kaikki bittitasot on määritelty
           
  kaikille scan-riveille.
           
   
           
   
           
C.O.L.R. OBJECT EDITOR MURAL
           
============================
           
   
           
16000 sanaa   kuvadata (kuvaruutumuisti)
           
        (paletit tallennetaan erillisiin tiedostoihin)
           
-----------
           
32000 tavua   yhteensä
           
   
           
   
           
TINY
           
====
           
   
           
1 tavu     resoluutio (sama kuin NEO, mutta +3 tarkoittaa, että
           
        väripyöritysinformaatiota seuraa)
           
   
           
Jos resoluutio > 2 {
           
1 tavu     vasen ja oikea väripyöritysraja. 4 ensimmäistä bittiä
           
        kertovat vasemman (aloitus-) rajan; 4 seuraavaa bittiä
           
        kertovat oikean (lopetus-) rajan
           
1 tavu     väripyörityksen suunta and nopeus (<0 = suunta vasen,
           
        >0 = suunta oikea, itseisarvo kertoo viiveen kuudeskym-
           
        menesosasekunteina.
           
1 sana     väripyörityksen kesto (kierrosten lukumäärä)
           
}
           
   
           
1 sana     ohjaustavujen lukumäärä
           
1 sana     datatavujen lukumäärä
           
16 sanaa    paletti
           
3-10667 tavua  ohjaustavua
           
2-32000 tavua  datatavua
           
-------------
           
42-32044 tavua yhteensä
           
   
           
Ohjaustavulle x pätee:
           
   
           
    x < 0  Luvun itseisarvo ilmoittaa data-alueelta otettavien
           
        sanojen lukumäärän (1-127)
           
    x = 0  Ohjausalueelta otetaan yksi pitkä sana, joka kertoo,
           
        kuinka monta kertaa seuraavaa datasanaa toistetaan
           
        (128-32767)
           
    x = 1  Ohjausalueelta otetaan yksi sana, joka kertoo, kuinka
           
        monta sanaa otetaan data-alueelta (128-32767)
           
    x > 1  Luku ilmoittaa, kuinka monta kertaa seuraavaa datasanaa 
           
        toistetaan (2-127)
           
   
           
   
           
SPECTRUM 512 PAKKAAMATON
           
========================
           
   
           
80 sanaa    Kuvan 1. scan-rivi (ei käytössä) -- pitää olla nollia
           
15920 sanaa   kuvadata (kuvaruutumuisti) scan-rivit 1-199
           
9552 sanaa   3 palettia per scan-rivi (poislukien ylin scan-rivi,
           
        koska Spectrum 512 ei osaa näyttää sitä)
           
-----------
           
51104 tavua   yhteensä
           
   
           
   
           
SPECTRUM 512 PAKATTU
           
====================
           
   
           
1 sana     5350 (hex) ("SP")
           
1 sana     0 (varattu tulevaa käyttöä varten)
           
1 pitkä sana  databittikartan pituus
           
1 pitkä sana  väribittikartan pituus
           
<= 32092 tavua pakattu databittikartta
           
<= 17910 tavua pakattu väribittikartta
           
--------------
           
< 50014 tavua  yhteensä
           
   
           
Tiedon pakkaus:
           
           
           
  Pakkaustapa on muunnettu RLE- (Run Length Encoding -) menetelmä.
           
  Datakartta on tallennettu tietueina. Jokainen tietue sisältää
           
  ohjaustavun jota seuraa yksi tai useampia datatavuja seuraavasti:
           
   
           
    Ohjaustavulle x pätee
           
   
           
    0 <= x < 127  seuraavat x + 1 tavua sellaisenaan (ei toistoa)
           
    -128 <= x < 0  seuraava tavu toistuu -x + 2 kertaa
           
   
           
Data on tallennettu seuraavassa järjestyksessä:
           
   
           
    1. Kuvadata, bittitaso 0, scan-rivit 1 - 199
           
    2. Kuvadata, bittitaso 1, scan-rivit 1 - 199
           
    3. Kuvadata, bittitaso 2, scan-rivit 1 - 199
           
    4. Kuvadata, bittitaso 3, scan-rivit 1 - 199
           
   
           
Tiedon purku päättyy kun 31840 datatavua on käytetty.
           
   
           
Värikartan pakkaus:
           
   
           
Jokainen 16 sanan paletti on pakattu erikseen. Jokaista scan-riviä 
           
kohden on kolme palettia (597 yhteensä). Värikartta on tallennettu 
           
peräkkäisinä tietueina. Jokainen tietue alkaa yhden sanan pituisella
           
bittivektorilla, joka ilmoittaa, mitkä 16 väristä kuuluvat dataan, 
           
joka seuraa bittivektoria (1 = kuuluu, 0 = ei kuulu; ts., pysyy samana).
           
Bittivektorin vähiten merkitsevä bitti viittaa paletin väriin nolla, kun
           
taas eniten merkitsevä bitti viittaa paletin väriin 15. Bitin 15 pitää
           
olla nolla, koska Spectrum 512 ei käytä paletin väriä 15. Bitin 0 pitää
           
myös olla nolla, koska Spectrum 512 käyttää aina mustaa taustaväriä.
           
Sanat, jotka määrittelevät bittivektorissa ilmoitetut paletin värit 
           
tulevat bittivektorin jälkeen, järjestyksessä (0-15).
           
   
           
   
           
ANIMATIC FILM
           
=============
           
   
           
1 sana     kehysten lukumäärä
           
16 sanaa    paletti
           
1 sana     nopeus (0 - 99; mitä suurempi luku sitä suurempi nopeus)
           
1 sana     suunta (0 = eteen, 1 = taakse)
           
1 sana     lopputoimenpide (mitä tehdä viimeisen kehyksen jälkeen)
           
        0 = tauko, minkä jälkeen alkuun               
           
        1 = välittömästi alkuun
           
        2 = takaperin
           
1 sana     filmin leveys pikseleissä
           
1 sana     filmin korkeus pikseleissä
           
1 sana     pääversionumero
           
1 sana     alaversionumero
           
1 pitkä sana  "taikanumero" 27182818 (hex)
           
3 pitkää sanaa varattu (kaikkien pitää olla nollia)
           
--------
           
32 sanaa    otsikko yhteensä 
           
   
           
? sanaa     kuvadata (kuvaruutumuistin sanoja) kullekin kehykselle
           
   
           
   
           
MACPAINT
           
========
           
   
           
otsikko {
           
1 long        versionumero (jos nolla, koko otsikosta ei välitetä)
           
38 * 2 pitkää sanaa kuviodata (käyttötapa hämärän peitossa)
           
51 pitkää sanaa   varattu
           
}
           
< 51200 tavua  pakattu bittikartta
           
-------------
           
< 51716 tavua  yhteensä
           
   
           
Bittikartan pakkaus:
           
   
           
The bittikartta on kooltaan 576x720 pikseliä. Tieto on tallennettu
           
peräkkäisinä tietueina. Jokainen tietue koostuu ohjaustavusta, jota
           
seuraa yksi tai useampia datatavua seuraavasti:
           
   
           
    Ohjaustavulle x pätee:
           
   
           
    0 < x < 127   seuraavat x + 1 tavua sellaisenaan (ei toistoa)
           
    -128 <= x <= 0 seuraava tavu toistuu -x + 1 kertaa
           
   
           
Kullakin scan-rivillä on 72 tavua. Jokainen bitti kuvaa yhtä pikseliä;
           
0 = valkoinen, 1 = musta.
           
   
           
   
           
Versiopäiväys: Fri Sep 2 01:31:21 EDT 1988
           
           
           
Jonathan  ...ucbvax!cory!jlemon  tai  jlemon@cory.Berkeley.EDU

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003